İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Acil Durum Planı

Acil durum planı ya da acil durum eylem planı iş sağlığı ve güvenliği kanununda her işletmenin yerine getirmesi zorunlu olan bir eylem planıdır. Zira acil durum eylem planı iş sağlığı ve güvenliği standartlarının bir parçasıdır ve işletmelere yapılan devlet denetimlerinde daima göz önünde bulundurulan bir konudur. 2005 yılından bu yana iş sağlığı ve iş güvenliği alanında görev alan bir OSGB olan Kale OSGB, çalıştığı iş yerlerine acil durum eylem planı hazırlar veya mevcut eylem planını gözden geçirerek kanundaki son düzenlemelere uygun gerekli değişikliklerin yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Tüm bunlar hem çalışanlarınızın sağlığı ve güvenliği hem de işletmenizin itibarı için önem taşıyan konulardır.

Acil Durum Planı ve Gereklilikleri

Acil Durum Planı
Kale OSGB planın tüm sorumluluğunu işveren adına üstlenir.

Acil durum eylem planı bir standart olduğundan bazı temel gereklilikleri bulunuyor. Öncelikle her işverenin bir acil durum eylem planı olması mecburidir. Acil durum planları yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılabilir. Ancak öncelikli olarak yazılı olmalı, iş yerinde tutulmalı ve çalışanların gözden geçirmesi için hazır bulundurulmalıdır. Bununla beraber 10 veya daha az çalışanı olan bir işveren, planı çalışanlara sözlü olarak iletebilir. Bu iş için bir kişinin görevlendirilmesi yeterlidir.

Daha önce de sözünü ettiğimiz gibi bir acil durum eylem planının minimum unsurları bulunuyor. Acil durum eylem planı asgari olarak aşağıdakileri içermelidir:

  • Yangın veya diğer acil durumları bildirme prosedürleri;
  • Tahliye tipi ve çıkış yolu tahsisleri dahil olmak üzere acil tahliye prosedürleri;
  • Kritik tesis operasyonlarını yürüten çalışanların tahliye edilmeden önce izleyeceği prosedürler;
  • Tahliye sonrası tüm çalışanlar için geçerli olacak prosedürler;
  • Kurtarma veya sağlık görevlerini yerine getiren çalışanlar tarafından izlenecek prosedürler;
  • Plan hakkında daha fazla bilgiye veya plan kapsamındaki görevlerinin açıklanmasına ihtiyaç duyan çalışanlar ile iletişime geçilebilecek her çalışanın adı veya iş unvanı.
İş İçin Sağlık Raporu Nerden Alınır ?

Acil Durum Planında Önemli Konular

Çalışan alarm sistemi. Bir işverenin çalışan alarm sistemine sahip olması ve bu sistemi düzenli olarak kontrol etmesi gerekir. Çalışan alarm sistemi, her amaç için farklı bir sinyal kullanmalı ve bu konuda kanunda açıklanan gerekliliklere uymalıdır.

Eğitim. Bir işveren, diğer çalışanların güvenli ve düzenli bir şekilde tahliye edilmesine yardımcı olmak için görev alacak çalışanları belirlemeli ve eğitmelidir.

Acil durum eylem planının gözden geçirilmesi. Bir işveren, planın kapsamakta olduğu her çalışan ile acil durum eylem planını gözden geçirmelidir. Bu görüşme aşağıdaki durumlarda önem kazanır:

  1. Yeni bir plan geliştirildiği zaman;
  2. Çalışan plan kapsamında bir göreve atandığı zaman;
  3. Çalışanın plan kapsamındaki sorumlulukları değiştiği zaman;
  4. Mevcut eylem planı değiştiği zaman.

Acil Durum Ekiplerinin Oluşturulması

Acil durum eylem planı mevzuata göre tüm iş yerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak acil durumların belirlenmesi, olumsuz etkilerin önlenmesi ve sınırlanmasına yönelik tedbirlerin alınması, görevli kişilerin belirlenmesi, müdahale ve tahliye yöntemlerinin oluşturulmasını ve bir dizi tatbikatları içerir. OSGB ve iş yeri yetkililerinin yürütmesi gereken çalışmalarda öncelikle yangın ve patlama ihtimali oluşturabilecek tehlikeler belirlenir, doğal afet meydana gelme ihtimalleri değerlendirilir ve kimyasal maddeler incelenir. Acil durum müdahale ve tahliye yöntemleri bu şartlara göre oluşturulmalıdır. İş yerinde kurulması gereken acil durum müdahale ekipleri ise söndürme ekibi, kurtarma ekibi, koruma ekibi, ilk yardım ekibi şeklinde özetlenebilir ancak faaliyet koduna göre bu değişiklik gösterebilir, yatkınlık ve tecrübeleri olan personellerin seçimi bu noktada önemlidir. Az tehlikeli sınıfta 50 çalışana kadar, tehlikeli sınıfta 40 ve çok tehlikeli sınıfta da 30 çalışana kadar eğitimli bir destek çalışanının tespit edilmesi bu noktada önemlidir. Destek çalışanının miktarı personel sayısına ve tehlike sınıfına göre bu rakamların katları olacak şekilde belirlenmelidir.

Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar