İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bünyesinde yer alan 17’nci maddede belirtildiği üzere işverenler için, altlarındaki çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu koşulmuştur. Bahsettiğimiz bu eğitim özellikle; çalışanların işe başlamadan önce ya da çalışanların iş değişiklikleri gibi durumlarda değil sadece aynı zamanda normalde devam ettikleri iş yerlerinde de zaman zaman belli periyotlar dâhilinde tekrarlanması gereken bir eğitim olarak karşımıza çıkar. Daha çok İş Güvenliği Yenileme Eğitimi bu noktada zaman zaman değişen ya da yeni ortaya çıkan riskler için uygun bir hale getirilerek yenilenir ve bununla beraber de gerekli görüldüğü durumlarda ve düzenli aralıklar ile tekrar alınır.

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi Nasıl Alınır?

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi iş yerinin mensup olduğu tehlike sınıfına göre tekrarlanması gerekli görülen periyot da değişir. Bununla beraber çok tehlikeli sınıf içerisinde yer alan iş yerlerinde yılda en az bir defa İş Güvenliği Yenileme Eğitimi sağlanması gerekirken tehlikeli sınıf içerisinde yer alan iş yerlerinde ise iki yılda en az bir defa çalışanlara İş Güvenliği Yenileme Eğitimi sağlanması zorunlu tutulmuştur. Yine aynı şekilde de az tehlikeli sınıfa mensup olan iş yerleri için de bu eğitimin üç yılda en az bir defa tekrar edilmesi zorunlu tutulmuştur.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda ?

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi Süresi

Çalışanlara verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri iş yerlerinin tehlike sınıflarına göre belirlenmiştir. Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar iş başlangıcı öncesinde en az sekiz saat iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almalıdır. Tehlikeli sınıftaki iş yerleri için bu süre en az on iki saat, çok tehlikeli iş yerleri için de en az on altı saat boyunca eğitim devam ettirilmelidir. Bunların dışında iş güvenliği eğitimlerinin de her sene yine iş yeri tehlike sınıfına göre farklı sürelerde tekrarlanması gerekmektedir. Az tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar üç yılda bir, tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar iki yılda bir ve çok tehlikeli iş yerlerinde çalışanlar yılda bir iş güvenliği yenileme eğitimi almalıdır. İşte çalışılan süre boyunca iş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalananlara ise meslek hastalığının sebepleri ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili ayrıca eğitim verilmesi gerekir. Tüm bunların dışında herhangi bir sebeple iş yerlerinden altı ay veya daha uzun süre ile uzak kalanlara da tekrar işe başlama öncesinde yenileme eğitimleri verilmektedir. Özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanlar belgelerini almadan bu işlere başlayamazlar.

Yön Bulma Yöntemleri Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Eğitimi İle Çalışanlarının Eğitimini Sağlama

İş güvenliği yenileme eğitimi ile işverenler, çalışanlarının eğitimini sağlamak amacıyla aşağıda bahsedeceğimiz adımları izlemek durumundadırlar:

  • İş Güvenliği Yenileme Eğitimi programının hazırlanması ve çalışanlar için uygulanmaya sokulması,
  • İş güvenliği yenileme eğitimi kapsamında eğitimlerin verileceği ortam için uygun bir yer seçilmesi ya da ayarlanması ve aynı zamanda eğitim için gerekli olan araç ve gereçler yok ise temin edilmeli ve çalışanlar için uygun bir hale getirilmeli,
  • Bununla beraber işveren çalışanlarının bu programa katılmasını sağlamalı ve çalışanların İş güvenliği yenileme eğitimine katılması için duyuru yapmalı, onlara haber vermelidir.
  • İş güvenliği yenileme eğitim programı başarı ile tamamlandıktan sonra eğitime katılan çalışanlar için program bittikten sonra katıldıklarına dair katılım belgesi düzenlenmeli ve hazırlanmalıdır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar