İlk Yardım Yönetmeliği

İlk Yardım Yönetmeliği

 

İlk Yardım Yönetmeliği

Yaralanma veya ani hastalık durumunda gerekli ilk yardımın hızlıca yapılamaması söz konusu mağdur bireyin ölümüne neden olabilir. Bir işverenin en önemli görevlerinden biri, iş yeri içerisinde yaralanan ya da hastalanan bir kimseyle (personel ya da misafir olsun) derhal ilgilenilmesini sağlamaktadır. Kale OSGB gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri, belirlenmiş küresel standartların dikkate alınmadığı ya da mevzuata aykırı zayıf uyumun olduğu önemli iş yeri risk durumlarında, yetkililere (gerekliyse bizzat işverene) ilgili ilk yardım tedbirlerinin yerinin getirilmeye başlanmasını tavsiye edecektir. Küresel standartların takip edilerek hazırlandığı T.C ilk yardım yönetmeliği bu anlamda işletmelerde personel sayısına göre belirli oranda ilk yardımcı bulundurulmasını şart koşar.

ilk yardım yönetmeliği
İlk yardım yönetmeliği ve önemli detayları

Usul ve Esasları

İlk yardım yönetmeliği her şeyden önce en temel ancak aynı zamanda en pratik ilk yardım bilgi ve becerilerinin bireylere (işveren ya da çalışan) aşılanmasını hedef almaktadır. İlk yardım yönetmeliği sayesinde, pratik müdahalelerle kolayca geçiştirilebilecek rahatsızlıklardan kaynaklı ölüm ve sakatlık risklerinin azaltılması amaçlanıyor. Bakanlıkça yetkilendirilmiş merkezler sayesinde ilk yardım eğitmeni yetiştirilebilmekte ve bu ilk yardım eğitmenlerinin istihdamı yine birinci elden yerine getirilebilmektedir. İlk yardım yönetmeliği bu merkezlerin açılma ve çalışma usul ve esaslarını da belirliyor. İlk yardım yönetmeliği bu anlamda iş yeri çalışanlarının güvenliği için yeterli ve uygun ekipman, tesis ve sağlıkçı personelin istihdam edilmesini şart koşmaktadır.

  • İlk yardım eğitimcisi yetiştiren kuruluşların ayrıca bizzat “Eğitimci Eğitmeni Çalışma Belgesi”ne sahip olan eğitmenler bulundurması isteniyor.
  • Diğer merkezlerin de benzer şekilde “İlk yardım Eğitimcisi Çalışma Belgesi” almamış eğitimciler ile iş yapmaları istenmiyor. Bunlar kanunen yasaklanıyor.
  • Kanun gereği İlk yardım eğitimcisi yetiştiren özel birimler “Yetki Belgesi” ve diğer birimler ise “Uygunluk Belgesi”ne sahip olmadıkça eğitimleri için katılımcı kayıt edemiyor ya da kısaca ilk yardım eğitimi sunamıyor.
  • Yine ilk yardım yönetmeliğine göre ilk yardım eğitimini baştan sona bitirmeyen katılımcılar ilk yardımcı sınavına giriş yapamıyor. Bu katılımcılardan sınava alınmaları için tekrar eğitime girmeleri bekleniyor.
Zeytinburnu İş Güvenliği

İlk yardım yönetmeliği gereği eğitim birimleri bakanlıkça onaylanmış ücretlerin dışında ücret talep edemezler. Ayrıca eğitim veren birimlerden kullandıkları tabelalardaki unvanlarda yabancı terimlerin bizzat kabul görmüş Türkçe karşılıkları ve anlamlarına yer vermeleri de özenle belirtiliyor. Devletin resmi kurum ve kuruluşlarında kullanılan isimler haksız rekabeti önlemek amacıyla yayımlanamıyor. Bunlar hem ilk yardım eğitimi almak hem de vermek isteyen birimleri ilgilendiren İlk Yardım Yönetmeliği detaylarıdır.

İş Yerinde İlk Yardım Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, tehlike sınıfı veya çalışan sayısı fark etmeksizin her iş yerinde sertifikalı ilk yardım personeli bulundurmayı zorunlu kılmaktadır. İlk yardım Yönetmeliği’nin 16 no’lu maddesinde de tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta her 10 personel için en az bir, az tehlikeli sınıfta da her 20 personel için en az bir “Temel İlk Yardım Eğitimi” sertifikası almış ilk yardımcının bulunması gerektiği ifade edilmektedir. Kale OSGB olarak işbirliği içerisinde bulunduğumuz tüm iş yerlerinde personellere düzenli olarak ilk yardım eğitimi sağlamaktayız. İş yerinde ilk yardım eğitimi ana konu başlıkları Genel İlk Yardım Bilgileri, Hasta / Yaralı ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi, Temel Yaşam Desteği, Kanamalarda İlk Yardım, Yaralanmalarda İlk Yardım, Yanık, Donma ve  Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve  Burkulmalarda İlk Yardım, Bilinç  Bozukluklarında İlk Yardım, Zehirlenmelerde  İlk Yardım, Hayvan Isırmalarında İlk Yardım, Göz, Kulak ve  Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, Hasta / Yaralı Taşıma Teknikleri şeklinde olmaktadır. Kale OSGB olarak verdiğimiz ilk yardım eğitimleri ve uygulamalı acil durum eylem planı tatbikatları ile tüm iş yeri personelini acil durumlara karşı bilgilendirerek olası her türlü can ve mal kaybını en az düzeye indirgiyoruz.

Hata Ağacı Analizi

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar