İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İş sağlığı ve güvenliği için çıkarılan yasalarla bu alanda hizmet verecek olan personelin belirli niteliklere sahip olması şart koşulmuştur. Yasanın belirlediği eğitim, donanım ya da tecrübeye sahip olmayan kişilerin iş güvenliği alanında atanması ya da resmi olarak görev alması mümkün değildir. Bu resmiyeti kazanmanın belgesi kabul edilen İş Güvenliği Sertifikası, uzmanların iş sağlığı ve güvenliği yasası kapsamında hizmet vermesine olanak sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği bölümünden mezun olan kişilerin sertifika edinebilmesi için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınava tabi tutulurlar. Sınavdan başarılı kabul edilebilmeleri için adayların en az yetmiş (70) puan almaları gerekmektedir. Tüm şartları yerine getiren ve sınavda başarılı olan adaylar sertifika almaya hak kazanır.

İş güvenliği alanında hizmet verenlerin hizmet kademeleri bulunmaktadır. A, B ve C sınıfı hizmet olarak kategorize edilen bu görevlendirmelerde kademeli olarak yükseliş gerçekleşmektedir. Yani A grubunda hizmet veren ve zorunlu hizmet koşulunu tamamlayan kişi, B sınıfı hizmet grubu için sınava girerek yükselebilir. Ancak üst kademe iş güvenliği pozisyonlarına tek seferde atanmak mümkün değildir. C grubunda yer alan görev kapsamında iş güvenliği hizmeti verecek kişilerin öncelikle A ve B gruplarında zorunlu hizmet yılını tamamlayarak görev almış olması gerekir. Bu şartı sağlamayan kişiler sınavda başarı gösterseler bile bir sonraki kategoride görev yapamazlar.

İSG Uzmanlık Sınıfı Farkları Nelerdir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre iş yerleri az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır. İş güvenliği uzmanları da kendi arasında A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üç sınıfa ayrılır. İşyerlerinin tehlike sınıflarına göre uygun sınıfta iş güvenliği uzmanı ile çalışması gerekmektedir. Bu bağlamda kanun kapsamında az tehlikeli sınıftaki işletmelerde C sınıfı iş güvenliği uzmanı, tehlikeli sınıftakilerde B sınıfı ve çok tehlikeli sınıftakilerde de A sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alması gerekmektedir. C sınıfı iş güvenliği uzmanları üniversitelerin mühendislik veya mimarlık bölümünden mezun, iş güvenliği eğitimlerinin sonucunda yapılan sınavdan başarılı olmuş kişilerdir. Bakanlıklarda 10 yıldan az çalışmamış ve müfettiş yardımcılığı yapmış kişiler de C sınıfı iş güvenliği uzmanı olabilmektedir. B sınıfı iş güvenliği uzmanı ise farklı olarak C sınıfında üç sene görev yapmış kişilerden veya yüksek lisans eğitimi almış mimar veya mühendislerden olabilmektedir. A sınıfının farkı ise benzer şekilde üç yıl B sınıfı olarak görev yapmak veya iş sağlığı ve güvenliği programlarında doktora yapmaktır.

İş Hijyeni Ölçümü Nasıl Yapılır?

Tespit Ve Öneri Defteri Nedir?

İş Güvenliği Sertifikası Sorgulama İşlemleri İçin Takip Etmesi Gereken Adımlar

  • İsg Kâtip aracılığıyla gerçekleştirilen sorgulamalar için e-devlet platformuna giriş yapılır. E-devlet şifresi olmayan adayların sorgulama işlemi yapmak için şifre edinmeleri gerekir.
  • İsg Kâtip platformuna girilerek belge sorgulama butonu aracılığıyla sorgulama ekranı açılır.
  • Ekranda doldurulması gereken alanlar eksiksiz şekilde doldurulur.
  • Sertifikaya ait belge numarası, T.C. kimlik numarası ve doğrulama kodu girilerek sorgulama gerçekleştirilir.
  • Ekranda kayda dair herhangi bir bilgi bulunamaması durumunda, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ait hatlar üzerinden bilgi edinilebilir.
  • Sorgulama sonucunda bilgilerine ulaşılan sertifikalar mevcutsa bu sertifikalar kullanılarak İsg Kâtip sisteminden sözleşme işlemleri gerçekleştirilebilir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar