İş Güvenliğinde 10 Altın Kural

İş Güvenliğinde 10 Altın Kural

1. İş Güvenliği Eğitimi Almadan İşe Başlamayın

2. Çalışma Alanının Güvenliğini Kontrol Edin

3. İşiniz İçin Uygun Olan Kişisel Koruyucu Donanımları Daima Kullanın

4. Karşılaştığınız Tehlike, Ramak Kala ve İş Kazalarını Bildirin

5. Acil Durum Tatbikatlarına Katılın

6. İş Güvenliği Talimatlarına Uyun

7. Güvenlik Donanımlarının Aktif Olduğunu Kontrol Edin

8. Yetkiniz Dışında İşlem Yapmayın ve Yaptırmayın

9. Çevrenizi Daima Temiz ve Düzenli Tutun

10. Yüksekte Çalışırken Daima Düşmeye Karşı Koruyucu Ekipman Kullanın

 

 

 

İş Güvenliğinin Temel Kuralları

İş güvenliğinin temel kuralları arasında ilk sırada iş güvenliği eğitimi almadan işe başlamamak gelir. OSGB’ler işe her başlayan personele iş başında, mevcut çalışan personele de düzenli aralıklarla iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermekle mükelleftir. Çalışma alanının güvenliği bir diğer faktördür ve hem çalışanlar, hem işveren, hem de OSGB tarafından sürekli denetim altında tutulmalıdır. KKD kullanımı özellikle yaşanabilecek meslek hastalıkları ve iş kazaları açısından ciddi bir koruma sağladığından sürekli olarak çalışma süresi boyunca kullanılmalı ve eskimesi durumunda şartlara uygun yenisi ile değişikliği sağlanmalıdır. İş yerinde tam anlamıyla bir iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanabilmesi için acil durum tatbikatlarına katılım sağlanması, ramak kala olaylarının iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili birime bildirilmesi önemlidir. Ek olarak iş güvenliği talimatlarına her zaman uymak, güvenlik donanımlarının aktiflik durumunun kontrol edilmesi, yetkiniz dışında işlem yapılmasını engellemek ve çevre temizliği de iş sağlığı ve güvenliğinin temel kuralları arasında yer almaktadır. Bir diğer önemli nokta ise yüksekte çalışanların daima koruyucu ekipman kullanma zorunluluğudur. Bu ekipmanlar özellikle düşmeye karşı koruyucu özelliklerde olmalıdır.

İSG Sıkça Sorulan Sorular

Soru: C sınıfı isg uzmanı olmadan B sınıfı belgeye hak kazanılır mı?
Cevap: İlgili üniversitelerin tezsiz ve tezli yüksek lisans bölümlerini tamamlayan öğrenciler direk B sınıfı sınavına hak kazanırlar.

Soru: İsg-ç ne demektir?
Cevap: İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre konularını birlikte yürüten birimdir.

Soru: İsg de döf ne demektir?
Cevap: Soru: İşyerlerinde tespit edilen ve eksiklerin tamamlanması için yapılan faaliyetler ve raporlanmasına düzenliyici önleyici faaliyet (döf) denir.

Soru: İsg uzmanı dışa görevlendirme ve içe görevlendirme ne demektir?
Cevap: İçe Görevlendirme: OSGB/TSM tarafından istihdam edilen İSG Profesyonelinin anlaştığı süre üzerinden yaptığı sözleşmedir.
Dışa Görevlendirme: OSGB/TSM’nin hizmet verme konusunda anlaştığı işyeri ile yaptığı sözleşmedir. İçe Görevlendirmesi yapılan İSG Profesyonelini anlaştığı süre üzerinden işyerine görevlendirmektedir.

Soru: İsg profesyonelleri hangi bakanlığa bağlı çalışır?
Cevap: Aile , çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına bağlı çalışmaktadırlar.

Soru: İsg tehlike sınıfları kaça ayrılır ve nelerdir?
Cevap: İşyerlerinin Nace koduna göre belirlenen tehlike sınıfları; az tehlikeli , tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 ‘e ayrılır.

Soru: İsg eğitimleri çalışanlar için uzaktan eğitimle verilir mi?
Cevap: İşyerinde ilk defa verilecek temel eğitimler hariç çalışanlara tekrar verilecek temel eğitimler işveren tarafından işe ve işyerine özgü içeriğin hazırlanması ve gerekli uzaktan eğitim yönetim sisteminin sağlanması halinde uzaktan eğitim yöntemi kullanılarak verilebilir.

Soru: İsg evrakları kimler tarafından hazırlanmalıdır?
Cevap: İşyerlerine ait isg evrakları; işveren/işveren vekili , iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çalışan temsilcisi ve belirlenen destek elemanlarından oluşan İSG ekibi ile hazırlanmaktadır.

Soru: İsg profesyonellerinde olması gereken davranışlar nelerdir?
Cevap: İsg profesyonelleri insan ilişkilerinde etkin , proaktif çözüm anlayışını benimsemiş , neden sonuç ilişkisini doğru yorumlayabilen, problemleri çözme becerisi gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına hakim, iyi bir takip dökümantasyon ve kayıt tutma becerisine sahip, stres yönetimini başarıyla yöneten, yeniliklere ve gelişmeye açık davranış biçimine haiz olmalıdır.

Soru: İsg iş kazalarını kimler sgk ya bildirir?
Cevap: 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışan sigortalıların iş kazası geçirmeleri hâlinde işverenleri tarafından kazanın olduğu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhâl, Kuruma en geç kazadan sonraki üç iş günü içinde bildirilmesi gerekir.

Soru: İsg uzmanının firmalara bakabileceği toplam süre ne kadardır?
Cevap: İş güvenliği uzmanı az tehlikeli sınıfta çalışan başına 10dk, tehlikeli sınıf için 20dk ve çok tehlikeli sınıf için 40dk olmak üzere toplamda aylık 10800 dk lık çalışma süresi ile işyerlerine hizmet verebilir.

Soru: isg belgeleri kaç yılda bir vize edilir?
Cevap: İş güvenliği uzmanlığı ve işyeri hekimliği belgeleri vize süreleri 5 yıldır.

Soru: İsg eğitimleri kaç saat verilir?
Cevap: İSG eğitimleri her çalışan için ; az tehlikeli sınıfta 3 yılda bir 8 saat , tehlikeli sınıfta 2 yılda bir 12 saat , çok tehlikeli sınıfta yılda bir 16 saat olmak üzere verilir.

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Pendik İş Güvenliği

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar