Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İş Güvenliği Kanunu Nedir

İş güvenliği kanunu işveren ve çalışanların, işyerindeki güvenliğinin ve sağlığının ön planda tutularak, gerekli kontroller çerçevesinde tüm çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde oluşturulan yasalardır.

İş Güvenliği Kanunları içerisinde belirli ve uygulanması gereken önemli maddeler bulunmaktadır.

Detayların Bir Listesi

 • İşveren, personellerinin işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamaya mecbur olmakla birlikte, gerekli tüm tedbirleri almalıdır. Mesleki riskleri önlemesi ve bu konuda yeterli bilgilerin edinilmesi için tüm eğitimleri aldırması, gerekli ekipmanları işyerine katması ve gerekli organizasyonları gerçekleştirmesi gerekmektedir.
 • İşveren alınan tüm bu tedbirler doğrultusunda, personellerin bu tedbir ve kurallara uyup uymadığını kontrol ederek, uyulmadığı takdirde bunun giderilmesini sağlamalıdır.
 • İşveren, işyeri içerisinde mutlaka risk değerlendirmelerini yaptırmalı ve bu doğrultuda gerekli önlemleri almalıdır.
 • Personellerin iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yükümlülükler, işverenin sorumluluklarını etkilememelidir.
 • İşyerinde yapılan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin maliyetleri, işveren tarafından personellerine yansıtılamaz.
 • İşveren mutlaka risklerden kaçınmalıdır. Fakat kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz ederek çözümlerini yerine getirmelidir.
 • İşyerinin çalışmaya ve çalışanlara uygun hale getirilmesi için gerekli tadilatların yapılması, ekipmanların alınması, çalışma yöntemlerinin değişmesi veya iyileştirilmesi ve üretim metotlarının doğru seçilmesi gerekmektedir.
 • Özellikle tek düze çalışma ile üretimin, sağlık ve güvenliğe olumsuz etki göstermesinin önlenmesi gerekmektedir.
 • İşverenin, teknolojik gelişmelere uyum sağlaması önem arz etmektedir.
 • Tehlikeli veya daha az tehlikeli olabilecek her şeyin değiştirilmesi gerekir.
 • İş organizasyon, koordinasyon, çalışma şartları, işyerindeki sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili detayların etkilerini, tutarlı ve genel bir önleme politikası ile geliştirilmesi gerekir.
 • Tüm işyeri çalışanlarının korunma tedbirlerine ve kişisel korunmalarına yönelik çalışmaların yapılması gereklidir.
 • İşveren, çalışanlarına uygun talimatlar vermekle yükümlüdür.
OSGB'nin Avantajları Nelerdir?

Okumak İsteyebilirsiniz: Temel İSG Eğitimi

İş Güvenliği Mesleki Riskleri

İş güvenliği kanunu kapsamında, mesleki riskleri önlemek ve bu risklerden korunmaya yönelik çalışmaların gerçekleşmesi iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça önemlidir.
https://www.youtube.com/watch?v=GjmlJJviF1M
Çalışan personellerin arasında mutlaka, doktor ve iş güvenliği uzmanlarının bulunması zorunluluk arz etmektedir. Eğer işverenin kendi personelleri arasında bu niteliklere sahip herhangi biri yok ise, bu hizmetlerin bir kısmını veya gerekli ise tamamını, ortak sağlık ve güvenlik birimleri aracığı ile yerine getirmelidir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar