Ergonomi Nedir?

İş Güvenliğinde Ergonomi Nedir?

 

İş Güvenliğinde Ergonomi

Ergonomi OSGB’lerde işletmelerin değerlendirilmesi ve yönetiminde ele alınması gereken ana faktörler arasında geliyor. İş yeri çalışanlarının sağlığı için en iyi şekilde düzenlenirken ergonomi faktörü birinci sırada yer alır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkilileri için ergonomi iş biliminin bir alt disiplinidir, psikolojik ve fizyolojik anlamda personellere en uygun çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar.

Peki Ergonomi neden bu derece önemli? Ergonomi her işletme için önemlidir çünkü işletmenin verimliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılmasına yardımcı olur. Çalışanlar üzerinde yalnızca sosyolojik ve psikolojik anlamda olumlu etkiler yaratmaz, aynı zamanda verimlilik sınırlarının yükseltilmesini sağlar. Kale OSGB olarak ergonomik ortam koşullarının sağlanması için önce işin nicelik ve nitelik bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç toplamda yalnızca bir ya da birkaç gün sürmektedir ve ardından ergonominin sağlanması için düzenlemelere başlanır.

İş Güvenliğinde Ergonomi Nedir
İş güvenliğinde ergonominin önemi

Ergonomi Ne Amaçla Kullanılır?

Ergonominin işletmelere sağladığı fayda ve amaçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

 • Ergonomi, iş kazalarını ve mesleki riskleri minimum seviyeye indirmeyi sağlar,
 • Bir işletmedeki iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında kullanılır,
 • İşletmenin üretim verimliliği ve kalitesini iyileştirir,
 • Ergonomi ile iş gücündeki beklenmedik kayıpların önüne geçilir,
 • Ergonomi, amacı itibariyle yorulmayı ve iş stresini azaltır.

Ergonominin Faydaları Nedir?

 1. İş yerinde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması ergonomiden geçer: Bir iş verenin ergonomiye önem vermesi aynı zamanda bu değerlere de önem verdiğini kanıtlar.
 2. İş sağlığı ve güvenliğinde ergonomi uygulamaları işletme maliyetini düşürür.
 3. Kendisine değer verildiğini gören çalışanın markaya olan bağlılığı artar. Zira sağık ve güvenliklerine önem verildiğini gören personel daha da motive olacaktır, moral seviyesi ve genel katılımı artacaktır.
 4. Sistematik şekilde azaltılan risk faktörleri şiddetli, orta veya alışılmış işçi yaralanmalarının önüne geçmeyi sağlar.
 5. Ergonomi iş çevresinin kalitesini artırır: Bunun tam aksi şekilde yetersiz ergonomi, işçilerin erken yorulmasına ve kendisini rahat hissetmemesine yol açar; maksimum performansları azalır. Fiziksel anlamda zorlayıcı işlerde ergonomi yoksunluğu beklenenden daha kalitesiz çalışmalar yapılmasına neden olur.
 6. İş çevresinde verimlilik yükselir: Uygun ergonomik çözümler verimliliği yükseltir. Personelin vücut duruşunun nasıl olduğu, çalışırken daha az zorlandığını hissetmesi veya hareket imkanlarının artırılması tüm işletme birimini daha verimli hale getirir.
İş yerinizde Covid-19 ‘a DUR deyin

Ergonomi Yoksunluğunda Rahatsızlıklar

 • Aşırı kas ve iskelet kullanım sendromları,
 • Kas ve iskeleti aşırı zorlamada zedelenmeler,
 • Sık tekrarlanan hareketlerde zorlanma zedelenmeleri,
 • Kas ve iskelete dair travmatik hastalıklar,

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar