İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?

Dünyada, meydana gelen iş kazaları sonucunda ortaya çıkan beklenmedik maliyetler her yıl milyarlarca lirayı bulmaktadır ve yine dünya genelinde her sene 500.000 kadar iş yeri personeli bir tür iş kazası ile karşılaşmaktadır. Hastalık ya da ölümcül olmayan iş kazaları gibi nedenlerle yalnızca geride bıraktığımız yıl yaklaşık 31 milyon iş günü es geçildi. Kale OSGB gibi tecrübeli ve profesyonel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi firmaların bizzat istihdamını ve yönetimini sağladığı iş güvenliği uzmanlığı kendini özellikle işte bu alanda öne çıkarıyor. Zira iş güvenliği uzmanlığı hem iş kazalarını azaltmayı amaçlayarak işletme çevresindeki insanların can ve malını korur hem de ister küçük isterse büyük şirketlerin iş düzenlerinin aksamasına asla izin vermez.

İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir
İş Güvenliği Uzmanlığı nedir?

Görevleri Nelerdir?

İş sağlığı ve güvenliği uzmanları en temel tanımıyla, bir çalışma ortamında gerçekleşmekte olan rutin iş prosedürlerini inceleyerek analiz ederler. Bu uzmanlar görev ve sorumluluk içerisinde oldukları iş yerlerini gerek güvenlik gerekse sağlık ve çevre ile ilgili yasa ve yönetmeliklere en uygun şekilde ele alırlar. Buradan yola çıkarak hem yaralanmaları hem de çevreye verilen zararı önlemeye yönelik gelişmiş programlar tasarlar ve bu programları uygulamaya koyarlar. İş güvenliği uzmanlığı mesleğinin görevleri sıralanmak istenirse ortaya aşağıdaki gibi temel bir liste çıkacaktır:

İş sağlığı ve güvenliği veya bir diğer adıyla iş güvenliği uzmanları tipik olarak aşağıdakileri yapar:

  • İşyerinde tehlikeleri tanımlamak.
  • Analiz etmek üzere potansiyel olarak toksik olabilecek madde örnekleri toplamak.
  • İş yerinin sağlık ve güvenlik standartlarına ve yasalarına uygunluğu için çevresini, ekipmanlarını ve uygulamalarını inceler ve değerlendirir.
  • Çalışanları tehlikeli çalışma koşullarından korumaya yardımcı olacak işyeri süreçleri ve prosedürlerini tasarlar ve uygular.
  • Sebeplerini belirlemek ve nasıl önlenebileceğini tanımlamak için kazaları ve olayları araştırır.
  • Acil durum hazırlığı gibi çeşitli konularda eğitim verir.
Kadıköy OSGB Firmaları

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Güvenliği Uzmanı unvanı genel olarak iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere gerekli uzman eğitimlerini almış, İSG sektöründe çalışmaya hazır profesyonel meslek sahiplerine denilmektedir. İş güvenliği uzmanı mesleği yalnızca bu alanda lisans yapmış kişilerce değil aynı zamanda mimar ve teknik elemanlar gibi gereken eğitimleri almış ve İSG sertifikası kazanmış kişiler tarafından da yürütülmektedir. Sertifika programını başarıyla tamamlayan bu kişiler ardından C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı kapsamında izin verilen alanlarda görev yaparlar. İsteyenler daha sonra A ve B sınıfına yükselebilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınıfları

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı olmak üzere üç sınıftan oluşmaktadır. Üç sınıf, birbirinden temelde iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre yetki sahibi olabilmesiyle ayrılmaktadır. C sınıfı yetki belgesine sahip bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı az tehlikeli sınıftaki iş yerlerine bakabilmektedir. B sınıfı için ise tehlikeli ve A için de çok tehlikeli sınıfa bakabilme yetkisi getirilmiştir. Bazı durumlarda iş yerlerinin çalışan sayısına göre birden fazla iş sağlığı ve güvenliği uzmanı bulundurma durumu da olabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının sınıf farkları mesleki deneyimlerine göre belirlenmektedir. Örneklemek gerekirse B sınıfı bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanının C sınıfında en az 3 yıl tecrübeli olması gerekmektedir. A sınıfı için de B sınıfında en az 4 yıl deneyim sahibi olmak gerekmektedir. Yani kısacası A sınıfı bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çeşitli sınıflarda en az 7 yıl boyunca iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmalıdır. Güncellenen 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre 31.12.2023 tarihine kadar C sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları tehlikeli sınıfa, B sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanları da A sınıfına bakabilecektir.

İstanbul OSGB Pendik

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar