5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

5×5 Matris Risk Analizi Nedir?

5×5 Matris Risk Analizi Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ülkemizde en yaygın olan risk analizlerinden biri olarak karşımıza 5×5 Matris Risk Analizi çıkmaktadır. Az tehlikeli ve orta tehlikeli iş yerleri grubunda yer alan firmalar için çoğunlukla bu risk analizinin kullanıldığı görülür. 5×5 Matris Risk Analizi en genel anlamda bir iş yeri içerisinde karşılaşılabilme olasılığı olan tehlikelerin gerçekleşme ihtimalleri ve gerçekleştirdiği takdirde de karşımıza çıkabilecek sonuçların değerlendirilmesini esas alan bir analizdir.

5×5 Matris Risk Analizi iş yeri için risk değerlendirmesi yapan uzman ekibin tahminleri ve öngörüleri temel alınarak yapılır. Bu analiz ile belirlenen risklerin gerçekleşme olasılıkları ile bu riskler sonucu ortaya çıkabilecek sonuçların şiddet düzeyleri üzerinden matematiksel değerler hesaplanır.

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

5×5 Matris Risk Analizi Nasıl Yapılır?

İş yerleri bulunduğu sektör, iş yeri içerisinde sürdürülen işler, işin yapıldığı ortam ve şartlar, orada yer alan materyaller gibi daha pek çok sebebe bağlı olarak çeşitli riskleri ve tehlikeleri bünyelerinde barındırırlar. Ancak hem yasal bir yükümlülük olan, hem de yapılması büyük oranda yarar sağlayacak olan risk analizleri pek çok tehlikenin ve riskin önüne geçmektedir. Risk analizleri ile iş yerlerinde meydana gelme olasılığı olan kaza, hasar, yaralanma ve bunlar gibi pek çok olumsuzluk önceden tespit edilebilir ve kolaylık ile önlem alınabilir. Bu sayede iş sağlığı ve güvenliği kapsamında daha güvenli ve sağlıklı iş ortamları çalışanlara sağlanmış olur.

5×5 Matris Risk Analizi Neden Önemlidir ?

  • 5×5 Matris Risk Analizi ile tehlikeler daha meydana gelmeden oldukça hızlı ve etkili çözümler alınır.
  • Bu risk analizi ile elde edilen sayısal değerler, güvenilir ve aynı zamanda da gerçekçi öngörülerdir.
  • 5×5 Matris Risk Analizi karşılaşılabilecek risklerin büyüklükleri ve şiddetleri ile aynı zamanda doğurabilecekleri sonuçları hakkında ipucu verdiği için iş yeri açısından hangi uyguların yapılmasına ve ne tür önlemlere öncelik verilmesi konusunda rehberlik eder.
  • Aynı zamanda 5×5 Matris Risk Analizi, karmaşık ve belirsiz bir yöntem olmadığı için kullanımı oldukça kolaydır. Az tehlikeli iş yerleri ve orta tehlikeli iş yerleri sınıfında yer alan tüm iş yerleri bu analizden rahatlıkla faydalanabilir.
Alo 170 Nedir?

5×5 Risk Analizi Tablosu

5×5 risk analizi yapılırken bir yardımcı tablodan faydalanılır. Olasılık – Etki Tablosu olarak adlandırılan bu tabloda hem olasılıklar, hem de etkileri için 1’den 5’e kadar ÇOK DÜŞÜK’ten ÇOK YÜKSEK’e kadar kademeli artış gösterilen değerlere yer verilmektedir. Risk puanları, olasılık ile tehditin etkisinin çarpımı ile bulunur. Burada en düşük olasılık değeri riskin gerçekleşme ihtimalinin en düşük olduğunu gösterirken çok yüksek olarak gösterilen olasılık ise neredeyse kesin gözüyle bakılan tehditleri ifade eder. Etkiler ise ÇOK DÜŞÜK yani kayıpların yok denecek kadar az düzeyinden ÇOK YÜKSEK, yani kurumsal itibar kaybı, müşteri kaybı, yaptırımlar, veri kayıpları, finansal kayıplar ve işletmenin geri dönülemez şekilde zarara uğraması şeklinde düşünülebilir. Aşağıda yer verilen tabloda KABUL EDİLEMEZ durumdaki riskler kırmızı renkle işaretlenmiştir. DİKKATE DEĞER olan yani kısa vadede düzeltilmesi gereken durumları ifade edenler sarı, kabul edilebilir durumda olanlar da YEŞİL ile gösterilmiştir. Buradaki tablonun işletme adına iyileştirilmesi şirket yetkilileri ve OSGB çalışanlarının titiz planlamaları ile mümkün olabilmektedir.

5x5 risk analizi tablosu

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar