Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş sağlığı ve güvenliği konularında kazaların ve hastalıkların en az oranda yaşanması için işverenlere çeşitli sorumluluklar yükler. Bakanlık her yıl işletmelerin üstlenmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine özenle vurgu yapmaktadır. Teknik ve tıbbi yönden görüş ve öneri hazırlama çalışmaları bunlar arasında yer alıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği noktalarında komisyon toplantıları gerçekleştirmektedir. Komisyonlar İSG kültürünün gelişmesine katkı sağlayan ve de İSG alanındaki gelişme ve uygulamaların tartışılmasını sağlayan önemli toplantılar oluyor. Bakanlık bu nedenle İSG etkinliklerini farklı illerde haftalık düzeyde gerçekleştirmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Bakanlığa göre işyerinde İSG’yi sağlamanın unsurları nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na göre İş Sağlığı ve Güvenliği’nin birçok farklı tanımı bulunuyor. Bakanlık programın önemine dikkat çekerken söz konusu İSG hizmetlerini sunmak için yetkilendirilen Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri’ne (OSGB) vurgu yapmaktadır. Kale OSGB’nin aralarında yer aldığı Bakanlıkça yetkilendirilmiş bu birimler sayesinde Türkiye’nin her yerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini ulaştırılabiliyor.

Uluslarlarası çevrede de uygulamaları bulunan OSGB sistemiyle sayısız işletme Bakanlık tarafından belirtilen İSG standartlarına göre faaliyet göstermeye başladı. OSGB’ler bu faaliyetleri bizzat denetleme ve eksik bulunan noktaları tamamlama görevini üstleniyorlar. OSGB’ler özel kuruluşlar olduğundan Bakanlık ayrıca kendi kurumsal denetimlerini de gerçekleştirmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği noktasında belirtilen yükümlülükleri sağlamayan işyerlerine ceza puanı işlemektedir.

Çalışma Bakanlığı’na Göre İSG’nin Unsurları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir işletmede İSG’nin eksiksiz şekilde sağlanması görevini harici OSGB ve de dahili İSG birimlerine bırakmış olsa da burada altı çizilen başlıca noktalar var. Bunları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

  • İşverenler işletmedeki sağlık ve güvenlik risklerine karşı yürütülecek her türlü koruyucu, önleyici ve düzeltici faaliyetleri yerine getirmelidir.
  • Çalışanların sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile sağlık gözetimi uygulamaları yapılmalıdır.
  • Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri verilmelidir.
  • İşyerinde kaza, yangın, doğal afet ve bunun gibi acil müdahale gerektiren durumlar için acil durum ve ilk yardım planı hazırlanmalıdır.
  • Yıllık çalışma planı, yıllık değerlendirme raporu, çalışma ortamının gözetimi, çalışanların sağlık gözetimi, iş kazası ve meslek hastalığı ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilerin ve çalışma sonuçlarının kaydı tutulmalıdır.
  • İşyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçları ile çalışanların sağlık muayenesi sonuçları kişisel sağlık dosyalarında gizlilik ilkesine uygun olarak saklanmalıdır.
  • İşyeri hekimi ve diğer sağlık personelinin ve de iş güvenliği uzmanlarının belirtilen görevleri yerine getirip getirmediği izlenmelidir.
Yüksekte Çalışma Eğitimi Nedir?

Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlangıcı

Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının başlangıcı Osmanlı İmparatorluğu dönemine kadar uzanmaktadır. 1865 yılında yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve onu takiben 1869 yılında yayınlanan Maadin Nizamnamesi ilk örnekleri teşkil etmektedir. Fakat geniş kapsamlı ve bütünüyle bir iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları Cumhuriyet dönemiyle birlikte başlamıştır. Dilaver Paşa Nizammanesi Ereğli ve Zonguldak kömür madeni işçilerinin dinlenme, tatil zamanlarını, barınma yerlerini ve çalışma saatlerini belirleme konusunda maddeler içermektedir. Maadin Nizamnamesi’nde ise ekonomik yönlerin dışında insani yönlere de değer veren çalışmaların yapıldığı dikkat çekmektedir. 23 Nisan 1920 ile birlikte TBMM’nin kuruluşunda iş sağlığı ve güvenliği olgusu da maddelerden biri haline gelmiş ve çeşitli yasal düzenlemelerin yapılmasına başlanmıştır. Ereğli Kömür Havzası Maden İşçisinin Hukukuna İlişkin 151 sayılı Kanun Milli Mücadele’nin en yoğun dönemlerinden biri olan 10 Eylül 1921’de Sakarya Meydan Muharebesi sırasında çıkartılmıştır. 8 Haziran 1936’da çıkarılan 3008 sayılı İş Kanunu’nda temel iş sağlığı ve güvenliği maddeleri yer almıştır. 1967’de çıkarılan 931 sayılı İş Kanunu’nda ilk defa modern hükümlerle disiplin maddeleri yer almıştır ve 1971 yılında çıkarılan 1475 sayılı İş Kanunu içerisinde de aynı hükümlere yer verilmiştir.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar