Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi

İş yerleri iş güvenliği ve sağlığı kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 çeşit ayrı tehlike sınıfına ayrılırlar. Bununla beraber iş güvenliği ve sağlığı bağlamında gerekli görülen uygulamalar ve süreçler farklılık gösterebilmektedir.

Dolayısı ile de bahsettiğimiz gibi az tehlikeli iş yerlerinde eğitim süresi diğer tehlike sınıfları içerisinde yer alan iş yerlerine göre değişkenlik gösteren bir durum olarak karşımıza çıkar.

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi

Temel İş Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği kapsamındaki iş yerlerinin çalışanlara verilecek temel iş güvenliği eğitimlerinin , işin devam ettiği süreç boyunca yasalar ile belirlenmiş düzenli aralıklar ile az tehlikeli iş yerlerinde eğitim süresi nedir sorusuna yanıt olarak en az sekiz saat olacağını belirtmemiz gerek.  Beraberinde yine aynı şekilde tehlikeli iş yerlerinde eğitim süresi için en az on iki saat ve çok tehlikeli iş yerlerinde eğitim süresi için de en az on altı saatin tamamlanması şart koşulmuştur. Aynı şekilde çok tehlikeli sınıf içerisinde olan iş yerlerinde yılda en az bir defa, Tehlikeli sınıf içerisinde yer alan iş yerlerinde iki yılda en az bir defa bu eğitim belirlenen süreler ile alınması gerekir. Yine aynı şekilde belirlendiği üzere az tehlikeli iş yerlerinde eğitim süresi en az 8 saat olmak koşulu ile beraber üç yılda en az bir kere düzenli olarak bu eğitimin verilmesi zorunlu tutulmuştur.

Acil Durum Nedir ? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır ?

İş Güvenliği Eğitimi Yasal Desteği

İş yerinin içerisinde bulunduğu tehlike sınıfı ne olursa olsun bünyesindeki çalışanların sağlıklarını korumak, çalışanların karşılaşabilecekleri meslek hastalıklarına yakalanmalarının önüne geçmek ve iş kazasına neden olacak tüm risklerin ortadan kaldırılıp tedbirler alınması ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri gereklidir. Bu eğitimler hem yasal zorunluluklar ile desteklenmekte olup hem de bu eğitimler ile çalışanları iş yeri içerisinde karşılaşabilecekleri olumsuzluklardan korumak ve gereken konularda bilinçlendirmek amaçlanır. Az tehlikeli iş yerlerinde de diğer tehlike sınıfları içerisindeki iş yerleri gibi bu eğitimler ile daha sağlıklı ve güvenli hem bir iş ortamı beraberinde uygun çalışma şartları sağlanarak yapılan işin kalitesinin ve veriminin de artacağı zaman içerisinde rahatlıkla gözlenebilir.

Risk Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Konuları

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi konuları Genel Konular, Sağlık Konuları ve Teknik Konular olmak üzere üç ana başlık altında toplanmaktadır. Genel Konular’da çalışma mevzuatı hakkında bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, iş yeri temizliği ve düzeni ile iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ele alınmaktadır. Sağlık Konuları’nda ise meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ile ilk yardım başlıklarında eğitim verilmektedir. Daha kapsamlı olan Teknik Konular ise kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri risk ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, KGK kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma başlıklarından oluşmaktadır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar