Ergonomi Nedir?

İş Güvenliğinde Ergonomi Nedir?

 

İş Güvenliğinde Ergonomi

Ergonomi OSGB’lerde işletmelerin değerlendirilmesi ve yönetiminde ele alınması gereken ana faktörler arasında geliyor. İş yeri çalışanlarının sağlığı için en iyi şekilde düzenlenirken ergonomi faktörü birinci sırada yer alır. Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi yetkilileri için ergonomi iş biliminin bir alt disiplinidir, psikolojik ve fizyolojik anlamda personellere en uygun çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar.

Peki Ergonomi neden bu derece önemli? Ergonomi her işletme için önemlidir çünkü işletmenin verimliliğinin ve üretim kapasitesinin artırılmasına yardımcı olur. Çalışanlar üzerinde yalnızca sosyolojik ve psikolojik anlamda olumlu etkiler yaratmaz, aynı zamanda verimlilik sınırlarının yükseltilmesini sağlar. Kale OSGB olarak ergonomik ortam koşullarının sağlanması için önce işin nicelik ve nitelik bakımından incelenmesi ve değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu süreç toplamda yalnızca bir ya da birkaç gün sürmektedir ve ardından ergonominin sağlanması için düzenlemelere başlanır.

İş Güvenliğinde Ergonomi Nedir
İş güvenliğinde ergonominin önemi

Ergonomi Ne Amaçla Kullanılır?

Ergonominin işletmelere sağladığı fayda ve amaçları aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

 • Ergonomi, iş kazalarını ve mesleki riskleri minimum seviyeye indirmeyi sağlar,
 • Bir işletmedeki iş sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında kullanılır,
 • İşletmenin üretim verimliliği ve kalitesini iyileştirir,
 • Ergonomi ile iş gücündeki beklenmedik kayıpların önüne geçilir,
 • Ergonomi, amacı itibariyle yorulmayı ve iş stresini azaltır.

Ergonominin Faydaları Nedir?

 1. İş yerinde sağlık ve güvenlik kültürünün oluşturulması ergonomiden geçer: Bir iş verenin ergonomiye önem vermesi aynı zamanda bu değerlere de önem verdiğini kanıtlar.
 2. İş sağlığı ve güvenliğinde ergonomi uygulamaları işletme maliyetini düşürür.
 3. Kendisine değer verildiğini gören çalışanın markaya olan bağlılığı artar. Zira sağık ve güvenliklerine önem verildiğini gören personel daha da motive olacaktır, moral seviyesi ve genel katılımı artacaktır.
 4. Sistematik şekilde azaltılan risk faktörleri şiddetli, orta veya alışılmış işçi yaralanmalarının önüne geçmeyi sağlar.
 5. Ergonomi iş çevresinin kalitesini artırır: Bunun tam aksi şekilde yetersiz ergonomi, işçilerin erken yorulmasına ve kendisini rahat hissetmemesine yol açar; maksimum performansları azalır. Fiziksel anlamda zorlayıcı işlerde ergonomi yoksunluğu beklenenden daha kalitesiz çalışmalar yapılmasına neden olur.
 6. İş çevresinde verimlilik yükselir: Uygun ergonomik çözümler verimliliği yükseltir. Personelin vücut duruşunun nasıl olduğu, çalışırken daha az zorlandığını hissetmesi veya hareket imkanlarının artırılması tüm işletme birimini daha verimli hale getirir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği

Ergonomi Yoksunluğunda Rahatsızlıklar

 • Aşırı kas ve iskelet kullanım sendromları,
 • Kas ve iskeleti aşırı zorlamada zedelenmeler,
 • Sık tekrarlanan hareketlerde zorlanma zedelenmeleri,
 • Kas ve iskelete dair travmatik hastalıklar,

Ergonominin Temelleri

Ergo-nomi sözcükleri Yunan dilinde iş-yasa olarak ifade edilmektedir. Yani nasıl çalışılması gerektiğini ifade eden bir kurallar bütünlüğünden bahsedilebilir. Ergonomi bilimi ilk olarak Amerikalı mühendis Frederick Winslow Taylor’ın 1800’lü yılların sonlarında ”iş düzeni” anlayışını geliştirmek ve işçilerin daha verimli çalışabilmesi için çeşitli teoriler ortaya çıkarması ile çalışma hayatına dahil olmuştur. Ergonomi ayrıca 1949 yılında Murrell tarafından Oxford Üniversitesi’nde birçok bilim insanı tarafından kabul edilmiştir ve 1961 yılında Stockholm’de ve Londra’da uluslararası bir ergonomik kurul kurulması kararı alınmıştır. Türkiye’de ise 1960 sonlarına doğru İTÜ ve Çalışma Bakanlığı’nın başlattığı incelemeler sonucu ders olarak ilk kez İTÜ’nün Endüstri Mühendisliği bölümünde 1971 yılında işlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı zamanları ergonominin en fazla geliştiği yıllar olarak kayıtlara geçilmiştir. Yeni savaş araçları yapımı sırasında daha fazla mekanik kullanımı ve insan-makine arası ilişkiye hassasiyet gösterilmesi ergonomiyi de hesaplanması gereken bir durum haline getirmiştir. Özellikle insan-makine arasındaki bağlar hesaplanmadan geliştirilen araçlar yüzünden kaybedilen savaşlar ergonomiyi artık çok daha dikkate alınması gereken bir ayrıntı haline getirecektir.

İSGB Tanımı Nedir Ne Anlama Gelir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar