bakırköy osgb

İş Güvenliği Nedir ve Önemi

 

İş Güvenliği

İşletmelerde iş güvenliği yasalar aracılığıyla düzenlenmektedir. Bu düzenlemeler İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gibi çeşitli yasalarla belirleniyor. Yasanın amacı işyerinde yapılan çalışmanın güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak ve işyerinde iş güvenliğini sekteye uğratabilecek meselelerin birliktelik içinde ele alınmasını sağlamaktır. Uygulamada, bu yasalar işverenleri yapılan işin risklerini değerlendirmek, çalışanları işlerini yapma konusunda doğru şekilde yönlendirmek, iş sağlığı bakımı sunmak ve çalışanların çalışma kapasitesini desteklemeyi ele alıyor.

Plazalarda İş Güvenliği
İş güvenliğinin tanımı ve önemi

İş Güvenliğinde Amaç

Hepsinden önemlisi, iş güvenliği çalışmalarının amacı, personellerin işlerini etkin bir şekilde yapabilmelerini sağlamaktır. İş güvenliği işverenler için yük olarak görülebilir, ancak geniş çapta bilindiği gibi güvenlikleri emniyete alınan ve kendilerini tehlikede hissetmeyen çalışanlar işlerinden daha fazla zevk alır ve bunun sonucu olarak daha üretken olurlar. Bunun şüphesiz şirket için önemli yararları bulunuyor. İş güvenliği, çalışan toplumlarda hem şirket hem de çevre için katma değer sağlar. Yasal mevzuatlar ise bunun temelini oluşturur.

İş Güvenliği ile Sağlanan Katma Değer

İş güvenliği önlemleri yalnızca tehlikeli bir durum yaşandıktan sonra göz önüne alınmaz. Şirketin operasyonlarını sorunsuz ve kârlı şekilde yürütmeye devam edebilmesi için personelin refahını gözetmesi gerekir. Bu doğru bir şekilde tahsis edildiğinde, çalışanların refahı için yapılan her bir lira yatırım işletmeye kat ve kat artı şekilde geri döner. Bu da ancak doğru OSGB firmalarıyla çalışıp, iş güvenliği önlemlerini zamanında ele almakla mümkün olur. Kale OSGB gibi sektörün köklü firmaları uzman iş güvenliği personelleri ile size ihtiyacınız olan tüm profesyonel yardımı sunuyor.

24V DC Bariyer Kontrol Kartı Hakkında Bilgiler

İşverenin Yükü Hafifletilir

Kişinin kendi öz inisiyatifiyle çalışması güvenli bir çalışma koşulunun en temel göstergesidir. İş güvenliği uzmanları, işyeri güvenliğine dair yasal sorumluluklarda işverenlere yol gösterir. Bu uzmanlar bir firmada iş güvenliğini en iyi şekilde yerine getirmenin anahtarı olmaktalar. Üretimin gerçekleştiği ortam koşullarını inceleyerek kanunlarla belirlenen asgari çalışma koşulu standartlarına uyulup uyulmadığını denetlerler. Bu uzmanlar devlet tarafından resmi olarak yetkilendirilmiş olup, alanında deneyimli sertifikalı kişilerden oluşmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanının Görevleri

Bir iş yerinde iş sağlığı ve güvenliğini tam olarak sağlayabilmek için sektöre hakim ve alanında deneyim kazanmış, Kale OSGB gibi profesyonel bir OSGB firması ile hareket edilmesi gerekir. Kale OSGB’deki deneyimli iş sağlığı ve güvenliği uzmanları rehberlik yaparak iş yerindeki çalışmaları ve değişiklikleri planlar; organize edilmesi ve uygulanması konusunda işverene öneride bulunur. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin işverenlere yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının diğer önemli görevleri arasında eğer yaşanmışsa iş yerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini araştırmak, tekrarlanmaması için önlem almak ve önlemler konusunda gerekli çalışmaları yaparak iş yerine öneride bulunmak ilk sırada gelmektedir. Diğer sorumluluklar iş yerinde risk değerlendirmesini yapmak, çalışma ortamının gözetimi ve değerlendirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak eğitimlerin gerçekleştirilmesi, varsa meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollar ile tespit ederek değerlendirmek şeklindedir. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun amacı hem iş yerini, hem de çalışanları iş hayatının olumsuz etkilerinden korumaktır. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları da bu çerçevede hareket eder.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

OSGB'de Ara Dinlenme Süresi Hakkında Bilgiler

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar