Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler

Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler

Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler

İş yerinde ergonomi eğitiminin verilmesi ve şirket çalışanlarının ergonomi eğitimi almış kişiler olması, bir iş yerinde verimli çalışmanın olabilmesi için çok önemlidir. Ergonomi, iş yerindeki çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi için gerekli olan unsurdur. Bir ofis çalışanının oturduğu sandalyeden tutun da, ofiste diğer yapabileceği aktivitelerin hepsi iş yerinde ergonomi ile ilgili unsurlardır.

Bir iş yerinde çalışanlar eğer ergonomi eğitimi almazlar ise ve doğru koşullarda bir çalışma ortamı sağlanmaz ise bu durum birçok çalışan için çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Örneğin uzun süre masa başında iş yapan bir çalışanın ara sıra hareket etmesi ya da oturduğu sandalyenin insan anatomisine uygun bir sandalye olması, ergonomi için oldukça önemli bir detaydır.

Ergonomi Bozukluğu ve Sonuçları Arasındaki İlişki

Ergonomi Yunanca Ergon (iş) ve Nomos (Hukuk) kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Ergonomos’tan dilimize ergonomi olarak geçmiştir ve iş yaparken uyulması gereken kurallar dizisini ifade etmektedir. Uluslararası Ergonomi Derneği ise ergonomi kelimesini “bir sistemdeki diğer elemanlar ve insan vücudu arasındaki etkileşimi anlayabilmek” şeklinde ifade etmektedir. Ergonomi sadece vücut sağlığını değil kişinin ruh sağlığı açısından da önem taşımaktadır. Kötü şartlarda çalışan kişiler zamanla beden sağlığını ve buna da bağlı olarak ruh sağlığını kaybederek günün sonunda verimsiz kategorisinde değerlendirilebilecek duruma gelebilirler. Ergonominin amaçlarından birisi elbette mesleki hastalıkların önüne geçmek. Ancak bir diğer nokta da iş aktiviteleri sırasında her türlü risk ve maruz kalınan sorunların önüne geçilmesini sağlamak adına kolaylıklar sağlamak. Ergonomiye gösterilmeyen özen çok yönlü olarak ortaya çıkabilmektedir. İşveren açısından meslek hastalığı nedeniyle malulen emekli olan kişilere tazminat hakkı doğabilir, üretim aksayabilir. Çalışan açısından da kişi acı duyabilir, psikolojik rahatsızlık hissederek depresyon gibi psikolojik rahatsızlık sahibi olabilir, yaşam kalitesi ve aile yapısı zarar görebilir. Çalışan ve işyeri üzerindeki olumsuz etki dolaylı olarak topluma ve ülke ekonomisine de büyük zararlar verebilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İSGB Katip Nedir?

Bir İş Yerinde Ergonomi Eğitimi Verilmesinin Başlıca Nedenleri 

  • İşyerindeki çalışanların daha sağlıklı bir şekilde çalışması
  • İlerleyen süreçte çalışanların sağlık sorunu yaşamasının istenen bir durum olmaması
  • Çalışanların verimliliğinin artması
  • Uzun süre verimsiz değil de, kısa sürede daha verimli işler ortaya çıkarılması
  • Çalışanların çalıştıkları iş yerinden memnun olarak çalışmaları

Ergonomi Eğitimi Verilmesinin Şirkete Faydaları

Bir şirkette verilen ergonomi eğitimi öncelikle çalışanların daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. İş yerindeki personellerinin sağlık durumunun iyi olması ve ergonomi açısından uygun şartların sağlanmış olması, personelleri uzun vadede sağlıklı tutacak ve çalışma konusunda verimini artıracaktır.

Bir işyerinde personeller için yapılması gereken ilk çalışma ergonomi eğitimidir. Ergonomi eğitiminin personellere hem şirket içinde, hem de şirket dışında faydaları bulunmaktadır. Şirkette verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışan personel, iş dışındaki özel hayatında da şirketi hakkında şikâyetler etmeyip, şirketinden ve çalışmaktan ne kadar memnun olduğunu sık sık dile getirecektir. Bu da işyeri ve işveren için oldukça karlı bir işlemdir. Bir işyerinin çalışanlarını memnun etmesi demek, şirketin çalışanları tarafından reklamı yapılması anlamına gelmektedir.

Ergonomi eğitimi alan işyeri personelleri, özel hayatındaki bireylere sık sık şirkette çalışmanın hiç yorucu olmadığından bahsedecek ve bu şirket hakkında olumlu görüşlerini etrafa yansıtacaktır. Bu da insanların şirket hakkında olumlu düşünmesine sebep olacaktır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar