Aydınlatma Ölçümü Nedir?

Aydınlatma Ölçümü Nedir?

Aydınlatma Ölçümü Nedir? İş yerleri içerisindeki aydınlatmalar çalışanların iş hayatlarını ve verimlilik düzeylerini büyük oranda etkileyen unsurlardır. Bu sebeple iş yerlerinde doğru bir şekilde aydınlatma yapılması oldukça önemlidir ve çalışma ortamlarında periyodik bir şekilde aydınlık düzeylerinin ne olduğu kontrol edilmedir. [...]
Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır?

Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır?

Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır? Doğal afet ya da beşeri unsurlar sonucu işyeri, maden gibi alanlarda ortaya çıkan çöküntü, enkaz gibi durumlarda insan hayatına en çok etkisi olan birimlerden birisi arama kurtarma ekipleridir. Arama kurtarma ekibi, almış olduğu kusursuz eğitimler[.....]
Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır?

Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır?

Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır? Apartman ve sitelerde, uygulama kapsamında yer alıp, apartmanlarda iş güvenliği içinde bulunan hizmetler, tehlikeli ve çok tehlike olarak sınıflandırılır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde apartmanda yer alan işyerleri daha az tehlikeli sınıfta yer almaktadır.[.....]
Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı?

Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı?

Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı? Tüm işyerlerinde olduğu gibi apartmanlarda da iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılabilmektedir. Apartman risk analizi her apartmanda yapılması gereken bir çalışma olmayıp, bu çalışmanın yapılması için apartmana bağlı olarak çalışan bahçıvan, temizlikçi ya da bu[.....]
5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

5×5 Matris Risk Analizi Nedir?

5x5 Matris Risk Analizi Nedir? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ülkemizde en yaygın olan risk analizlerinden biri olarak karşımıza 5x5 Matris Risk Analizi çıkmaktadır. Az tehlikeli ve orta tehlikeli iş yerleri grubunda yer alan firmalar için çoğunlukla bu risk analizinin[.....]
Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İş Güvenliği Kanunu Nedir İş güvenliği kanunu işveren ve çalışanların, işyerindeki güvenliğinin ve sağlığının ön planda tutularak, gerekli kontroller çerçevesinde tüm çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde oluşturulan yasalardır. İş Güvenliği Kanunları içerisinde belirli ve uygulanması gereken önemli maddeler bulunmaktadır. İçerik Kısayolları[.....]
Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi Temel İş Güvenliği Eğitimi diğer adıyla da Temel İSG Eğitimi bir iş yeri içerisinde mevcut işlerin yürütülmesi ile alakalı olarak meydana gelebilecek bir takım tehlikelerden, çalışanların sağlığına zarar verebilecek çeşitli durumlardan korumak ve tehlikeler meydana gelmeden önüne[.....]

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir? İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı iş yerlerinde sürdürülen işlerin yürütüldüğü esnada pek çok farklı nedenden kaynaklanma olasılığı olan ve bununla birlikte sağlık ve güvenlik hususunda tehdit oluşturan tüm koşullardan korunmak amacı ile yapılan,[.....]
İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaşılan durumlarda işe giriş sağlık raporu istenebilirken sağlık raporunun hem işe başlarken hem de mevcut devam edilen iş yerlerinde de periyodik olarak alınması gerekli olması ile karşımıza çıkmaktadır. İş[.....]
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı B Sınıfına Bakabilir mi?

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu İşe giriş sağlık raporu pek çok kurum tarafından işe alım sürecinde talep edilen önemli bir belge olması ile karşımıza çıkar. Çoğu iş yeri de bünyesinde çalışacak bireylerden çeşitli evraklar ile beraber bu belgeyi de istemektedir. Özellikle[.....]

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında önemle ele alınan ve iş yerleri açısından da karşılaşılabilecek yangın gibi ciddi anlamda tehlikeli bir durum hem maddi hem de manevi pek çok kayba neden olabilecek bir afet olduğu reddedilemez bir gerçek olduğu[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları İş sağlığı ve güvenliği, en genel manada iş yerleri içerisinde yapılan iş sebebi ile karşılaşılabilecek her türlü uzun ve kısa zaman içerisinde meydana gelebilecek tehlikeler kapsamında önceden tedbirler alıp daha sağlıklı ve daha bir[.....]
Mesleki Eğitim Sertifikası

Mesleki Eğitim Sertifikası

Mesleki Eğitim Sertifikası İş yerleri açısından büyük bir önem arz eden iş sağlığı ve güvenliği konusu mevcut çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek amacıyla gün geçtikçe daha da ciddi bir şekilde yaklaşılan bir konu haline gelmiştir. Bununla beraber[.....]
Ofis Ortamlarında İş Güvenliği

Ofis Ortamlarında İş Güvenliği

Ofis Ortamlarında İş Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamı fark etmeksizin tüm çalışanlar ve tüm iş yerleri için oldukça önem arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çalışma alanları içerisinde önemli bir yer tutan daha kaliteli ve sağlık bir[.....]
İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ortamı ne olursa olsun iş sağlığı ve güvenliği konusu her iş yeri için aynı şekilde büyük bir önem arz eder. Özellikle son dönemlerde daha da yaygınlaşmaya başlayan ofis ve büro tarzı iş yerleri tehlike[.....]
OSGB Çalışma Saatleri

OSGB Çalışma Saatleri

OSGB Çalışma Saatleri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi kısaltma olarak karşımıza OSGB şekli ile de çıkar. En genel manada çeşitli iş yerleri için iş sağlığı ve güvenliği alanında hizmet vermek üzere kurulmuş olan ve bu sebeple de ihtiyaç duyulan donanım[.....]
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı herhangi bir iş yerinde kanunlar tarafından zorunlu kılınan bir takım kriterleri sağlamak açısından hizmet veren bir birim olarak karşımıza çıkar. Bu noktada hemen hemen her işletmenin bünyesinden az bir tane[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

Risk Nedir?

Risk Nedir? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk kavramını ele alırsak; risk potansiyel olarak karşılaşılabilecek tehlikelerin gerçekleşebilme ihtimalini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Bu anlamda risk kavramı bizlere bir belirsizliği ve olasılığı olarak ifade eder diyebiliriz. İş[.....]
5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

İş İçin Sağlık Raporu Nerden Alınır ?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? İşe alım süreçlerinde işyerlerinin pek çoğu işin niteliğine ve hizmet verdiği alana göre belirli tehlike grupları içerisinde yer almasıyla çalışan adaylarından iş için sağlık raporu istemektedir. Sadece işe ilk defa başlayacak kişilerden değil aynı[.....]
İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin Amaçları İş güvenliği iş yerleri içerisinde çalışan kişi sayısı, yapılan iş, çalışma koşulları, işletmenin sunduğu hizmet gibi faktörler değişse de uygulanmasının hayati derecede gerekli olduğunu önemle belirtmeliyiz. İş güvenliği hem iş yeri için hem de çalışanlar için karşılaşılabilecek[.....]

İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı İş yerlerinde özellikle sıkça karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile beraber çeşitli rahatsızlıklar, sakat kalmalar ya da ölüm gibi pek çok istenmeyecek durumlar ile karşılaşılması açısından iş sağlığı ve güvenliği konusu büyük bir önem kazanmıştır. Aynı[.....]
İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bünyesinde yer alan 17’nci maddede belirtildiği üzere işverenler için, altlarındaki çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu koşulmuştur. Bahsettiğimiz bu eğitim özellikle; çalışanların işe başlamadan önce ya da[.....]
İş Güvenliği Önlemleri Önemli Bilgiler

İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Zorunlu ?

İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Zorunlu? İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu normal şartlarda çalışan sayısına bakılmadan küçük büyük az tehlikeli çok tehlikeli tüm iş yerlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu düzenlemesi ile 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmesi planlanmaktaydı.[.....]
İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Neden Önemlidir? İş güvenliği kavramı karşımıza İşçilerin karşılaşabilecekleri iş kazalarına uğramalarının önüne geçmek amacı ile beraber çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamı ve çalışma şartları sunmak için belirlenen riskler doğrultusunda alınabilecek tedbirleri göstermesiyle çıkar. Bununla beraber iş güvenliği[.....]

İSG Temel Eğitim

İSG Temel Eğitim Temel İş Güvenliği Eğitimi bir iş yeri içerisindeki işlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlarken çalışanlar için hem sağlık açısından hem de güvenlikleri açısından en uygun ortamın ve koşulların sağlanması açısından verilen eğitimdir. Bununla beraber temel[.....]

Bursa OSGB Sağlık Raporu

Bursa OSGB Sağlık Raporu İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş başvurusu sürecinde ya da normalde mevcut olarak devam edilen iş yerlerinde de periyodik olarak alınması gerekli olan sağlık raporları karşımıza çıkmaktadır. Bu sağlık raporları tam da bu noktada İş Sağlığı[.....]

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Bilindiği üzere az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği konusunda dikkate alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda gösterildiği üzere az tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri dâhil 01.07.2020 tarihinden sonra İş Güvenliği Uzmanı[.....]

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi İş yerleri iş güvenliği ve sağlığı kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 çeşit ayrı tehlike sınıfına ayrılırlar. Bununla beraber iş güvenliği ve sağlığı bağlamında gerekli görülen uygulamalar ve süreçler farklılık[.....]
İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği İSG Raporu çoğunlukla işe başlarken alınan ya da iş süreci içerisinde de devam edilirken alınan bir rapor türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İSG Raporuna geçmeden önce, İsg Nedir? Detaylı bilgi edinebilirsiniz. İSG Raporu ile işe başlayacak bir kişi için[.....]
50'den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri talimatnameleri ile bilinen, yasal düzenlemelerin en güncel haliyle tek işçinin dahi çalıştığı sanayi ya da sanayi sayılmayan tüm iş yerlerine, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri doktoru sağlayan kuruluşlara[.....]
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Sağlık Raporu

OSGB raporu nereden alınır

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Sağlık Raporu İşe girerken istenilen evraklardan birisi OSGB işe giriş sağlık raporudur. İş başvurusunda bulunmuş kişinin, başvurduğu pozisyon için uygun olup olmadığı OSGB işe giriş sağlık raporuna göre belirlenir. Şirketlere çalışan alınırken sağlık kontrolü zorunludur.[.....]
İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir?

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir? İSG yıllık değerlendirme raporu, iş yerleri bünyesinde bir yıl boyunca sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ve uygulamalarının yıllık analizinin yapıldığı ve bunları gösteren bir rapor olarak karşımıza çıkar. Bununla beraber İSG yıllık değerlendirme[.....]
Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması

Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması

Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması Kamuda görev yapan mimar, biyolog, mühendis ve teknik personellerin büyük bir bölümü iş güvenliği kurslarına giderek, eğitim aldılar. Sınavlardan başarılı olup geçenler iş güvenliği uzmanı belgelerini aldılar ve özel sektör içerisinde çalışmak istiyorlar. Fakat[.....]
İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İSG – KÂTİP Ek Evrak Nedir

İSG – KÂTİP Ek Evrak Nedir? İSG – Kâtip ek evrak, başvuru süresinde teslim edilecek olan ek evraklar olarak bilinmektedir. İlerleyen iş bulma sürecinde firmaların talep ettiği İSG – ek evrakları bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir; Adli Sicil Belgesi ( 30[.....]

Eyüpsultan İş Güvenliği

Eyüpsultan İş Güvenliği Kale OSGB olarak Eyüpsultan iş yerlerine Eyüpsultan iş güvenliği servisleri sağlıyoruz. Hizmetlerimiz iş yeri analizleri, güvenlik raporlamaları, risk analizi ve risk değerlendirmesi yöntemlerini ele almaktadır. Amacımız iş yerinizin OSGB mevzuatlarıyla en uyumlu noktaya ulaşmasını sağlamaktır. Kale OSGB[.....]
Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi

Silivri Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi Silivri OSGB, 2010’dan itibaren Devlet destekli bir şekilde gerçekleştirilen iş güvenliği alanlarından bir tanesidir. İşçi ölümlerinin son zamanlarda artması gibi yöntemlere geçilerek azaltılması planlanmıştır. Bunun dışında inşaat faaliyetlerinin ve riskli bölgelerin artması ile ilgili[.....]
Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği

Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği

Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler tüm özel sektörü ve kamu sektörüne bağlı tüm işyerlerine (işveren, çırak, stajyerler ve işveren vekilleri dahi) ve tüm çalışanların pozisyonlarına bakılmaksızın uygulamaya tabidir. 6331[.....]
İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri Nelerdir? İş Güvenliği Uzmanı alanında eğitim almış iş sağlığı ve iş güvenliği pozisyonunda görev yapan yetkililerdir. Bazı sınıflandırmalar 6311 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre işletmeler tehlikeli olmasına ve çeşitlerine göre gruplara ayrılır. Az tehlikeli[.....]
Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur? 6331 sayılı kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerlerinde, iş güvenliği uzmanını ve iş yeri hekimini iş sağlığı ve güvenliği olarak bulundurma zorunluluğu[.....]

Biyolojik Risk Etmenleri Nelerdir?

Biyolojik Risk Etmenleri Nelerdir? İş sağlığı ve güvenliği, yapılan işte çalışmakta olan personelin ve ortaya çıkan ürünün sunulduğu müşterinin mağduriyetini gidermek açısından önemlidir. Riskin durumunun tespit edilmesi, hangi tehlikelerle karşılaşılabileceğinin kayıtlara geçirilmesi, bunlar için neler yapılması gerektiğinin listelenmesi şarttır. Son[.....]
İş Güvenliği Fiyat Hesaplama

İş Güvenliği Fiyat Hesaplama

İş Güvenliği Fiyat Hesaplama Firmanın çalışan sayısı, çalışan saati ve yapılan işin tehlike durumuna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uygun bir anlaşma yapılması mümkündür. İş güvenliği fiyat hesaplama için sizin seçmiş olduğunuz bir OSGB kuruluşuyla iletişime geçmeniz gerekecektir.[.....]
50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB

İş Yeri Çalışma Alanını Güvenli Kılmak

İş Yeri Çalışma Alanını Güvenli Kılmak Herkes güvenli bir çalışma ortamını hak eder, sağlık ve güvenlik prosedürleri bu nedenle herhangi bir işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu prosedürler, işyeri ister bir ofiste ister bir şantiyede olsun, çalışanlar için işyerindeki günlük yaşamın[.....]
Esenyurt İş Güvenliği

Esenyurt İş Güvenliği

Esenyurt İş Güvenliği İş güvenliği hizmetine ihtiyaç duyan Esenyurt firmalarına Kale OSGB firmamızla 7/24 hızlı ve güvenilir iş sağlığı ve güvenliği desteği vermekteyiz. Kale OSGB, Çalışma Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'dir (OSGB). Hizmetlerimiz her güvenlik sınıfından tüm[.....]
Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir

Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir?

Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir? İnşaat alanları hırsızlar ve vandalların doğal hedeflerdir. Sahadaki çalışanların güvende tutulduğundan ve operasyonların çalınan mallar veya vandalizm nedeniyle gecikmemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Güvenlik ihlali riskini azaltmak için izleyebileceğiniz bazı önleyici tedbirler var. İşte onlar: İnşaat[.....]
İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Refah

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik Ruh sağlığı bugünlerde medyada, sosyal çevremizde ve tabii ki iş yerinde her zamankinden daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Zihinsel sağlık ve esenlik tamamen nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı etkiler. Bu durum işle[.....]

İş Yeri Hastalıkları

İş Yeri Hastalıkları Çalışmak daima sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmak zorunda değildir, aynı zamanda sağlık ve refah için yararlı da olabilir. Bir işin olumlu etkileri arasında fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, başarı ile artan benlik saygısı ve hedefe ulaşma yoluyla[.....]
Toksik Maruziyetin Riskleri

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi Türkiye'de her yıl kimyasallarla ilgili yüzlerce kaza meydana gelir. Toksik maruziyetten kaynaklanan kazalar ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabiliyor. İş yerlerindeki toksik maruziyet kaynaklı kişisel yaralanma ve kaza vakaları yüzbinlerce lira masrafla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle[.....]
Kartal İş Güvenliği

Kartal İş Güvenliği

Kartal İş Güvenliği Kale OSGB, 2005 yılından bu yana sektörde hizmet veren bir iş sağlığı ve güvenliği firması olarak öne çıkar. Kartal'da iş güvenliği hizmeti almak isteyen firmalara 7/24 destek sunuyoruz. Kartal iş güvenliği şirketinize bir iş güvenliği uzmanı ve[.....]

Maltepe İş Güvenliği

Maltepe İş Güvenliği Maltepe'de başta işverenin sorumluluğunda olan iş güvenliğinin kapsamı oldukça geniştir. Ancak Kale OSGB gibi profesyonel iş sağlığı ve güvenliği servisleri işverene iş güvenliğine dair sorumluluklarında yol gösterici ve yardımcı olur. Her şey bir sağlık ve güvenlik planının[.....]

Sancaktepe İş Güvenliği

Sancaktepe İş Güvenliği Sancaktepe iş güvenliği öncelikle yönetmeliklere uygun bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanması ile başlar. Yasalarımıza göre her işveren, çalışanların güvenliğini ve sağlığını ilgilendiren rahatsızlıkları ve riskleri analiz etmeli, tanımlamalı ve öngörmelidir. İşverenler bu noktada Sancaktepe iş yerlerine[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin önemli bir parçasıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çeşitli görevleri bulunuyor. Kurul, iş sağlığı ve güvenliğine[.....]
Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği Kale OSGB, Gaziosmanpaşa iş güvenliği tarafında en tanınan firmalardan biridir. Güvenlik, bir kişinin bir şirkete katılmadan önce o iş yerine aradığı en hayati unsurlardan biri. Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak her firmanın görevidir. Bu nedenle, en[.....]

Zeytinburnu İş Güvenliği

Zeytinburnu İş Güvenliği 2005 yılından bugüne iş güvenliği ve sağlığı alanında hizmet veren Kale OSGB konu Zeytinburnu iş güvenliği olduğunda ilk akla gelen isimler arasında yer almaktadır. Kale OSGB olarak Zeytinburnu'nda küçük, orta ve büyük ölçekli kuruluşlara üst seviye iş[.....]
Adalar İş Güvenliği

Adalar İş Güvenliği

Adalar İş Güvenliği Kale OSGB, Adalar'da iş güvenliği hizmeti veren firmalar arasında 15 yıla yakın tecrübesiyle en öne çıkan isimlerden biri olmaktadır. Firmamız profesyonel ve gelişmiş iş güvenliği çözümleri ile 2005 yılından bu yana sahada aktif olarak çalışıyor. Adalar'da her[.....]

Bahçelievler İş Güvenliği

Bahçelievler İş Güvenliği Konu Bahçelievler iş güvenliği olduğunda diğer semtlerde olduğu gibi çeşitli tehlike faktörlerinin değerlendirme altına alınması gerekir. Titizlikle yürütülen iş güvenliği süreciyle Bahçelievler iş yerinizin her zaman olduğundan daha güvenli kılınması amaçlanır. Kale OSGB, 15 yılı aşan tecrübesiyle[.....]
Çekmeköy İş Güvenliği

Çekmeköy İş Güvenliği

Çekmeköy İş Güvenliği Çekmeköy iş güvenliği tarafında İstanbul'da birçok farklı marka ile karşılaşmak mümkün. Kale OSGB, bu firmalar içinde en tecrübeli isimlerden biri olarak biliniyor. İşlerinde son derece deneyimli çalışanlarımız ile tüm Çekmeköy'e iş güvenliği noktasında profesyonel servisler sunuyoruz. İş[.....]
OSGB Fiyat Listesi

OSGB Fiyat Listesi

OSGB Fiyat Listesi OSGB fiyat listesi şirketten şirkete yaklaşık yüzde 20 oranında değişkenlik gösterebiliyor. Kale OSGB'de 2005 yılından bu yana sürdürdüğümüz sektör tecrübemiz ile OSGB tarafında en uygun fiyat listesini sunmak için çalışıyoruz. Bugün tüm İstanbul semtlerinde çok sayıda işletmeye[.....]
Kimler İSGB Kurmak Zorundadır

Kimler İSGB Kurmak Zorundadır?

Kimler İSGB Kurmak Zorundadır? Kimler İSGB kurmak zorundadır? Açılımı "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi" olan İSGB bugün her tehlike sınıfından işletmelere güvenlik ve sağlık hizmeti verebiliyor. Kale OSGB gibi OSGB'ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) aynı anda farklı firmalara hizmet[.....]
Kimler İSGB Kurabilir?

Kimler İSGB Kurabilir?

Kimler İSGB Kurabilir? İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi açılımına sahip İSGB birimi dahilidir ve günümüzde her tehlike sınıfından iş yerlerine çeşitli güvenlik ve sağlık hizmetleri veren bir iş koludur. Bilindiği üzere İSGB'ler doğrudan bir şirketin içerisinde yer alır ve sadece[.....]
sultangazi

Sultangazi OSGB

Sultangazi OSGB 6331 İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bugün her tipte işletmenin sağlık personeli, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetleri almak üzere uygun bir OSGB ile çalışması gerektiğini belirtir. Kale OSGB olarak bu amaçla semtimize Sultangazi OSGB hizmetleri[.....]
Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

Acil Durum Nedir? İş yerinde acil durum nedir? Acil durum çalışanlarınızı, müşterilerinizi veya çevre halkı tehdit eden öngörülemeyen durumlardır. İş akışınızı kesintiye uğratır veya tamamen durdurur. Aynı zamanda fiziksel veya çevresel zarara neden olur. Acil durumlar doğal veya insan kaynaklı[.....]

Kadıköy İş Güvenliği

Kadıköy İş Güvenliği Kale OSGB, Kadıköy'de iş güvenliği servisi almak isteyen birçok şirkete haftanın her günü profesyonel iş güvenliği hizmeti verir ve danışmanlık yapar. Kadıköy iş yerlerine sağlanan iş güvenliği hizmetlerimizde tarafınıza uzman iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi[.....]
Pendik İş Güvenliği

Pendik İş Güvenliği

Pendik İş Güvenliği Pendik'te iş güvenliği hizmeti almayı dileyen bütün büyük ve küçük şirketlere en iyi Pendik iş güvenliği hizmetlerini veriyoruz. 2005 senesinden bugüne sektörde faaliyet gösterdiğimiz Kale OSGB markamız ile konu iş güvenliği olduğunda en bilinen çözümler arasında yer[.....]
Tuzla İş Güvenliği

Tuzla İş Güvenliği

Tuzla İş Güvenliği 2005'ten bugüne sektörde faaliyet gösteren Kale OSGB Tuzla'da en iyi OSGB firmalarından biridir. Geçmişten bugüne sağladığımız hizmetlerle Tuzla'da personellerinizin iş güvenliğini ve sağlığını kesin olarak koruma altına alıyoruz. İş kazalarını ve hastalıklarını minimum düzeye indirerek şirketlerin iş[.....]
Üsküdar İş Güvenliği

Üsküdar İş Güvenliği

Üsküdar İş Güvenliği İstanbul'un en köklü geçmişe sahip ilçelerinden Üsküdar'da Kale OSGB olarak 15 yıllık iş güvenliği deneyimimiz yoluyla ilçemizdeki birçok iş yerine iş güvenliği ve iş sağlığı servisleri sunmaktayız. Bu iş güvenliği servisleri yoluyla işletmenizde bir iş güvenliği kültürü[.....]
Güngören İş Güvenliği

Güngören İş Güvenliği

Güngören İş Güvenliği Günümüzde çok tehlikeli, tehlikeli veya az tehlikeli işletmelerin tümü ne tür bir iş kolunda çalışıyor olurlarsa olsun en az bir adet iş güvenliği uzmanı ve en az bir adet iş sağlık personeli çalıştırmak zorundadır. İşte Güngören iş[.....]

Silivri OSGB

Silivri OSGB 15 yılı aşkın süredir İstanbul'da sektörün lider şirketlerine hizmet veren Kale OSGB, Silivri OSGB denildiğinde akla ilk gelen isimler arasındadır. Kale OSGB gerek Silivri ve gerekse tüm İstanbul'da ortakları olarak gördüğü müşterileriyle %100 müşteri memnuniyeti hedefiyle uzun yıllardır[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş sağlığı ve güvenliği nedir bundan bahsedelim. 15 yılı aşan tecrübesiyle sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan Kale OSGB gibi OSGB'ler firmalara iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli hizmetler sağlarlar. 6331 sayılı iş sağlığı[.....]
Esenler İş Güvenliği

Esenler İş Güvenliği

Esenler İş Güvenliği 2005 yılından bu yana Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi alanında hizmet veren Kale OSGB'de Esenler semtine iş güvenliği hizmetleri sunuyoruz. Esenler şirketiniz ister az tehlikeli ister tehlikeli isterse çok tehlikeli kategorisinde bulunsun en güncel yasaları takip ederek[.....]
Kimler İSGB Kurabilir?

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda ? İşletmeniz ister az tehlikeli ister tehlikeli isterse çok tehlikeli sınıfta olsun kanunlarla belirlenen kapsamda şirketiniz için bir iş güvenliği hizmeti almanız gerekiyor. İş güvenliği çalışmaları hem işletmeniz çalışanlarının daha güvenli bir ortamda iş[.....]
OSGB'nin Avantajları Nelerdir?

OSGB’nin Avantajları Nelerdir?

OSGB'nin Avantajları Nelerdir? İyi tasarlanmış ve yürütülmüş bir iş sağlığı ve güvenliği (İSG) programı yasal ve sosyal yükümlülükler tarafında işletmeler için çoğu zaman önemli avantajlar getirir. İSG'nin ve OSGB'nin amacı her büyüklükteki veya türdeki iş yeri çalışanının evine aynı kondisyonda[.....]
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir? Kimler iş güvenliği olabilir bundan bahsedelim. İş güvenliği uzmanlığı bugün her meslek alanında aranan önemli bir kol haline geldi. Bu anlamda iş güvenliği mesleğine olan rağbet de her geçen gün artıyor. İş güvenliği uzmanı olmaya[.....]
Silivri OSGB

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir?

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir? İş yeri güvenliği ve kültürü iyi eğitimli bir işgücü ile sağlanır. İş güvenliği eğitim sertifikası programlarında eğitim almış çalışanlar, iş yerlerini herkes için daha güvenli hale getirirler. Bu programlarda tüm işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli eğitim[.....]
Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir? Tespit ve öneri defteri nedir bu konuyu ele alalım. İş sağlığı ve güvenliği alanında tespit ve öneri defteri büyük önem taşıyor. Ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından iş yerlerine atanan iş yeri hekimi ve iş[.....]
İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir? İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi anlamına gelen İSGB bugün her tehlike sınıfından çeşitli işletmelere gelişmiş güvenlik ve sağlık hizmetleri sunan dahili bir birimdir. OSGB'den (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) farklı olarak İSGB'ler doğrudan[.....]
İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimliği Bulundurma Zorunluluğu

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimliği Bulundurma Zorunluluğu Az tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve iş güvenliği uzmanlarının bulundurulma zorunluluğu 6331 sayılı kanunun beşinci bölümü ve değiştirilen hükümler kısmı Madde 36'da belirtildiği üzere “Kamu kurumları ile 50’den az[.....]
Şile OSGB

Şile OSGB

Şile OSGB Alanında fazlasıyla tecrübeli Kale OSGB'de Şile işletmelerine 7/24 OSGB hizmetleri sunuyoruz. 2012 yılı 6331 sayılı Ortak Sağlık ve Güvenlik yasası ile açıklanan maddeler gereği Şile gibi tüm İstanbul iş yerleri belirli sağlık ve güvenlik prosedürlerini yerine getirmekle sorumlu[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

Türkiye’nin En İyi OSGB’si

Türkiye'nin En İyi OSGB'si 2005 yılından bu yana iş sağlığı ve güvenliği sektöründe faaliyet gösteren Kale OSGB, Türkiye'nin en iyi OSGB'si denildiğinde akla ilk gelen markalar arasında yer almaktadır. Neyin bir şirketi Türkiye'nin en iyi OSGB'si yaptığını belirlemek zor olabilir.[.....]
şişli

Şişli OSGB

Şişli OSGB Şişli OSGB firmaları arasında 15 yılı bulan tecrübesiyle öne çıkan Kale OSGB, Şişli firmalarına profesyonel ve gelişmiş OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) servisleri sunmaktadır. 2005 senesinden bugüne sahada aktif OSGB hizmetleri veren şirketimiz tüm tehlike kategorisindeki firmalarla[.....]
OSGB Küçükçekmece

Küçükçekmece İş Güvenliği

Küçükçekmece İş Güvenliği Küçükçekmece'de iş güvenliği hizmeti almak isteyen iş yerlerine 7/24 destek sağlıyoruz. Küçükçekmece iş yerlerine sağladığımız çeşitli OSGB servisleri arasında iş güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimi ataması, patlamadan korunma dokümanı, acil durum planı, yangın güvenliği ve temel[.....]
Sultanbeyli İş Güvenliği

Sultanbeyli İş Güvenliği

Sultanbeyli İş Güvenliği Sultanbeyli iş güvenliği firmaları denildiğinde ortaya çeşitli markalar çıkmaktadır. Kale OSGB ise bütün bu isimler arasında en tecrübeli markalardan biridir. İşlerinde deneyim sahibi, profesyonel çalışanlarımız ile tüm Sultanbeyli işletmelerine iş güvenliği hizmetleri sağlıyoruz. İş güvenliği önem taşır:[.....]
sarıyer osgb

Sarıyer OSGB

Sarıyer OSGB Kale OSGB, Sarıyer'de OSGB hizmeti almak isteyen iş yerlerine en güvenilir OSGB servislerinden bazılarını sunmaktadır. 2005'ten başlayarak bugün de sahada çalışmalarını sürdüren markamız Sarıyer OSGB tarafında en bilinen isimlerden biri olmaktadır. Kale OSGB gibi işinde fazlasıyla tecrübeli çözüm[.....]
Kartal OSGB

Kartal OSGB

Kartal OSGB İstanbul'un büyük nüfuslu noktalarından olan Kartal Kale OSGB'nin yoğun OSGB hizmetleri sunduğu ilçelerden biri. Konu Kartal'da OSGB servisi almak olduğunda bilmeniz gereken birçok faktör var. Aşağıda bu noktalara değindik. Kale OSGB, 2005 yılından bu yana OSGB alanında hizmetler[.....]
Kağıthane OSGB

Kağıthane OSGB

Kağıthane OSGB Kağıthane OSGB denildiğinde hatırlanan ilk firmalar arasında yer alan Kale OSGB'de tüm iş yerlerine gelişmiş ortak sağlık ve güvenlik hizmetleri veriyoruz. Sağladığımız tüm iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri küresel standartları olan ve de evrensel uygulanabilirliği bulunan çalışmalardır. Kağıthane'de[.....]
Çekmeköy İş Güvenliği

OSGB Yetki Belgesi Ücreti

OSGB Yetki Belgesi Ücreti OSGB yetki belgesi ücreti bugün iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmayı planlayan ve bunun için halihazırda bir ortak sağlık ve güvenlik birimi kurmak isteyen herkesin merak ettiği konular arasında yer alıyor. OSGB'ler firmalara hizmet verirken öncelikli[.....]
Kartal OSGB

Eyüpsultan OSGB

  Eyüpsultan OSGB Eyüpsultan'da OSGB hizmeti almak isteyen iş yerlerine Kale OSGB olarak 7/24 hızlı ve güvenilir iş güvenliği hizmetleri sağlıyoruz. Eyüpsultan işletmelerine sağladığımız OSGB servisleri tarafımızca istihdam edilen iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi üzerinden sağlanır. Patlamadan korunma dokümanı,[.....]
Gaziosmanpaşa OSGB

Gaziosmanpaşa OSGB

Gaziosmanpaşa OSGB İstanbul büyükşehir ilimizin en yoğun nüfuslu semtlerinden biri olan Gaziosmanpaşa'da Kale OSGB olarak her iş yerinin gereksinim duyacağı en temel ve yaygın OSGB hizmetlerinden, özellikle tehlikeli sınıfındaki işletmelerin aradığı daha gelişmiş çözümlere kadar kapsamı geniş çeşitli OSGB çalışmaları[.....]
Güngören OSGB

Güngören OSGB

Güngören OSGB Bugün ister çok tehlikeli, tehlikeli ya da az tehlikeli işletmeler olsun her türlü iş yerinin muhakkak bir iş güvenliği uzmanı ile çalışması yasal olarak şart oluyor. Güngören semtinde OSGB hizmeti almak isteyenler de bu anlamda en güvenilir OSGB[.....]
Silivri OSGB

OSGB Açmak Karlı mı?

OSGB Açmak Karlı mı? Kötü işyeri güvenliği ve sağlığının özellikle zorlu ekonomik zamanlarda şirketlere önemli maddi yükler getirdiği bilinir. Dahası, yapılan vaka çalışmaları, bir işletmedeki iyi iş sağlığı ve güvenliği (İSG) yönetiminin o işletmeye daha iyi performans ve kârlılıkla getirdiğini[.....]
Sultanbeyli İş Güvenliği

Sultanbeyli OSGB

Sultanbeyli OSGB 2005 senesinden bugüne sağlık ve güvenlik alanında faaliyet içinde olan Kale OSGB bu sahadaki en tecrübeli isimlerden biri olmasıyla öne çıkıyor. Sultanbeyli OSGB hizmetleri noktasında Kale OSGB yine en bilinen markalar arasındadır. Markamızı Sultanbeyli'de öne çıkaran faktörlerin başında[.....]

OSGB Nereden Alınır?

OSGB Nereden Alınır? OSGB nereden alınır? 2005 yılından bu yana iş sağlığı ve güvenliği sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak bu soruya cevap vermeyi istedik. OSGB nereden alınır tarafında altını çizebileceğimiz ilk nokta "en tecrübeli yerden" olacaktır. Tecrübe ve referans,[.....]
İş Güvenliği Uzmanı Saat Ücreti Nedir?

İş Güvenliği Uzmanı Saat Ücreti Nedir?

İş Güvenliği Uzmanı Saat Ücreti Nedir? İş güvenliği uzmanı saat ücreti bugün merak edilen konular arasında yer alıyor. Bugün hiçbir şirket iş güvenliği eğitimi almadan işçi çalıştırmaya izinli değildir. İş güvenliği uzmanları şirketlere bu eğitimi sunmanın yanı sıra çalışma alanının[.....]
Fatih İş Güvenliği

Fatih İş Güvenliği

Fatih İş Güvenliği İstanbul'un orta nüfuslu ilçelerinden Fatih, Kale OSGB'nin yoğun iş güvenliği hizmetleri sunduğu noktalardan biridir. Konu iş güvenliği olduğunda Fatih ilçesinde bilmeniz gereken birçok faktör bulunuyor. Yazımızda bu unsurlara değindik. Kale OSGB, 2005 yılından bu yana iş güvenliği[.....]
Türkiye'nin En İyi OSGB'si

İş Güvenliği Firmaları İstanbul

İş Güvenliği Firmaları İstanbul İş güvenliği firmaları İstanbul tarafında Kale OSGB olarak 2005 yılından bu yana yer aldığımız iş güvenliği ve iş sağlığı sektöründe tecrübelerimizi İstanbullu müşterilerimize sunmayı vaat ediyoruz. Kale OSGB bu anlamda İstanbul'un daha tecrübeli iş güvenliği firmaları[.....]