İş Güvenliği Uzmanı Kursu

İş Güvenliği Uzmanı Kursu

 

İş Güvenliği Uzmanı Kursu

Ülkemizde son yıllarda önemli oranda rağbet görmeye başlayan iş güvenliği uzmanı kursu bizzat güvenlik uzmanları tarafından yürütülen ve deneyimli güvenlik personellerinin ileri düzeyde iş güvenliği eğitimi almasını mümkün kılan önemli bir kurstur. Bu kursun en temel amacı iş sağlığı ve güvenliği konusunda başlıca yetkinliklere sahip ancak daha başarılı olmak isteyen çalışanları gerekli güvenlik ve sağlık bilgileri ile donatmayı sağlamaktır. Yapmakta olduğu işte daha da yükselmeyi hedefleyen ve bu uğurda uzmanlık düzeyine çıkması gereken personeller bu kurs sayesinde kolay bir şekilde iş güvenliği uzmanı olabilirler.

osgb nedir
OSGB’ler işletmenize iş güvenliği uzmanı istihdam eder

İş Güvenliği Uzmanı kursu, kurumsal güvenlik ve sağlık planlarının başarılı şekilde uygulanmasını koordine eden, güvenlik ve sağlık eğitimi veren ve hatta bu söz konusu eğitimleri bizzat yürütmekte olan deneyimli yöneticilere ihtiyaç duydukları sertifika desteğini de mümkün kılar. Kursu tamamlayan herhangi bir iş güvenliği uzmanının aşağıda listelenmiş olan yetkinliklere sahip olacağını ön görmek mümkündür:

 • Bir işte gerçek kaza maliyetini başarıyla belirlemek.
 • Toplam kaydedilebilir kaza oranını incelikle hesaplamak.
 • Bir işletmede kaza olasılığına en yatkın potansiyel alanları tespit etmek için şirket ve kamu kayıtlarını incelemek.
 • CFR’ların kullanımında ustalaşmış olmak (hem inşaat hem de genel endüstri kullanımları).
 • Muhtemel iş kazası tehlikelerini belirlemek, bunlarla ilgili yasal gereklilikleri izlemek, düzeltici eylemleri uygulamaya koymak ve yapılan ya da yapılacak gerekli değişiklikler konusunda işletme personelini eğitmek.
 • Bir iş yerinde merkezi öneme sahip işler ve süreçler için risk analizleri gerçekleştirmek.
 • Gerçekleşmiş geçmiş kaza incelemelerini tamamlamak.
 • Yeni bir güvenlik denetimi ve teftiş programı geliştirmek ve uygulamak.
 • Kurumsal güvenlik girişimlerini ve hedeflerini yöneticilere iletmek.
 • Şirket güvenlik planlarını ve kılavuzlarını geliştirmek, uygulamak ve sürdürmek.
 • Ülkemizde iş güvenliği yasalarının açıklamış olduğu “yetkili kişi” statüsünü kazanmış olmak.
OSGB'nin Avantajları Nelerdir?

Dört Kritik Adım

İş güvenliği uzmanı kursu tamamlandığında sertifikalı uzman olunur ve katılımcılara diğer işyeri güvenliği uzmanı sertifikalarının önü açılmış olur. Sertifikalar üç yıl geçerlilik süresine sahiptir ve bu süre dolmaya yakın bireyler bilgilendirilmiş olur. Kursu tamamlayan adaylar daha yüksek bir işyeri güvenliği ve sağlığı kavrayışına sahip olurlar. İşyerinde güvenlik sürecinin yönetimi konusunda bireylere yeni bakış açıları kazandırılır. Tehlikeden arındırılmış çalışma ortamının sağlanmasında dört ana adım olan tehlikeyi tanımlama, tehlikenin önlenmesi talimatını iletme, tehlikeyi bastırma ve tehlikeyle başa çıkma kursun ana odak noktaları arasında yer alıyor.

İş kazalarını ve işle ilgili hastalıkları azaltmak sektörü ne olursa olsun her işletmeye mikroekonomik ve makroekonomik düzeyde bir takım tasarruflar sağlar. İş güvenliği uzmanı;

 • Yaşam boyu öğrenmenin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere istihdam edilebilirliği korur ve güçlendirir.
 • İşletmenin genel sağlık hedeflerini destekler.
 • Sosyal sigorta sistemlerini rahatlatır ve şirketlerin rekabet gücünü artırır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar