Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar?

 

Güvenlik Uzmanı

Güvenlik uzmanlarının iş kapsamları Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi iş çerçevesinde belirlenmektedir. Bu şartlar 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile detaylı bir şekilde açıklandı. Güvenlik uzmanları işletmenin yangın, patlama ve deprem gibi doğal afetlere karşı güvenli olmasını ve de çalışanlar için potansiyel tehlike arz eden durumların minimuma indirilmesini sağlar. Bu sayede iş kazaları olabildiğince azaltılır.

İş kazaları ve iş yaralanmaları tahmin edildiğinden daha çok yaşanır. Bu kazaları en aza indirmek işverenin görevi olsa da işverenler her zaman bunun için gerekli donanım ve bilgiye sahip olmayabilirler. Böyle durumlarda güvenlik uzmanları devreye giriyor. Çalıştıkları işletmeye nasıl iş güvenliğini sağlayabilecekleri konusunda ipuçları ve bilgiler verirler. 2012 yılında açıklanan kanunla güvenlik uzmanlığı gerçek bir iş kolu haline gelmiş oldu. Meslek hastalıkları o yıldan bu yana git gide azalıyor.

Güvenlik Uzmanı Ne İş Yapar
Güvenlik uzmanı ne iş yapar?

Ne İş Yaparlar?

Gerek iç gerekse dış çevre kaynaklı olsun her iş yerinde yapılan çalışmaları risk altına sokan belirli tehlikeler vardır. Yaralanmalar ve hatta ölümlerle sonuçlanabilen bu iş tehlikelerinin ortadan kaldırılması güvenlik uzmanlarına düşüyor. Güvenlik uzmanı sağlıklı bir iş ortamının oluşturulmasından sorumludur. Bu sorumluluk personelin yanında markasını yönetmeye çalışan işveren için de önemlidir. 2012 yılında çıkarılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu tüm işverenlerin belirtilen iş güvenliği önlemlerini almasını zorunlu hale getirdi. Bu uzmanlar aşağıdaki işlerden sorumludur:

  • İşletme ortamındaki tüm bireyleri olası acil durumlardan (yangın, patlama, deprem vb.) korumak,
  • Onlara güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla risk analizi yapmak ve risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken tedbirleri belirlemek,
  • Alınacak tedbirleri ve de gerekli çalışmaları planlamak ve sağlık ve güvenlik önlemlerine dair işverene önerilerde bulunmak,
  • Personel ve işvereni ilgilendirecek periyodik eğitim ve tatbikatlar yapmak,
  • Acil durum eylem planları hazırlamak, bunları işverene takdim etmek,
  • Tüm inceleme, plan ve tedbirleri işletmenin tehlike sınıfına (az tehlikeli, tehlikeli, çok tehlikeli) göre yapmak.
  • İşyerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı konusunda işverene ve personele danışmanlık sunmak.
OSGB Nerede Var?

İş güvenliği uzmanları uygulamaya koydukları ve de denetledikleri tedbirler ile işletmedeki çalışanları tehlikelerden korur, üretim ve işletme güvenliğini artırırlar. İstihdamları Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri (OSGB) tarafından bizzat yapılır.

Güvenlik Uzmanlarının Sınıfları ve Yetkileri

6331 sayılı yasa güvenlik uzmanlarını deneyimlerine göre üç farklı sınıfa ayırmıştır. Gerekli şartları yerine getiren güvenlik uzmanları C sınıfı olarak işe başlamaktadır ve az tehlikeli işletmelere bakabilme yetkisine sahip olmaktadır. C sınıfında belirli bir süre görev yaparak sınavdan başarılı olan güvenlik uzmanlarına ise B sınıfı güvenlik uzmanı olma şansı tanınmıştır. B sınıfı güvenlik uzmanlarının avantajları C sınıfının bakabildiği az tehlikeli işletmelere ek olarak tehlikeli işletmelere de bakabilmesidir. Benzer şekilde bir süre B sınıfı güvenlik uzmanı olarak görev yapan kişilerin de belirli bir kıdem yılından sonra sınav ile A sınıfı güvenlik uzmanı olabilmesi mümkündür. A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları daha fazla kazanç sağlayan çok tehlikeli işletmelere bakabilme yetkisine sahiptir ve az sayıda olmaları nedeniyle C ve B sınıfından belirgin şekilde daha yüksek maaş almaktadırlar. 31.12.2023’e kadar her bir güvenlik uzmanına üst sınıfa bakabilme yetkisi getirilmiştir ve bu tarihin sona ermesiyle birlikte A sınıfı güvenlik uzmanlığı daha da değerli bir meslek haline gelecektir. A sınıfı güvenlik uzmanlığı mesleğinde en üst seviyeyi temsil etmektedir.

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar