Tarihte İlk İş Güvenliği Yasası

Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği

 

Az Tehlikeli İş Yerleri

6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tüm iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği için uzman personellerin bulundurulması zorunlu hale getirildi. Buna göre işletmeler az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak sınıflandırılmaya başlandı. Az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği görece daha hafif düzeyde tutulmaktadır. Yeni yürütme ile hem az tehlikeli olup hem de 50’den az çalışanı olay iş yerlerinin iş güvenliği ve iş sağlığı şartlarını sağlama zorunlulukları 01/07/2020’ye ertelendi.

Tarih daha önce 01/07/2017 idi. Bu işletmelerin şimdi iş yeri hekimleri ile çalışmaları için biraz daha zamanları olacak. Ancak bu süre zarfında OSGB’ler ile çalışmaya başlayarak işletmelerinin risk değerlendirmesini ve acil durum eylem planını uygulamaya koymaya başlayabilirler. Bu süre zarfında yine ilgili personellerinin iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinden başarıyla geçtiklerinden emin olabilirler. Az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği danışmanlığı için bizlere ulaşabiliyorsunuz.

Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği
Az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği nasıl olmalı?

Hangi İş Yerleri Az Tehlikelidir?

  • 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki bir şirkette işe başlama ve düzenli muayeneler gibi iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini (tetkikler dışında işverenler veya vekiller yerine getirebilir.
  • Yönetmelik gereği 10’dan az işçiye sahip az tehlikeli işletmede personellerin sağlık raporları aile hekimleri ve kamu sağlık hizmet birimlerine gidilerek alınabilir.
  • Bunun yanında 50’den az işçili az tehlikeli sınıftaki küçük iş yerleri (mikro işletmeler) aile hekimleri ya da kamu sağlık hizmet birimlerinden hizmet alabilirler.

Bununla beraber 01 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, bir işletmenin 1 çalışanı olsa dahi artık tehlike sınıfı ayırt etmeksizin iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı hizmeti alması bir gereklilik olarak aranacak. İş yerlerinde iş yeri hekiminin ve iş güvenliği uzmanının çalışma süreleri ise iş yeri tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre belirlenmeye devam edecek. Bilindiği üzere iş güvenliği uzmanlığı A, B, C sınıfına ayrılıyor ve tehlikeli sınıfa göre;

  1. C sınıfı iş güvenliği uzmanları sadece az tehlikeli ya da tehlikeli sınıfta olan iş yerlerine,
  2. B sınıfı belgeli uzmanlar az tehlikeli, tehlikeli ya da çok tehlikeli iş yerlerine,
  3. A sınıfı belgeli kişiler ise tüm işletmelerde görev alabiliyor.
  4. İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmayan işletmeler ise idari para cezası ile karşılaşıyor.
Küçükçekmece İş Güvenliği

Her iş yerinde bazı tehlikeler ve riskler vardır. Az tehlikeli iş yerlerine “tehlikesiz” denmemesinin ardından aslında bu gerçek yatıyor. Yeni kanun bu anlamda daha kapsayıcı olacak. Küçük bir ofiste dahi pek çok ciddi tehlike olabilir. Bu nedenle ilk yapılması gereken faaliyet risk değerlendirme çalışması oluyor.

50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri

Normal şartlarda 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini zorunlu olarak alması için son tarih 1/7/2020 olarak ifade ediliyordu ancak 28 Temmuz 2020 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlanan Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “1/7/2020” ibaresi “31/12/2023” şeklinde değiştirilmiştir. Zorunlu olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin alınacağı tarih ertelenmiş olsa bile iş yerlerinin bu tarihe kadar bazı iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmalar yapması gerekmektedir. Kale OSGB olarak 50’den az çalışanı bulunan az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin bu süreçte ihtiyaç duyabileceği risk analizi raporu hazırlanması, acil durum eylem planı hazırlığı, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin organizasyonu, ilk yardım eğitimi verilmesi, çalışan temsilcisi seçimi, destek elemanı belirlenmesi, acil durum ekibi oluşturulması, tahliye planı hazırlanması, hijyen ölçümü yapılması ve iç tesisatların uygunluk ölçümlerinin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde yanınızdayız. İş sağlığı ve güvenliği az tehlikeli işletmeler için de hem çalışan sağlığı, hem de iş yeri verimliliği adına önemli ve takip edilmesi gereken bir konudur.

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir?

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Risk Değerlendirilmesi

Risk değerlendirmesi, tüm tehlike sınıfındaki iş yerleri için çalışan sayısına bakılmaksızın yapılması gereken yasal bir zorunluluktur, ayrıca tehlike sınıfına göre de belirli aralıklarla tekrarlanması gerekmektedir. Az tehlikeli iş yerleri için en geç altı yılda bir yeniden risk değerlendirmesi yaptırmak gerekmektedir. Az tehlikeli iş yerlerinde risk değerlendirmesi hazırlanması için iş yerinin unvanı, adresi ve işveren adı, gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi olanların bakanlıkça verilmiş belge bilgileri, gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi, risk değerlendirmesi iş yerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı, belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler, tespit edilen riskler, risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler, tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları belgelenerek rapor içerisine eklenmelidir. Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi, risk değerlendirmesi dokümanının sayfaları numaralandırılarak; gerçekleştiren kişiler tarafından her sayfası paraflanıp, son sayfası imzalanır ve iş yerinde saklanmalıdır

En İyi OSGB Firmaları

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar