Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

İş sağlığı ve güvenliği yasasının zorunlu kıldığı sağlık taramalarının usulleri iş yerlerinin ait oldukları risk grubuna göre belirlenmektedir. İş yerleri üretim-hizmet sahasına bağlı olarak risk faktörleri kategorize edilen bir sisteme tabidir. Bu nedenle iş sağlığı gözetimi ve bu alanda gerekli önlemlerin alınması için yapılan taramalar da, sistemin katmanlarında yer alma derecesine göre belirlenmektedir.

Az riskli, riskli ve çok riskli iş yerlerinin olası meslek hastalıkları ve genel sağlık sorunlarına yönelik önleyici sağlık kontrolleri yaptırması gerekmektedir. Bu taramalar belirli periyotlar halinde gerçekleştirilmelidir. Periyotlar arası zaman ve şartların belirlenmesi de yine iş yerinin risk grubuna bağlı olarak değişmektedir. İş yeri hekimlerinin sorumluluğunda olan genel sağlık taramaları fiziki muayene ve laboratuar tahlilleri yapılarak uygulanmaktadır.

Genel Sağlık Taraması Ne Demektir?

Genel sağlık taraması aslında hepimizin İngilizce tabiri ile check-up olarak bildiği A’dan Z’ye yapılan bir sağlık kontrolünü ifade eder. Bu taramadaki amaç olası hastalıkların erken dönemlerde teşhisi ve tedavi aşamasına vakit kaybedilmeden geçilmesidir. Söz konusu işyerleri olduğunda ise genel sağlık taramaları hem çalışanın, hem de işyerinin sağlığı için önemli ve üzerinde durulması gereken bir noktadır. İşe alım süreci ile başlayan genel sağlık taramaları özellikle çalışanın işyerine karşı için verimlilik düzeyini önceden saptayabileceği gibi sonradan ortaya çıkabilecek mesleki hastalıkların da önceden tespiti için kayıt altında bir belge bulunmasını sağlar; aynı anda hem çalışanı, hem de işyerini koruma altına alır. İşyeri hekimleri için rutin bir düzende gerçekleştirilmesi gereken genel sağlık taramaları laboratuvar testlerini ve fiziki ölçümlerle bir araya getirerek çalışanların sağlık durumlarının matematiksel ölçülerle saklanmasını ve takip edilmesini kolaylaştırır. İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında sağlık raporları iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre belirli yılda bir olacak şekilde tekrar çıkartılmalıdır.

İSG Eğitimi Veren Kurumlar

İsgb Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir ?

Genel Sağlık Taramasının Uygulanış Adımları ve İçerdiği Kurallar

  • İş yerinin üretim hizmet sektörüne dair maruziyet alanları ve meslek hastalığı riskleri belirlenmelidir.
  • Yapılan kontrollerin laboratuar sonuçları ve fiziki muayene raporları daha sonra yılsonu raporunda sunulmak üzere işlenmelidir.
  • Sektörün barındırdığı maruziyet alanlarına göre risk grubunda yer alan çalışanlara yönelik işe kabul ve işe devam değerlendirmeleri ayrıntılı olarak sunulmalıdır.
  • Az tehlikeli iş yerlerinde en az 5 (beş) senede bir kez, tehlikeli iş yerlerinde en az 3 (üç) senede bir kez ve çok tehlikeli iş yerlerinden en az yılda bir kez olmak üzere genel sağlık taraması yapılmalıdır.
  • İş yeri hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda periyotlara ait zaman dilimleri azaltılabilir. Ancak zaman aralıklarını uzatmak iş yeri hekimlerinin yetkisi dâhilinde değildir.
  • Ten temasının gerçekleştiği üretim ve zanaat alanlarında gerekli toksikoloji takibi de iş yeri hekimi tarafından yapılır. Genel sağlık taramaları sırasında ya da harici zamanlarda bu takip gerçekleştirilebilir.
  • Genel sağlık taramaları da dâhil olmak üzere, sağlık giderlerine ait maddi yükümlülük işverenin sorumluluğundadır. Çalışanlara sağlık giderlerinin veya tarama maliyetlerinin yansıtılması söz konusu olamaz.
  • İş yeri genel sağlık taramalarında çalışanlara yönelik bilgiler gizli tutulmak zorundadır. Bilgilerin ifşa edilmemesi, çalışanın itibarı ve özel hayatının muhafazası bakımından oldukça önemli ve zorunludur.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar