Dünya İSG (Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü

Dünya İSG (Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü

 

Dünya Günü Hangi Tarihtedir?

Her yıl 28 Nisan’da düzenlenen Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü iş kazaları ve meslek hastalıklarına dikkat çekilen önemli bir gün olarak kabul ediliyor. Dünya İSG Günü her yıl farklı bir temayı ele almaktadır. Tema, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından belirleniyor. Örgüt düzenli aralıklarla sürdürülebilir kalkınma planları hazırlamakta. İklim değişikliği, iş ortamının demografik özellikleri ve iş organizasyonundaki değişikler ILO’nun odak noktaları arasında.

İSG Günü’nün Özellikleri

İlk kez 2003’te kutlanması kararlaştırılan Dünya İSG Günü ile Uluslararası Çalışma Örgütü her yıl işveren ve çalışanlarla ilgili ilgi çekici küresel raporlar yayımlamaya başladı. Bu raporlarda sağlık dinamikleri, küreselleşme, iş düzenlemeleri, teknoloji ve iklim değişikliği gibi geniş kapsamlı konulara odaklanılıyor. Bu tarihlerde dünya genelinde düzenlenen bilinçlendirme kampanyaları ve seferberlikler ile iş kazaları ve iş hastalıkları mağdurlarının hatıraları yüceltiliyor.

Dünya İSG (Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü
Dünya İSG (Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği) Günü 28 Nisan’da düzenlenir

Dünya İSG Günü’nün Konusu

Dünya İSG Günü kapsamında seçilen konular her yıl farklı kritik unsurlara odaklanmaktadır. Geçtiğimiz yılın konusu çocuk işçiliği ile mücadele oldu. Kurum bir kez daha genç çalışanların sağlık ve güvenliklerinin iyileştirilmesi için başlattığı yeni çalışmaları kamuoyuna açıkladı. 12 Haziran’da düzenlenen Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü bu kapsamda bu yıla özel olarak Dünya İSG Günü ile birleştirilmiştir. Bu ortak küresel kampanyanın amacı genç çalışanların haklarının daha iyi korunması ve daha güvenli ve emniyetli işyeri ortamlarının geliştirilmesini sağlamaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Günü’nün Önemi

Her gün Dünya’da 6.300 kişi, iş kazaları veya işle ilgili hastalıklar nedeniyle ölüyor. Bu da yılda 2.3 milyondan fazla ölüm anlamına geliyor. Yılda 317 milyon iş kazası meydana geliyor; bunlardan birçoğu işten uzun süreli devamsızlıklarla sonuçlanıyor. Bu anlık kazaların insani maliyeti çok yüksektir ve düşük iş güvenliği ve sağlığı uygulamalarının ekonomik yükünün yıllık küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın yüzde 4’ünü oluşturduğu tahmin ediliyor.

İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

Bu oldukça büyük bir oran ve Kale OSGB gibi şirketler olarak görevimiz bu yüzdeleri olabildiğince aşağıya çekmektir. Dünya İSG Günü ülkelerin iş güvenliği ve iş sağlığı konularındaki kritik ihtiyaçlarına çözüm bulmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda birçok ülkeden iş güvenliği ve sağlığı (İSG) verileri toplanıyor ve bu ülkelere iş güvenlikleri kapasitelerini artırmaları yönünde yol gösteriliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Günü, güvenli ve sağlıklı iş ortamlarını teşvik eden uluslararası bir işbirliğidir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Günü 2021

Uluslararası Çalışma Örgütü 28 Nisan 2021’de düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Günü için “Krizleri Öngörün, Hazırlanın ve Yanıt Verin. Şimdi Esnek İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemlerine Yatırım Yapın” önerisi getirmiştir. Halen sürmekte olan COVID-19 pandemisinden dersler alınması ve gelecekte yaşanacak pandemi türü salgın hastalık ve benzeri kriz durumlarına hızlı şekilde uyum sağlanabilmesi, işin sürdürülmesi ve alınan önlemlerin etkinliğinin ele alındığı organizasyonda ulusal iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin güçlendirilmesi, esnekliğin sağlanması ve işyerleri için etkili planlar yapılması da gündeme alınmıştır. Bugün meslek örgütlerinden belediyelere, uzmanlık derneklerinden bakanlıklara toplum geniş bir alanda pandemi ile mücadele etmektedir. Sürecin etkilerini en aza indirmenin yollarından biri de iş sağlığı ve güvenliğinde bilinçlenmeyi artırmayı sağlamaktır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar