İş Güvenliği Uzmanı Yol Haritası

Öncelikle işyeri ile ilgili İSG yönünden temel bilgilere sahip olunmalı.

 • İşyerinin sektörü ve sektör ile ilgili mevzuat okunup, öğrenilir,
 • İşyerinde yapılan tüm işlerin tam tanımı çıkarılır,
 • İşyerinin tehlike sınıfı nace kodu listesinden belirlenir,
 • Özel risk grubuna dâhil (kadın, genç, çocuk, engelli) işçi çalıştırılıp çalıştırılamayacağı belirlenir.

İş Güvenliği Uzmanı Ne İş Yapar?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı en basit anlatımıyla iş yerini sağlık ve güvenlik ile ilgili düzenlemelere uygunluğu açısından denetler. Bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının en büyük sorumluluğu çalışanlara ve yeni işe girenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermesi ve çalışma şartlarını iş sağlığı ve güvenliğine uygun olan normlara getirmesidir. Bir iş güvenliği uzmanı çalışma ortamını ölçümlendirerek sayısal olarak yeterli nicelikleri sunmayan şartların iyileştirmesini isteyebilir. Bunlar ortam toz ölçümü, titreşim, termal konfor, aydınlatma veya gürültü şeklinde olabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanı iş yerindeki tehlikeleri belirleme ve önlem alma sorumluluğunu gütmelidir. Acil durum eylem planı hazırlayarak olası iş kazası veya doğal felaketlerde nasıl davranılması gerektiğini belirlemeli, çalışanları bu doğrultuda eğitmelidir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre kategorize olmuşlardır ancak iş yeri ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ortaklaşa yapacakları çalışmalarla her iki tarafın da ihtiyaç duyacağı adaptasyon süreci mümkün olduğunca kısalacaktır. Bu nedenle iş yeri de iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları konusunda en az iş sağlığı ve güvenliği uzmanı kadar istekli hareket etmelidir.

10 Adımda Çalışma

Çalışma planı yap, çalışma takvimi hazırla

 • İşyerini tanı
 • Organizasyon şeması,
 • Yöneticileri tanıma,
 • İşyerinin fiziki gezilmesi

Her bölüm için elde et

 • Yerleşim planı,
 • Donanım listesi,
 • Ürün bilgileri, ilgili standartlar (Kimyasal maddeler için Güvenlik Bilgi Formu – GBF gibi)

İncele-gözle

 • Plan,
 • Prosedür,
  Proses,
 • Malzeme,
 • Çalışma yöntem,
 • Donanımlar,
 • Tehlike kaynakları,
 • KKD uygulamaları
 • Kontrol et (işaretleme-etiketleme, dokümanlar, periyodik muayene kartları, vb.)

Var ya da yok

Var ise;

Etkin ya da etkin değil?

İşverene rapor hazırlama

 • Olanlar,
 • Olmayanlar,
 • Yetersizler
5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

İş Güvenlik Uzmanı gereksinim belirleme

 • Personel (İSG uzmanı için),
 • Fiziki alan (oda, vb.),
 • Donanım (bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, kalem, silgi, dosya, vb.),
 • Kişisel gelişim için yapılacak çalışmalar (İSG alanında ve özelde işyerinin sektöründe),
 • İşbirliği yapılacak kişi ve birimler

Çalışma planını revize et ve yeniden planla

 • İşaretleme,
 • Etiketleme,
 • Ergonometrik risk analizleri,
 • İş-risk analizleri,
 • Ortam (gürültü, toz, titreşim, vb.) analizleri,
 • Eğitimler

Uygulama Zamanı

Tüm bu işler yapılır iken doğru şekilde çalışmak isteyen uzmanlar;

 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddelerini
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığını çalıştığı sektörü özelde ve genelde işyerlerini ilgilendiren yönetmelikleri okunmalı
 • İLO sözleşmelerinin başlıcaları bilinmeli
  • 111 numaralı sözleşme
  • 155 numaralı sözleşme
  • 161 numaralı sözleşme
  • 182 numaralı sözleşme

İSG Sıkça Sorulan Sorular

 

Soru: İsg uzmanı yangın tatbikatı yapabilir mi?
Cevap: Yangın Eğitmenliği eğitimi programını tamamlamış ve sertifika almış kişilerce yapılması önerilir.
İşyerlerinde acil durumlar hakkındaki yönetmeliğin 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirebilir.

Soru: İsg profesyonlleri ceza puanı nedir?
Cevap: İGU Görev Yetki ve sorumlukları yönetmeliği 34 üncü maddede yer alan yetki belgesinin geçerliliğinin doğrudan iptalini gerektiren durumların dışındaki ihlallerde uygulananan puanlara denir.

Soru: İsg belgesinin askıya alınması nedir?
Cevap: İlgili yöentmeliğin uyarınca yetkilendirilen veya belgelendirilen kişi ve kurumların belgelerinin geçerliliği ihtar puanları toplamının, kişiler için 100, kurumlar için 200 puana ulaşması durumunda altı ay süreyle askıya alınması durumudur.

Soru: İsg sözleşmesi nereden onaylanır?
Cevap: Hizmet alacak işyerinin OSGB’ye 26 haneli SGK işyeri sicil numarasını bildirmesi gerekir. E-Devlet üzerinden İsg-katip uygulamasından giriş yapılarak onaylanır.

Soru: İsg belge numarası nedir?
Cevap: İş güvenliği profesyonellerinin yetki belgelerinin numarasıdır.

Soru: İsg çalışan temsilcisi nedir?
Cevap: Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili kişidir.

Soru: İsg çalışan temsilcisi olması için gerekli şartlar nelerdir?
Cevap: Bir çalışanın çalışan temsilcisi olabilmesi için ;İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması gerekmektedir.

Soru: İsg Nebosh eğitimi nedir?
Cevap: NEBOSH Uluslararası İSG Genel Sertifika Eğitimi,dir.Hemen hemen her ülkede düzenlenen, dünyanın en bilinen iş güvenliği uzmanlığı uluslararası meslek sertifika programıdır.

Soru: isg uzmanı işletmeyi durdurabilir mi?
Cevap: İş Güvenliği Uzmanı işyerinde belirlediği yakın ve hayati tehlike oluşturan bir hususun acil müdahale gerektirmesi halinde işveren veya işveren vekilinin onayını almak kaydıyla geçici olarak işi durdurma hakkına sahiptir.

Soru: İsg saha raporu nedir?
Cevap: İşyerinlerinde belirlenen ; mevzuata aykırı durumların tespit edilerek işveren / işveren vekiline sunulan rapordur.

Soru: İsg acil durum ekipleri kimlerden oluşur?
Cevap: Acil durum ekipleri ; Arama, kurtarma ve tahliye, Yangınla mücadele, İlkyardım , koruma ve teknikdestek ekibi ile haberleşme ekiplerinde görevli destek elemanları ile kurulur.

Soru: İsg evrakları kaç yıl saklanmalıdır?
Cevap: 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği oluşturulan özlük dosyası evrak ve belgelerinin 10 yıllık süre içinde saklanması gerekmektedir.

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar