ILO Nedir?

ILO Nedir?

ILO Hakkında

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) birimini kısaca tanımlamak gerekirse, işçilerin iş yerlerine istihdam edilme standartları ve de bu istihdamlara dair sorunlar dahil olmak üzere, dünya genelinde işçilere ilişkin problemler ile bizzat yakından ilgilenen Birleşmiş Milletler’in sorumlu bir kuruluşu olduğu söylenebilir. Uluslarlarası Çalışma Örgütü belirlenmiş, yerleşik kuralları ihlal eden şikayetleri kayda geçer ancak bunun yanında hükümetler ya da kurumlar üzerinde herhangi bir yargılama yetkisine sahip değildir.

ILO, Versay Antlaşması’nın imzalanmasının ardından eski Milletler Cemiyeti’nin resmi bir kurumu olarak dünya genelinde öne çıktı. Ayrıca sahip olduğu önem nedeniyle 1946’da henüz yeni temelleri atılan Birleşmiş Milletlerin ilk resmi kurumu olmuş oldu. 193 BM üye devletinden 185’i şu anda ILO üyesi olarak görev yapıyor. ILO 1969’da gerçekleştirdiği çalışmaları nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü ve bu durum beklendiği üzere dünya çapında büyük anlamda ilgi ve alaka topladı.

ILO
ILO hakkında bilinmesi gerekenler

Temel Görevleri

ILO’nun temel görevleri sıralanırken bunların birbirlerinden çok farklı konuları kapsayan görevler olduğu sizleri de şaşırtabilir. Kar amacı gütmeyen bu kurumun en sık ele aldığı temel sorunlar arasında çocuk işçiliği ve sömürüsü, asgari ücrete dair belirlenmiş yasalar ve göçmen işçilerin kullanımı ve onlara uygulanan tavırlar var. ILO yürüttüğü tüm süreçleri halka açık bir şekilde yerine getirir. Bu süreçler arasında kongrelerin toplanması ve önerilerin sunulması da yer alıyor.

Kurallarda net bir şekilde belirtildiği üzere ILO kongreleri tüm üyelerin katılması gereken toplantılar olarak kabul edilir. Böylece her bir üye söz konusu kongreyi resmi olarak tasdik ettiğini birinci elden göstermiş olur. Buralarda sunulan öneriler ise sadece kongrelerde ortaya atılan, farklı uygulama alanlarıyla ilgili olabilecek bağlayıcı olmayan beyanlar veya fikirlerdir. Üyeler tarafından onaylanmayan kongreler, öneriler ile aynı öneme sahip görülüyor.

Kartal OSGB

İlke ve Haklar

1998 yılında ILO tüm çalışmalarına vurgu yapan dört temel politikasını açıkladı: Bunlar 86’ncı Uluslararası Çalışma Konferansında İş Yerinde Temel İlke ve Haklar Bildirgesi adıyla kabul edildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile ilgili bu dört politika sırasıyla şöyle sıralanmaktadır ve bugünde uygulanmaya devam edilmektedir:

  • İşbirliği özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkının hakkının etkin bir şekilde tanınması
  • Her türlü zorla veya zorunlu çalıştırmaya son verilmesi
  • Çocuk işçiliğinin etkin şekilde kaldırılması
  • İstihdam ve meslek açısından ayrımcılığın ortadan kaldırılması

Toplu pazarlık hakkı ile işçilere maaşları ve çalışma koşulları hakkında işverenleriyle görüşme, pazarlık etme hakkı uygun görülmüştür.

Türkiye’de Onaylı ILO Sözleşmeleri

Türkiye’de onaylanmış 59 ILO sözleşmesi bulunmaktadır. Temel sözleşmelerin tamamı (8 adet), yönetişim sözleşmelerinin 4’ünden 3’ü,  teknik sözleşmelerin de 177 tanesinden 48’i onaydan geçmiş bulunmaktadır. Onaylanan 59 sözleşmenin 55’i ise yürürlüğe girmiş durumdadır ancak 3 sözleşmeye şu an için karşı çıkılmaktadır. Geride kalan 12 aylık dönemde ise onaylanan farklı bir ILO sözleşmesi henüz bulunmamaktadır. Onaylanan ILO sözleşme numaraları 2, 11, 14, 15, 26, 29, 34, 42, 45, 53, 55, 58, 59, 68, 69, 73, 77, 80, 81, 87, 88, 92, 94, 95, 96, 98, 99, 100, 102, 105, 108, 111, 115, 116, 118, 119, 122, 123, 127, 133, 134, 135, 138, 142, 144, 146, 151, 152, 153, 155, 158, 159, 161, 164, 166, 167, 176, 182 ve 187 şeklindedir. Türkiye tarafından onaylanan tüm ILO sözleşmeleri ILO kabul tarihi, kanun tarih ve sayısı, resmi gazete yayım tarihi ve sayısı, bakanlar kurulu karar tarihi ve sayısı, resmi gazete yayım tarihi ve sayısı, Türkiye’de yürürlüğe girdiği tarih bilgilerine https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—europe/—ro-geneva/—ilo-ankara/documents/genericdocument/wcms_645630.pdf bağlantısı üzerinden erişilebilmektedir. Türkiye’de 1946’dan beri yürürlükte olan sözleşmeler de yer almaktadır ancak 2015’ten sonra yeni bir onay yapılmamıştır.

Covid-19 ve Pandemik (Bulaşıcı) Hastalıklar Acil Durum Eylem Planı

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar