OSGB'de İş Kazası Nasıl Bildirilir?

OSGB’de İş Kazası Nasıl Bildirilir?

  OSGB İş Kazası Bildirimi OSGB hizmetlerinde izlenmesi gereken ana prosedürlerden biri de iş kazalarının doğru zaman çerçevesi içerisinde bildirilmesidir. Meydana gelen iş kazası en geç 3 iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na iletilmek zorundadır. Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde [...]
OSGB'de Risk Değerlendirmesi Nedir?

OSGB’de Risk Değerlendirmesi Nedir?

  Risk Değerlendirmesi Risk değerlendirmesi risk analizi ile eş zamanlı kullanılan, iş yerindeki potansiyel hasar vericilerin tespit edildiği bir çalışmadır. İş yeri çalışanlarının hangi unsurlardan zarar görebileceği değerlendirilerek o işletmenin genel bir risk ölçümü yapılır. Risk değerlendirmesi atanacak hekim ve[.....]
OSGB'de Risk Analizi Nasıl Yapılır?

OSGB’de Risk Analizi Nasıl Yapılır?

  Risk Analizi OSGB hizmetinin ana adımlarından biri belirlenen işletmede risk analizi sürecini gerçekleştirmektir. Risk analizi süreci ile o işletmedeki risk oluşturan etkenler tespit edilir. Bu etkenlerin şiddeti işletmenin ne düzeyde tehlikeli bir ortama sahip olduğunu ortaya çıkarır. Bunun ardından söz[.....]
Kimler OSGB'de Çalışır?

Kimler OSGB’de Çalışır?

  OSGB Çalışanları Kimler OSGB'de çalışır? İlk kez 2012 adı İş Güvenliği Danışmanlığı'ndan çevrilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi OSGB, bünyesinde çeşitli uzman personelleri barındırmaktadır. Bu personeller bizzat Bakanlık tarafından yetkilendirilen şirket tarafından elenerek seçilmektedir. Tipik bir OSGB hizmetinde üç[.....]
OSGB Ne İşe Yarar?

OSGB Ne İşe Yarar?

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (Osgb) OSGB, iş güvenliği danışmanlığının yeni bir formudur. İş güvenliği danışmanlığı 2012'de kesin olarak değişti ve OSGB adını aldı. Kale OSGB ile çalıştığınızda iş yerinize tarafımızca bir iş yeri hekimi ve güvenlik uzmanı atanır.[.....]
Neden OSGB Kullanmalıyım?

Neden OSGB Kullanmalıyım?

  OSGB Hizmeti 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası 2 veya daha çok sayıda çalışana sahip her tipte işletmeyi sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetlerine başvurmakla yükümlü kıldı. İşletmelerin bu noktada iki seçeneği bulunuyor. İlgili personeli[.....]
OSGB Nedir?

OSGB Nedir?

  OSGB ne demektir? OSGB, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ifadesinin kısaltmasıdır. Şirketlere insan kaynağı sağlayan danışmanlık firmalarıdır. Alanında profesyonel kaynakların ellerindeki bilgi birikimini işletmelere aktarması yoluyla işletmelerde iş güvenliğini artırmayı amaçlayan bir hizmettir. OSGB ile iş güvenliği uzmanlığı ve[.....]

İŞ GÜVENLİĞİNDE İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İş Güvenliğinde İşverenlerin Yükümlülükleri İşverenin İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri ile İlgili yükümlülüklerini açıklamadan önce işveren kimdir sorusunu yanıtlamakta fayda görüyorum. İşveren ; 4857 sayılı İş Kanunu ’nun “Tanımlar” başlıklı 2 inci maddesinde işveren ; “işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişi yahut tüzel kişiliği[…..]

OSGB Nedir?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TARİHÇESİ

Yaşamın başlangıcından günümüze, teknolojinin çalışma hayatında yarattığı büyük dönüşümler, bir yönüyle toplumsal refahın yaratımı ve gelişimini hedeflerken, diğer tarafıyla ise; insan yaşamını ve içinde yer alınan çalışma ortamına yönelik tehdit algısını belirlemiş, iş sağlığı güvenliği açısından olumsuzlukların karşımıza çıkmasına sebep olmuştur.