Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri ve Tanımları

 

Güvenlik ve Sağlık İşaretleri

Resmi Gazete’de yayımlanan güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliği ile ilk kez çevremizde daima gördüğümüz uyarı işaretlerinin Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar’ı belirlendi. Asgari gereklilikler ve detaylar ayrıntılı olarak yönetmelikte ele alındı. Yönetmelik iş yerlerine güvenlik ve sağlık işaretlerini kullanma konusunda yol gösterici olmaktadır. Acil çıkış ve ilk yardım işaretleri bunlar arasında. İşaretler ilgi alanlarına ve konularına göre farklı kategorilere ayrılıyor. Bilgilendirme işareti, ek bilgi levhası, el işareti, emredici işaret, güvenlik rengi ve ışıklı işareti kullanılan örneklerden bazıları. Sağlık işaretleri ise sembol ve piktogram, sesli sinyal, sözlü iletişim, uyarı işareti ve yasak işareti olarak sıralanabilmektedir.

Sağlık ve güvenlik işaretleri özel bir nesne, faaliyet veya durumu işaret eden levha, renk, sesli veya ışıklı sinyal, sözlü iletişim ya da el-kol işareti yoluyla iş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi ya da talimat veren veya tehlikelere karşı uyaran işaretlerdir.

saglik ve guvenlik isaretleri
Sağlık ve güvenlik işaretleri nelerdir?

İşaretlerin Tanımları

2013’te yayımlanan 28762 sayılı Güvenlik ve Sağlık İşaretleri yönetmeliğinde tanımlanan bu söz konusu işaretler aşağıdaki gibi sıralanıyor:

 • Bilgilendirme işareti: Yasak işareti, uyarı işareti, emredici işaret, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri dışında bilgi veren diğer işaretlerdir.
 • Ek bilgi levhası: Bir işaret levhası ile beraber kullanılan ve ek bilgi sağlayan levhadır.
 • El işareti: Çalışanlar için tehlike oluşturabilecek manevralar yapan operatörleri yönlendirmek üzere ellerin ve kolların hareket ve pozisyonlarıdır.
 • Acil çıkış ve ilkyardım işaretleri: Acil çıkış yolları, ilkyardım veya kurtarma ile ilgili bilgi veren işaretlerdir.
 • Emredici işaret: Uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işarettir.
 • Işıklı işaret: Saydam veya yarı saydam malzemeden yapılmış, içeriden veya arkadan aydınlatılarak ışıklı bir yüzey görünümü verilmiş işaret düzeneğidir.
 • Sesli sinyal: İnsan sesi kullanmaksızın, özel amaçla yapılmış bir düzenekten çıkan ve yayılan kodlanmış ses sinyalidir.
 • Güvenlik rengi: Güvenlik açısından özel bir anlam yüklenen renktir.
 • İşaretçi: İşareti veren kişiyi gösterir.
 • Operatör: İşareti izleyerek araç ve gereci kullanan kişidir.
 • Sembol veya piktogram: Bir durumu tanımlayan veya özel bir davranışa sevk eden işaret levhası veya ışıklandırılmış yüzey üzerinde kullanılan şekildir.
 • Sözlü iletişim: İnsan sesi veya yapay insan sesi ile iletilen, önceden anlamı belirlenmiş sözlü mesajdır.
 • İşaret levhası: Geometrik bir şekil, renkler, sembol veya piktogram yoluyla bilgi ileten ve yeterli aydınlatma ile görülebilen levhadır.
 • Uyarı işareti: Bir tehlike kaynağı veya tehlike hakkında uyarıda bulunan işarettir.
 • Yasak işareti: Tehlikeye neden olabilecek veya tehlikeye maruz bırakabilecek bir davranışı yasaklayan işarettir.
En İyi İş Yeri Hekimi Hizmeti

Güvenlik ve Sağlık İşaretlerinde Renkler

Güvenlik ve sağlık işaretlerinde renkler bazı anlamlar taşımaktadır. İşaretler incelendiğinde kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere birçok rengin kullanıldığı görülecektir. Burada kırmızı renk anlam ve amaç olarak yasak işareti, tehlike alarmı veya yangınla mücadele elemanını temsil etmektedir. Yasak işaretinde uygulanan kırmızı tehlikeli hareket veya davranışı gösterir. Tehlikede kırmızı renk ise durma, kapatma veya tahliye etmeyi gösterir. Yangınla mücadelede de ekipmanların yerini ifade etmektedir. Sarı genelde uyarı işareti olarak kullanılmaktadır ve dikkatli ol, önlem al veya kontrol et şeklinde yorumlanabilir. Mavi ise zorunlulukları gösterir. Özel bir davranış veya eylemlerde, KKD kullanımında mavi renkler tercih edilir. Yeşil renk acil kaçış, ilk yardım veya tehlike yok gibi anlamlar taşır. Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipman ve tesisler için kullanımı tercih edilmektedir. Turuncu renkler ise emniyet işaretleri için kullanılmakta ve özellikle zayıf görüş koşullarında tercih edilmektedir. Bazı iş yerlerinde emniyet işaretleri haricinde daha görüşebilir olması nedeniyle sarı rengin yerine turuncu kullanımı gözlemlenebilmektedir. Mavi ayrıca dairesel olarak her kullanımında emniyet rengi olarak kabul edilmektedir.

Risk Analizi Nedir? Risk Analizi Nasıl Yapılır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar