Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği Neden Yapılmalıdır?

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği Neden Yapılmalıdır?

Çalışma alanlarında, hizmet verilen sektöre bağlı olarak çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler yasalar ve yönetmelikler aracılığıyla kategorize edilerek sağlığı korumaya yönelik tedbirler zorunlu hale getirilmiştir. İş güvenliği alanında değerlendirilen ve sektör bazında dereceleri bulunan risk faktörleri fiziksel, kimyasal, biyolojik niteliklere ve nicelik değerlerine sahip olabilir. Ancak hangi kategoride olursa olsun yasa gereği bu faktörlerin tespit edilmesi ve önlemlerin alınması iş yeri yönetimlerinin sorumluluğudur.

Fiziksel ölçümlerden biri olan gürültü ölçümünün, risk faktörü oluşturan boyutlarda gürültü ile mücadelede büyük önemi bulunmaktadır. Belirli ölçeklerin üstündeki gürültünün duyma yetisinde sebep olabileceği negatif sonuçları engellemek adına gürültü ölçümü yapılmaktadır. Üretim ve hizmette kullanılan araç – gereçler, üretim hizmet sırasında gürültüden etkilenen personel sayısı ve maruziyet kriterleri gibi pek çok unsur gürültü ölçümünün konusudur.

Gürültü Ölçümü Nasıl Yapılır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında işyerlerinde belirli aralıklarla çevresel gürültü ölçümü, ortam gürültü ölçümü ve kişisel gürültü maruziyeti ölçümü yapılmalıdır. Gürültü ölçümleri bu alanda uzman olan kişiler tarafından özel ses seviyesi ölçüm cihazları ile yapılır ve dB cinsinden olacak şekilde kayıtlara geçirilir. Çevresel gürültü ölçümü işletmenin çeşitli bölgelerinden alınan verilerden hareketle belirlenir ancak asıl olarak önem teşkil eden ortam gürültüsü ve kişisel gürültü maruziyeti değerleridir. Ölçümler sona erdikten sonra hazırlanan rapora göre gürültü seviyesine göre personellerin çalıştırılma saatleri ortaya çıkmış olur. Kişisel gürültü maruziyetine göre 90 dB’den daha az gürültüye sahip ortamlarda çalışmanın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır. 90 dB’lik ortamda 8 saat, 92 dB’lik ortamlarda 6 saat, 95 dB’lik ortamlarda 4 saat, 97 dB’lik ortamlarda 3 saat, 100 dB’lik ortamlarda 2 saat, 102 dB’lik ortamlarda 1.5 saat, 105 dB’lik ortamlarda 1 saat, 110 dB’lik ortamlarda yarım saat ve 115 dB’lik ortamlarda 15 dakika en fazla çalışılabilir. 115 dB’den daha yüksek gürültüye sahip ortamlarda ise çalışılması yasaklanmıştır. OSGB’lerin görevi yüksek gürültü konusunda işyerlerini uyararak gerekli düzenlemeleri yapmalarını sağlamaktır.

Kadıköy İş Güvenliği

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

Ölçümün Yapılmasında Belirlenen Ölçütler Nelerdir?

Ölçümün yapılmasında belirlenen ölçütler yönetmelik vasıtasıyla bildirilmektedir. İş güvenliği kapsamında alt ve üst limit gürültü derecelendirmelerine uymayan iş yerlerinin, sağlığı koruma bakımından yasal yaptırıma uğradığı bilinmektedir.

Bu önlemlere ek olarak iş yeri ruhsatlandırma işlemlerinde ibrazı zorunlu gürültü ölçüm raporları bulunmaktadır. Örneğin; eğlence, müzik vb. faaliyetlerini yüksek sesle müzik kullanarak gerçekleştiren bir işletmenin, çevre sağlığını ve konforunu etkilemeyecek şekilde çalıştığını ispat zorunluluğu bulunmaktadır. Çalışma esnasında ya kullanılan ses veya sesler optimize değerlere getirilmeli, ya da ses yalıtım sistemi ile alanın dışına gürültü akışı engellenmelidir. Bu ve benzeri önlemlerin alınması için gürültü ölçümü yapılır ve ölçüm yönetmeliği uygulanır.

Gürültü Ölçümünün Yapılmasında Etkisi Olan Diğer Faktörler

  • İş sahasının belirtilen risk değerlendirmesinde potansiyel gürültü ortamı olması,
  • Gürültü kaynaklı herhangi bir meslek hastalığı oluşması sonucunda koruma amaçlı ölçüm gerekliliği,
  • Daha önce gürültü tespiti yapılan alanlarda kullanılmaya karar verilen farklı üretim – hizmet teçhizatının kullanılması,
  • Daha önce gürültü testi yapılan ve normlara uygun bulunan alanlarda gürültünün artışına dair doneler olması,
  • Bir şikâyet ya da istek sonucu sorumlu merciler aracılığıyla ölçüm talep edilmesi,
  • Üretim – hizmet alanının risk grubuna göre periyodik gürültü ölçüm kuralına tabi olması gibi durumlarda gürültü ölçümü yapılması gerekmektedir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar