Bir işletmenin başına gelebilecek ve en fazla zarar verebilecek olayların başında acil durumlar gelmektedir. Bu nedenle acil durum planlarınız:

 • Kapsamlı olmalı,
 • Her tür ve ölçekteki durumları tanımlamalı,
 • Tüm ana ve destek ekiplerinin rol ve sorumluklarını belirlemeli,
 • Tüm bilgileri düzenli olarak güncel tutmalı.

Amacımız, gerçekleşme ihtimali en düşük olayları bile göz ardı etmeden her daim hazırlıklı olmanızı sağlamaktır.

Acil durum planı geçerlilik süreleri

İşyerinde, belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planı tamamen veya kısmen yenilenir.

Söz konusu durumlardan bağımsız olarak, hazırlanmış olan acil durum planları tehlike sınıfına göre ;

 • Az tehlikeli işyerleri için 6 yılda 1 kez ,
 • Tehlikeli işyerleri için 4 yılda 1 kez ,
 • Çok tehlikeli işyerleri için 2 yılda en az 1 kez yenilenmek zorundadır.

Acil durum planı hazırlık aşamaları

 • İşyerinde ön analizi ve profilinin oluşturulması
 • İşyerinde meydana gelebilecek acil durumların belirlenmesi
 • Acil durum ekiplerinin oluşturulması ve görev tanımları
 • Toplanma bölgesi ve tahliye planlarının belirlenmesi
 • Acil durum senaryoları ve tatbikatlarının planlanması
 • Acil durum müdahale ekipmanlarının belirlenmesi
 • Koordinasyon sağlanacak kuruluşların tespiti ve iletişim bilgilerinin toplanması
 • Acil durum eylem planının çalışanlara aktarılması
 • Acil durumların önlenmesi için önleyici faaliyetlerin raporlanması

Acil durum planlarınızı düzenli olarak revize etmekte ve uygulanabilirliğini takip etmekteyiz.