İş Güvenliği Fiyat Hesaplama

İş Güvenliği Fiyat Hesaplama

İş Güvenliği Fiyat Hesaplama

Firmanın çalışan sayısı, çalışan saati ve yapılan işin tehlike durumuna bağlı olarak iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerine uygun bir anlaşma yapılması mümkündür. İş güvenliği fiyat hesaplama için sizin seçmiş olduğunuz bir OSGB kuruluşuyla iletişime geçmeniz gerekecektir.

Her şehirde sadece bir fiyat üzerinden hizmet verilmesi veya zorunlu olarak bir kuruma yönlendirme yapılması söz konusu değildir. Aile ve Çalışma Bakanlığı internet sitesinin İSG kategorisi üzerinden, iş sağlığıyla ilgili mevzuat uyarınca güncel kurumları şehre ve ilçeye göre listeleyebilirsiniz. İş sağlığı ve güvenliği fiyatları belirli sayının üzerindeki çalışana sahip olan iş yerlerinde değil, 1’den fazla çalışan kaydı olan her kurum için belirlenmektedir.

İş Güvenliği Aylık Hizmet Fiyatı

Çalışanların ay boyunca kaç saat çalıştığına yönelik bir incelemenin yapılmasının ardından, az tehlikeli, orta tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunmalarına bağlı olarak fiyat belirlenebiliyor. İş güvenliği hizmeti fiyatları kurumun kaç çalışana sahip olduğuna bağlı olarak ortalama ücretlerle değerlendirilebilen bir yapıya sahiptir. Az tehlikeli olan iş yerleri için 10 dakika, tehlikeli iş yerleri için 20 dakika, çok tehlikeli iş yerlerinde ise 40 dakika aylık hizmet süresi bulunuyor. Çalışan başına belirlenen bu hizmet süresi, aylık bazda her bir çalışan için, saat bazlı fiyatlara göre daha avantajlı olmaktadır.

İSG aylık fiyatı şehirden şehre ve seçmiş olduğunuz OSGB kurumuna bağlı olarak değişmekle birlikte, belirli bir ortalamaya sahiptir. Hekim için ayrı, iş güvenliği uzmanı için ayrı bir ücret ortalaması bulunuyor. Fiyat hesaplaması yapılırken, aynı kurumdan iki hizmetin toplam tutarıyla ilgili bilgi edinerek hizmet almak mümkün oluyor. Aylık bazda iş sağlığı ve güvenliği desteğini ve güvenlikle birlikte çalışan sağlığı hizmetini şu fiyatlardan alma olanağı bulunuyor;

  • İş Güvenliği Uzmanı tutmak için çalışan başına aylık 20 ile 50 Türk Lirası tutarında ödeme yapılması gereklidir.
  • OSGB kurumuyla görüşülmesinin ardından işyeri hekimi kaydının yapılması için aylık bazda kişi başına 30 TL ile 100 TL arası ödeme yapılması gerekecektir.

İş Güvenliği Kişi Başına Hizmet Fiyatı

İş güvenliği fiyat hesaplama işlemlerinde kaç çalışanınızın olduğuna, kaç saat çalıştıklarına, işyerinin hangi tehlike sınıfında yer aldığına dikkat edilecektir. Çalışan sayısı x Tehlike sınıfına yönelik teklif edilen ücret x saat bazlı veya Aylık bazlı hizmet = İş güvenliği hekim ve iş güvenliği uzmanı fiyatı olarak belirlenmektedir. İş güvenliği hizmetinde kişi başına, tehlike sınıfına göre açıklanacak olan fiyatlarda aşağıdaki çalışan sayılarına yönelik sınırlamalar bulunuyor;

  • Az tehlikeli sınıfta hizmet veren kurumlarda 1000 çalışana kadar hizmet verebilir. Tehlikeli sınıf 500 kişiye kadar, çok tehlikeli sınıf için ise 250 kişiye kadar hizmet verilmesi mümkündür.
  • İşyeri hekiminin OSGB kurumundan kaydının alınması için az tehlikeli sınıfta 2000 kişiye kadar, tehlikeli sınıfta 1000 kişiye kadar hizmet veriliyor. Çok tehlikeli sınıfta hizmet verilen bir iş yerinde ise her bir hekim 750 kişiye kadar hizmet verme olanağına sahiptir.
Az Tehlikeli İş Yerlerinde İş Güvenliği

İş Güvenliği Uzmanı ve Hekimi Tercihi

İşyeri güvenliğinin sağlanması, mevzuata uygun bir şekilde çalışmaların gerçekleştirilmesi için Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sitesinin ziyaret edilmesi gereklidir. isgkatip.ailevecalisma.gov.tr adresi üzerinden, şehrinizdeki OSGB kurumlarını listeleyebilir ve iş güvenliği fiyat hesaplama amacıyla bu kurumların belirledikleri fiyatlar üzerinden başvuru yapabilirsiniz.

Çalışan sayısının fazla olması ve aylık bazda hizmet alınmak istenmesi durumunda, saatlik bazda verilecek olan hizmetlere kıyasla daha farklı fiyatlar ortaya çıkacağı belirtiliyor. İş sağlığı ve güvenliği ücreti sadece büyükşehir olarak tanımlanan şehirlerde değil, 81 ilde alt ve üst limitlerle mevzuatta belirlenmiş olan tutarlarda talep edilebiliyor. Seçmiş olduğunuz kurum tarafından belirlenen ücretler, şehrinizdeki diğer onlarca kurumdan çok daha fazla veya daha düşük seviyede olabiliyor. Firmalar farklı dönemlerde, tehlike seviyelerine göre çok farklı tutarlar üzerinden fiyat teklifi sunmaktadır.

İşyerinde sektöre bağlı tehlikelerin analiz edilmesi, gerçekleştirilen incelemelere uygun şekilde personellerin mevzuata uygun bir şekilde korunması sağlanmalıdır. Kale OSGB bu alandaki çalışmalarını 2005 yılından beri sürdüren, Marmara Çevre, Arçev, Çevre ve İş Hijyeni Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı ile anlaşmalı bir kurumdur. Düşük tehlikeli, tehlikeli ve yüksek tehlike seviyesinde faaliyet gösteren tüm işletmelere işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile hizmet verilmektedir.

OSGB Çalışanları İçin Aylık Hizmet Süreleri

OSGB bünyesinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği uzmanının, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli gibi görevlilerin ne kadar süre ile kurumunuza hizmet vereceğini iş yerinizin tehlike sınıfı belirlemektedir. Ayrıca tehlike sınıfı ile çalışan sayısındaki rakamların çeşitliliği de birden fazla iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırma veya farklı sınıflarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma gibi yükümlülükleri doğurabilmektedir. Normal şartlarda iş sağlığı ve güvenliği uzmanları az tehlikeli sınıfta yer alan bir iş yerinde çalışan başına ayda en az 10 dakika görev yapmalıdır. Tehlikeli sınıfta bulunan bir iş yerinde ise bu süre ayda 20 dakika ve çok tehlikeli bir sınıfta da çalışan başına 40 dakika olmaktadır. Az tehlikeli sınıftaki ve 1000 üzeri çalışana sahip olan bir işletmede birden fazla tam zamanlı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurmak gereklidir. Tehlikeli sınıfta birden fazla iş sağlığı ve güvenliği bulundurma sınırı 500 çalışan ve çok tehlikeli sınıfta da 250 çalışandır. İş yeri hekimleri de az tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 5 dakika, tehlikeli sınıfta 10 dakika ve çok tehlikeli sınıfta 15 dakika hizmet verebilmektedir. Az tehlikeli sınıfta çalışan sayısının 2000 ve üzeri olması durumunda ek iş yeri hekimi bulundurma zorunluluğu doğmaktadır. Tehlikeli sınıfta 1000, çok tehlikeli sınıfta 750 üzerinde çalışan varsa ek iş yeri hekimine ihtiyaç olacaktır. Tam zamanlı iş yeri hekimi bulunan iş yerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirme şartı aranmaz. Ancak hekim veya işveren talebi ile çok tehlikeli sınıfta 10-49 arası çalışan için ayda en az personel başı 10 dakika, 50-249 çalışan için 15 dakika ve 250 üzeri çalışan için de 20 dakika süreli çalışacak diğer sağlık personeli bulundurulabilir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar