Covid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklar Acil Durum Eylem Planı

Covid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklar Acil Durum Eylem Planı

Corona Virüs Hakkında Bilmeniz Gerekenler

COVID-19 Belirtileri

⦁ COVID-19’a neden olan SARS-CoV-2 enfeksiyonu, hafif ila şiddetli arasında değişen hastalıklara neden olabilir ve bazı durumlarda ölümcül olabilir.
⦁ Semptomlar tipik olarak ateş, öksürük ve nefes darlığı içerir.
⦁ Virüs bulaşmış bazı insanlar diğer solunum dışı semptomlar yaşadıklarını bildirmiştir.
⦁ Asemptomatik vakalar olarak adlandırılan diğer kişilerde hiç semptom görülmemiştir.
⦁ CDC’ ye göre, COVID-19 semptomları maruziyetten 2 gün veya 14 gün sonra ortaya çıkabilir.

 

COVID-19 Salgını İş Yerlerini Nasıl Etkileyebilir?

⦁ İnfluenza virüslerine benzer şekilde, COVID-19’ a neden olan SARS-CoV-2, geniş salgınlara neden olma potansiyeline sahiptir. Kişiden kişiye yaygın yayılma ile ilişkili koşullar altında, ülkelerin birden çok alanı aynı anda etkileri görülebilir. Bir aşının yokluğunda, bir salgın da büyük bir olay olabilir. Sonuç olarak, iş yerlerinde şunlar olabilir:
⦁ Devamsızlık:Çalışanlar hasta oldukları için işe devamsızlık yapabilirler; Ayrıca hasta aile üyeleri için bakıcıdır; okullar veya gündüz bakım merkezleri kapalıysa çocuklar için bakıcıdır; evde bağışıklık sistemi baskılanmış aile üyeleri gibi risk altında olan kişilerin olması veya olası maruz kalma korkusu nedeniyle işe gelmekten korkuyor olabilirler.
⦁ Ticaret kalıplarındaki değişim: Enfeksiyonun önlenmesi ile ilgili kalemler için tüketici talebinin (Örn. Solunum cihazları) önemli ölçüde artması muhtemelken, diğer mallara olan tüketici ilgisi azalabilir. Tüketiciler ayrıca COVID-19 salgını nedeniyle alışveriş alışkanlıklarını değiştirebilirler. Tüketiciler, diğer insanlarla teması azaltmak, eve teslim hizmetlerine daha fazla ilgi göstermek veya kişiden kişiye teması azaltmak için araçla geçiş hizmeti gibi diğer seçenekleri tercih etmek için yoğun olmayan saatlerde alışveriş yapmaya çalışabilir.
⦁ Kesintisiz tedarik / teslimat: COVID-19’dan ciddi şekilde etkilenen coğrafi bölgelerden öğe gönderimleri, bildirimde bulunarak veya bildirmeksizin ertelenebilir veya iptal edilebilir.

COVID-19 Nasıl Yayılır?

⦁ İlk insan COVID-19 vakaları muhtemelen enfekte hayvanlara maruz kalmayla sonuçlansa da, enfekte insanlar SARS-CoV-2’ yi diğer insanlara yayabilirler.
⦁ Virüsün, esas olarak insandan insana yayıldığı düşünülmektedir.
⦁ Birbiriyle yakın temas halinde olan kişiler arasında (yaklaşık 2mt. içinde) enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yakınlarda bulunan insanların akciğerlerine, ağızlarına veya burunlarına inebilir.
⦁ Bir kişinin, üzerinde SARS-CoV-2 bulunan bir yüzeye veya nesneye dokunduktan sonra kendi ağzına, burnuna veya muhtemelen gözlerine dokunarak COVID-19’ u elde etmesi mümkün olabilir, ancak bunun birincil virüsün yayılma şekli olduğu düşünülmemektedir.
⦁ İnsanlar semptom göstermeden önce de bazı yayılımlar olabilir; yeni koronavirüs ile bu tür asemptomatik bulaşmanın raporları vardır, ancak virüsün ana yolunun bu olduğu da düşünülmemektedir.

Tüm İşverenlerin, Çalışanların SARS-CoV-2’ ye Maruz Kalma Riskini Azaltmak İçin Atabileceği Adımlar

Bu bölümde, her işverenin, çalışanların iş yerlerinde COVID-19’ a neden olan SARS_CoV-2’ ye maruz kalma riskini azaltmak için atabileceği temel adımlar açıklanmaktadır.
Bulaşıcı Hastalıklara Hazırlık ve Müdahale Planı Geliştirin
⦁ Zaten mevcut değilse, COVID-19’ a karşı koruyucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir hastalık hazırlık ve müdahale planı geliştirin.
⦁ Federal, eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel sağlık ajanslarından gelen rehberlikten haberdar olun ve bu önerileri ve kaynakları iş yerine özgü planlara nasıl dahil edeceğinizi düşünün.
⦁ Planlar, çalışanların bu sitelerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları ve iş görevleri ilişkili risk düzeylerini göz önünde bulundurmalı ve ele almalıdır. Bu tür düşünceler şunları içerebilir:
⦁ Çalışanlar nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 kaynaklarına maruz kalabilir.
⦁ Genel halk, müşteriler ve iş arkadaşlarından; ve
⦁ Hasta bireyler veya özellikle yüksek enfeksiyon riski taşıyanlar (Ör. Yaygın sürekli COVID-19 iletimine sahip yerleri ziyaret eden uluslararası gezginler, COVID-19 olduğu bilinen veya sahip olduğundan şüphelenilen kişilere korunmasız maruziyet gösteren sağlık çalışanları).
⦁ Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olmayan risk faktörleri.
⦁ Çalışanların bireysel risk faktörleri (Örn. Yaşlılık; bağşıklık sistemi baskılanan durumlar dahil kronik tıbbi durumların varlığı; hamilelik).
⦁ Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller. Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek durumlar için acil durum planlarının geliştirilmesine ilişkin federal ve eyalet, yerel, aşiret ve / veya bölgesel (SLTT) tavsiyelere uyun, örneğin: Çalışan devamsızlığının artması.
⦁ Sosyal uzaklaşma, kademeli iş vardiyaları, küçültme işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer maruziyeti azaltıcı önlemler ihtiyacı.
⦁ Operasyonlara devam etmek veya dalgalanma hizmetleri sunmak için farklı işlerde çalışan çapraz eğitim de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgücü ile temel operasyonları yürütme seçenekleri.
⦁ Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş teslimatlar.
⦁ Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümlerde açıklanan iş yerlerinde SARS-CoV-‘ ye maruz kalma riski azaltmak için atabilecekleri diğer adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır.

Yüksekte Çalışma Eğitimi Nedir?

⦁ AMAÇ

<FİRMA ÜNVANI>ünvanlı iş yerinde oluşabilecek acil durumlarda kaynaklanan risk ve etkileri en aza indirmek ve acil duruma kontrollü bir şekilde müdahale edilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

⦁ KAPSAM

Bu plan <FİRMA ÜNVANI>iş ile ilgili faaliyet sahası içerisinde alınacak acil durum tedbirlerini kapsar.

⦁ YASAL DAYANAK

Bu plan 20.06.2012 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanmış olan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu maddelerine ve İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliği’ ne dayanarak hazırlanmıştır.

⦁ SORUMLULUK

Acil durumlardan korunma hizmetlerinin aksaksız yürütülmesinden <FİRMA ÜNVANI> yönetimi sorumludur.

Alınacak önlemlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) kurulunun bulunduğu iş yerlerinde kurul tarafından, diğer iş yerlerinde ise; işveren veya işveren vekili koordinesinde, bulunması halinde iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personeli ile çalışan temsilcisi ve mümkünse ilkyardım eğitimi almış veya tecrübesi olan kişilerden oluşan ekip tarafından yürütülecektir.

İlkyardım Destek Elemanı

6331 sayılı İş Sağılığı ve Güvenliği Kanununun 11 inci, 12 nci ve 30 uncu kapsamında yayınlanan İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğinin 11 inci maddesine dayanarak her 10/15/20 kişiye bir ilkyardımcı hesabı ile bir ekip başı ile birlikte yeteri kadar personelden ibarettir.

Yetki ve yükümlülükleriniz 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temek Kanunun 9 uncu maddesi kapsamında yayınlanan İlkyardım Yönetmeliği gereğince ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununun ek 9 uncu maddesi kapsamında yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkındaki Yönetmeliğinin 127 inci maddesi gereğince aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

İlkyardım tanımında belirtilen amaç doğrultusunda, hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapan en az Temel İlkyardım Kursu alarak ilkyardımcı sertifikası almış kişidir.

⦁ İlkyardım ekibi; Yangın, deprem, hastalık vb. sebeplerle yaralanan veya hastalanan kişilere ilkyardım yapar.
⦁ Hasta veya yaralıya tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle, ilaçsız uygulamaları yapmak.
⦁ Riskli bulunan personelin ambulans (112) veya Coronavirüs Danışma Hattı (184)’ na haber verilerek personelin sağlık kurumuna bildirilmesinin sağlanması.

Isı Güvenliği

Salgın Hastalıkları Kontrol Elemanı

Bu planın uygulanması için personel sayısı 50 ve altında olan iş yerlerinde 2 kişi, sonrasında her 50 kişi için 1 kişi ilave edilerek Salgın Hastalıkları Kontrol Elemanı belirlenmesi gerekmektedir.

Görevleri:

⦁ İşe başlamadan önce her personelin tek tek ateşi ölçülerek ateşi normal görülen personelin, dezenfektasyon işlemi yapılarak çalışma alanına geçmesine izin verilmesi, kayıtlarının tutulması.
⦁ Şirket çalışma saatleri ve vardiyalarına göre belirlenmiş aralıklarla ateşlerinin ölçülmesi ve kayıtlarının sağlanması.
⦁ Riskli görülen personelin diğer personelden ayrı tutularak izole edilmesinin sağlanması, temas halinde bulunan veya yakın ortamda çalışan personelin de ayrı bir bölgede izole edilmesinin sağlanması ve kontrol altında tutulması.
⦁ Riskli bulunan personelin ambulans (112) veya Coronavirüs Danışma Hattına (184) haber verilerek personelin sağlık kurumuna bildirilmesinin sağlanması.
⦁ İşletme için gerekli olan dezenfektan, maske, eldiven vb. malzemelerin takibinin yapılması ve ihtiyaçların tedarik edilmesinin sağlanması.

Covid-19 Güncel ADP
Covid-19 Güncel ADP

İş Yerinde Maske Kullanımı Hakkında Merak Edilenler

İş yerinde ve dışarıda COVID-19’a karşı bir önlem olarak maske takılması en etkili yollardan biridir. Fakat bazı durumlarda çalışanlar COVID-19 için en iyi maske hangisi, tıbbi maske mi, N95 maske mi, FFP2 ve FFP3 arasındaki farklar nelerdir, maske ne kadar süre kullanılmalı gibi sorular sorabiliyor. Öncelikle maskeler takan kişinin ağzından ve burnundan çevreye damlacık ve aerosol yayılmasını engelleme görevi görmektedir. Tıbbi olan maskeler kağıttan üretildiği için normal şartlarda her kullanım sonrasında atılmalıdır. N95 maske ise veya diğer adıyla N95 solunum koruyucu, NIOSH (Amerikan Ulusal Standartları) standardına uygun üretilmiş ürünler olup N95 hava filtrasyon derecesini (42 CFR Part 84) karşılayan, yani havadaki partiküllerin en az %95’ini filtreleyen bir solunum koruyucu tipidir. Sadece sağlık çalışanı iseniz FFP2 veya FFP3 solunum koruyucu donanım kullanmalısınız. Tıbbi maskeler sizi hastane ortamındaki bakteri veya virüslerden korumaz. EN 149 standardına sahip solunum koruyucu maskeler tekrar kullanılabilir veya tek vardiyalık kullanımla sınırlı olanlar yani tekrar kullanılamaz olmak üzere iki çeşittir. Tekrar kullanılabilir maskelerin üzerinde “R” (Reusable) işareti bulunur, tekrar kullanılamaz olan maskelerde “NR” (Nonreusable) işareti bulunur. COVID-19 virüsüne karşı koruma için tek kullanımlık NR işareti olan maskeler önerilmektedir.

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar