50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB

İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için uygulama kapsamlarını belirleyen en mühim iki faktör çalışma alanının niteliği ve çalışan sayısıdır. OSGB kuruluşları 50 kişiden daha az çalışanı bulunan kurumlar için iş sağlığı ve güvenliği kapsamında gerekli görülen uygulamaları ve şartları yerine getirmektedir. Bu şartlar arasında temel güvenlik eğitiminden, iş yeri hekimine değin pek çok başlık bulunmaktadır. İş yerlerinin her maddeyi kendi bünyelerinde yerine getirebilmesi külfet oluşturduğundan, iş sağlığı ve güvenliği için 50 kişiden az çalışanı olan kurumlar OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) kuruluşları vasıtasıyla bu şartları sağlamaktadır.

OSGB’de Bulunması Gereken Görevliler

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre bir iş yerinde çalışan sayısı 10 kişiden daha düşükse ve işyeri az tehlikeli sınıfta yer alıyorsa bünyesinde kadrolu olarak bir işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorunda değil. İş yerinin iş güvenliği açısından uygun olduğuna dair bir sertifika alınması bu çapta bir işletmeler için yeterli olabiliyor. Bunun için Anadolu Üniversitesi tarafından açılan İş Sağlığı ve Güvenliği e-sertifika programı ile işyeri yetkilileri kolaylıkla sertifika alabilmektedir. Çalışan sayısı 50’den az olan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler içinse iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulundurulma şartı vardır. Eğer bu şartlara uyum sağlanmazsa idari para cezaları uygulanmaktadır ve şartların sağlanmadığı yer ay ceza tekrarlanmaktadır. OSGB’de yer alan görevlilerin iş yerindeki çalışan sayısına bağlı olarak değişeceğinin unutulmaması gerekiyor. Ayrıca iş yeri faaliyetlerinin genişlemesi sonrasında az tehlikeli sınıftan tehlikeli veya çok tehlikeli sınıfa geçiş sırasında da diğer sağlık personeli bulundurma zorunluluğunun başlayacak olması da unutulmamalıdır. Bu ve benzeri konularda size destek olacak yerler Kale OSGB gibi alanında uzman olan kuruluşlardır.

İş Yerlerinde Hayvan Isırmaları

Kanun Gereği İş Yerlerinde Uygulanması Gereken İş Güvenliği Koşulları

Kanun gereği iş yerlerinde uygulanması gereken iş güvenliği koşullarını sağlamak adına verdiği hizmet paketlerinde sunulan imkânlar şunlardır:

  • Covid-19 sonrası hijyen eğitimi: Pandemi sürecinin getirdiği şartlar sebebiyle mesafe ve hijyen hususunda personel eğitimi
  • İlk ve acil yardım eğitimi: Çalışanların karşılaşacağı ani sağlık sorunları ya da iş kazaları sırasında müdahale edilebilmesi için ilk yardım eğitimi
  • Eğiticinin eğitimi hizmeti: İş sağlığı ve güvenliği kanunun getirdiği yükümlülükler çerçevesinde hizmet verecek olan iş güvenliği uzmanlarının eğitimi
  • Risk tanımlama ve yönetimi: İş alanının getirdiği risklerin öngörülmesi, önlenmesi ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi için oluşturulan planların sunulması
  • İş yeri sağlık hizmeti: İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde çalışan sağlığını denetleme ve müdahale ekibinin en az bir doktor ve hemşireden oluşması gerektiğinden OSGB hizmetleri dâhilinde bu kadronun temini
  • Acil durum afet yönetimi planlaması: Herhangi bir doğal afet, yangın, ani sağlık krizleri ya da toplu sağlık risklerinin oluşması durumunda profesyonel destek öncesi ilk müdahale planının oluşturulması ve personelin bu hususlardaki temel eğitimi

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nedir?

OSGB Kuruluşları İçin  İş Güvenliği Yükümlülükleri

OSGB kuruluşları iş güvenliği bakımından iş yeri yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayan aracı konumundadır. Verilen hizmetler için gerekli olan personelin herhangi bir sigorta ya da gider ödemesi iş yeri tarafından karşılanmaz. Hizmet personelleri OSGB kuruluşlarına bağlı olarak görev alırlar. Bu sebeple hizmet personellerine ödeme talep eden iş güvenliği kuruluşlarının talebi yasal değildir. İş sağlığı ve güvenliği için hizmet talebinde bulunulacak kuruluşların resmi yükümlülüklerini yerine getirmiş legal kurumlar olmasına özen gösterilmelidir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

OSGB Firmaları İstanbul Avrupa

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar