6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu Madde 4 ‘e göre işverenler, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler.

30 Haziran 2012’de yürürlüğe giren bu yeni kanunla birlikte kapsama giren ve işçi çalıştıran işyerleri; iş sağlığı için işyeri hekimi ve iş güvenliği için tehlike sınıfına uygun iş güvenliği uzmanı çalıştıracak ve bu hizmeti veren firmalardan hizmet alacaklardır.

Bu kanunun amacı, iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

Bu kanun, kamu ve özel sektöre ait bütün iş yerlerinde uygulanır.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • Durum tespiti için iş yerinizin incelenmesi,
 • İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetlenerek görülen eksiklikler ve iyileştirme önerileri hakkında rapor hazırlanması,
 • İş yerinizde yapılmış çalışmaların içerik ve yeterliğinin incelenmesi,
 • Mevcut riskler ve yapılan çalışmaların bir arada değerlendirilerek eksiklerin belirlenmesi,
 • Çalışanların İş Sağlığı, İş Güvenliği Eğitimleri ’nin verilmesi,
 • Slayt gösterileri, animasyon filmler ve uygulamaları içeren eğitimlerin verilmesi,
 • Eğitim sonunda yazılı değerlendirme yapılarak başarılı olanların eğitim katılım sertifikalarının düzenlenmesi,
 • Tespit edilen riskler hakkında risk analizi ’nin hazırlanması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ’nun oluşturulması ,
 • Acil Durum Planı çalışmalarının Yürütülmesi,
 • İşletme için gerekli olan dokümantasyon yapısının hazırlanması,
 • İşyerinin periyodik olarak denetlemesi ve raporlanması,
 • T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştireceği denetimlere iştirak edilmesi,
 • Güncel Mevzuat değişikliklerinden firmanın haberdar edilmesi,
 • İş kazası durumunda kaza raporu kök neden analizleri raporlarının oluşturulması,
 • Tüm iletişim kanalları ile anında bilgi desteği sunulması,
 • İş güvenliği talimatı ve iş izin formlarının hazırlanması,
 • Yıllık eğitim planı , Yıllık çalışma planı ve Yıllık değerlendirme raporu ’nun hazırlanması, oluşturulması,
 • Kaza olay incelemeleri yapılarak düzeltici faaliyetlerin belirlenmesi,
 • Ramak kala olayları incelenerek, büyük kazaların önüne geçilmesi için kontrol tedbirlerinin belirlenmesi,
 • İç yönerge ve İsg el kitaplarının hazırlanması,
 • Yasal mevzuat değişikliklerine firmanın adapte edilmesi,
 • Periyodik muayene ve uygunluk raporu planlanması ve takibinin sağlanması,
 • İş güvenliği kontrol formlarının hazırlanması,
 • Özel risk gruplarının sahada aktif olarak takip edilmesi,

Ve daha bir çok hizmeti isg profesyonellerimiz ile sizlere sunuyoruz…