Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

Diğer Sağlık Personeli

2013 tarihli 2871 numaralı yönetmelik ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilk kez “İş Yeri Hekimi” pozisyonunu “Diğer Sağlık Personeli” göreviyle genişletti. Maddede Diğer Sağlık Personeli pozisyonundaki kişilerin yetki alanları, eğitim ve sorumlulukları açıklandı. Peki bu yeni iş kolunda kimler, ne amaçla hizmet vermektedir? Bakanlık tarafından açıklanan detaylar ışığında bu personeller ile ilgili tüm bilinmesi gerekenleri ele alalım.

Diğer Sağlık Personeli statüsünde çalışabilecek bireyler Çalışma Bakanlığı tarafından İş Yeri Hemşireliği belgesi almış kişiler ya da yine Çalışma Bakanlığı elinden acil tıp teknisyeni, sağlık memuru, hemşire ve çevre sağlığı teknisyeni olmuş bireyler Diğer Sağlık Personeli statüsünde görev alabilir. Bu mesleklerden herhangi birine sahip tüm vatandaşlar Diğer Sağlık Personeli eğitiminden geçer ve eğer bu programı başarıyla yerine getirirlerse meslek hayatına geçiş yaparlar. Programı tamamlayanlar ayrıca İş sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans eğitimlerine başlamayı da tercih edebilirler. Burada lisansüstünde 5 yıl fiilen çalışmış olma zorunluluğu aranıyor.

Diğer Sağlık Personeli
Nasıl Diğer Sağlık Personeli olunur?

Kimler Bu Mesleğe Uygun?

Diğer sağlık personeli yasal yönetmeliğe göre iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesinde iş yeri hekimine birinci elden asistanlık yaparak veri toplama ve gerekli kayıtları düzenlemede üzerindeki yükü hafifletiyor. Diğer sağlık personeli aynı zamanda iş yeri hekimi olarak da bilinmektedir. İş sağlığı ve güvenliği sektöründe diğer sağlık personeli olabilecek uygun meslekler arasında sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni ve acil tıp teknisyeni var.

  • Diğer sağlık personeli, iş yeri çalışanlarının sağlık ve çalışma öykülerini periyodik muayene formuna işler ve işyeri hekimi tarafından yürütülen muayenelerde kendisine iletir.
  • İşyeri hekimi, diğer sağlık personeline iş sağlığı ve güvenliğine dair görev ve yükümlülükler verebilir. Bunlar yerine getirilir.
  • İlk yardım hizmetlerinin yönetimi ve organizasyonunda işyeri hekimi ortaklık içerisinde çalışır.
  • Personellerin sağlık eğitiminde ikincil eğitmen görevi görür.
  • İşletme yapılarında hijyen standartlarını kontrol eder ve değişiklikleri sürekli olarak denetler.
  • Özel politika gerektiren grupları yakından izler ve sağlık muayenelerinin yerine getirilmesine yardımcı olur.
  • İşletmedeki personel temsilcileri ve diğer destek birimlerinin çalışmalarına yardımcı olur.
Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) Nedir?

Nasıl Diğer Sağlık Personeli Olunur?

Diğer sağlık personeli olmak için iş yeri hemşireliği eğitimi almış olmak gerekiyor. Bu anlamda diğer sağlık personeli eğitimi Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezlerde hazırlanan programlara katılarak alınabilir. Program tamamlandıktan sonra diğer sağlık personeli sınavına girilir ve başarılı olunarak sertifika alınır.

Diğer Sağlık Personeli Çalışma Süreleri

20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik madde 19’a göre diğer sağlık personelinin tehlike sınıfına ve kişi sayısına göre ne kadar süre ile görev yapacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda çok tehlikeli sınıfta bulunan ve çalışan sayısı 10 ile 49 arasında bulunan iş yerlerinde diğer sağlık personeli çalışan başına aylık en az 10 dakika görev yapmalıdır. Çalışan sayısı 50 ile 250 sayısı arasına çıktığında ise yine çok tehlikeli sınıftaki iş yerlerinde bu kez görev süresi aylık en az 15 dakika olacak şekilde ayarlanmalıdır. Aynı şartlarda fakat 250 ve üzeri çalışanda ise diğer sağlık personelinin görev süresi aylık çalışan başına en az 20 dakika olmalıdır. Ele alınması gereken bir diğer konu da diğer sağlık personellerinin ne kadar süre ile çalışabileceğidir. Çok tehlikeli sınıfta ve fazla sayıda personele sahip olan iş yerlerinde diğer sağlık personeli haftada en fazla 45 saat çalışacak şekilde düzenleme yapılmalıdır; fakat tam anlamıyla doğru bir hesaplamanın bir yılın 52 hafta olarak hesaplanarak yapılması gerekmektedir. Bu hesapla yola çıkıldığında ise diğer sağlık personelinin aylık en fazla 195 saat çalışabileceği ortaya çıkmaktadır.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Risk Analizi Nedir?

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar