Acil Durum Eylem Planı ve Tatbikatları

Acil müdahale eğitimi ve tatbikatları işçilerin belirli bir senaryo karşısında karşılaşabilecekleri olaylara hazırlıklı olmalarına yardımcı olur. Tatbikatlar şirketlere Acil Durum Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlama fırsatı verir. Kale OSGB, Acil Durum Eylem Planı’na dahil edilmesi gereken tüm başlıklar hakkında şirketlere gerçek zamanlı bilgi ve destek vermektedir. Hazırlanan eylem planı sonrası yapılan tatbikatlar ile şirketler, planlarının etkinliğini anlayabilir, iyileştirilmesi gereken alanları belirleyebilir ve personelinin hazırlıklı olmasını sağlayabilirler.

Bugüne kadar firmalar için yüzlerce acil durum eylem planı hazırladık ve tatbikatlar gerçekleştirdik. Yerel topluluklara, ajanslara ve yerel yönetimlere acil tahliye süreçlerinde rehberlik etme deneyimimiz var. Eylem planları ve tatbikatlarımız şu çözümleri içerir:

 • Erken uyarı mesajlarının hazırlanması.
 • Acil durum operasyon ve müdahale planlaması.
 • Eylem planının ölçeklenebilirliği.
 • Görevli birimlerin rol ve sorumlulukları.
 • Potansiyel arıza modellemesi.
 • Risk altındaki personelin tanımlanması.
 • Planın kapsam ve güncelliği.
 • Kaza tespiti ve değerlendirmesi.
 • Bütünlük koordinasyonu.
 • Maddi hasar/can kaybı azaltma planları.

Bu tür plan ve tatbikatlarda gerçekleşme ihtimali düşük olaylar göz ardı edilmez. Her potansiyel faktör göz önünde bulundurulur.

Tatbikatlar Neden Önemlidir?

Acil durumlar planları uygulamaya konulana dek geçerli kabul edilmez ve uygulanabilir olduğu kanıtlanamaz. Tatbikatlara katılanlar rolleri hakkında farkındalığa sahip olur ve yaşamı tehdit edecek gerçek senaryolarda daha soğukkanlı kalmalarını sağlar. Tatbikatlar çalışanların hatalarını yakalamak için yapılmaz.

Kağıt üzerinde planlanan prosedürlerin uygunluğunu test eder. Personel hazırlıksız ise eğitim eksiklikleri giderilir. Tatbikatın en önemli amacı, insanları acil eylem durumunda üstlendikleri roller konusunda daha rahat hissetmelerini sağlamak ve morallerini artırmaktır. Planda eksiklikler görülürse kısmi yenilemeler yapılabilir.

Acil Durum Eylem Planının Geçerliliği

Hazırlanan planın geçerliliği mevzuatlarca belirlenmiştir. Buna göre bir plan, şirketin tehlike sınıfına göre şu kategorilere ayrılır:

 • Az tehlikeli iş yerleri yılda 1 kez ,
 • Tehlikeli iş yerleri 4 yılda 1 kez ,
 • Çok tehlikeli iş yerleri 2 yılda en az 1 kez eylem planını yenilemekle yükümlüdür.

Hazırlık

Kale OSGB olarak çalıştığımız ortaklarımızın acil durum eylem planlarını düzenli aralıklarla yeniliyor ve her seferinde planın uygulanabilirliğini inceliyoruz.

 • Şirket profili ve ön analizi
 • Çalışma ortamının en yatkın olduğu acil durumlar
 • Acil durum birimi ve görevleri
 • Toplanma noktası ve tahliye planı
 • Acil durum senaryo ve tatbikat planlanması
 • Acil durum müdahale ekipmanları
 • Koordinasyon kuruluşlarının iletişim bilgileri
 • Acil durum eylem planının duyurulması
 • Acil durumları önleyici faaliyetlerin raporlanması