İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı

İş yerlerinde özellikle sıkça karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile beraber çeşitli rahatsızlıklar, sakat kalmalar ya da ölüm gibi pek çok istenmeyecek durumlar ile karşılaşılması açısından iş sağlığı ve güvenliği konusu büyük bir önem kazanmıştır. Aynı zamanda bununla beraber iş güvenliğinin amacı temel olarak bakıldığında iş yerleri bünyesindeki çalışanları korumaya ve onlar için tedbirler almaya yönelik olarak yapılan çalışmaların, uygulamaların, araştırmaların ve incelemeleri kapsar. Yetkili merciiler tarafından kanun ve yönetmelikler ile iş sağlığı ve güvenliği konusunun desteklenmesi de konuya ciddi bir şekilde dikkatleri çekmektedir. Bununla beraber olarak da iş güvenliğinin amacı aynı zamanda iş yeri içindeki hem çalışma ortamının hem de çalışma şartlarının çalışanlara uygun olarak daha kaliteli ve sağlıklı hale getirilmesini sağlamak iken beraberinde iş yerlerinde her anlamda güvenli koşulları sağlama amaç edinir.

İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliği Kuralları Ve Prosedürleri

İş güvenliği konusu çerçevesinde her ne kadar işletmeler içerisinde çalışan sayısı, yapılan iş, iş koşulları, işletmenin sunduğu hizmet gibi faktörler değişse de iş güvenliğinin amacı hep aynıdır. Yani iş güvenliği uygulamaları ve çalışmaları farklı iş yerlerine göre değişik kuralları ve prosedürleri getirse de önemli derecede aynı amaç için dikkat çeker. Yani iş sağlığı ve güvenliği kavramı hem iş yeri için hem de çalışanlar için karşılaşılabilecek neredeyse pek çok olumsuzluğun önüne geçmek adına ciddi bir tedbiri beraberinde getirir ve kişilere bilinç sağlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir ?

İş Güvenliğinin Önem ve Amacı

Çalışanların gün içerisindeki zamanlarının büyük çoğunluğunu iş yeri içerisinde geçirdikleri de baz alınırsa yine iş güvenliğinin ne denli gerekli ve önemli olduğunu kavrayabiliriz. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak iş yerlerindeki hem çalışma ortamının hem de çalışma koşullarının insan sağlığı açısından uygunluğu ciddi bir titizlik ile sağlanmalıdır. Bu noktalarda bir eksiklik ya da yanlışlık söz konusu ise derhal giderilmeli ve tüm ölçütler olması gereken seviyelere çıkarılmalıdır. İş kazalarının oluşmadan erkenden önüne geçilmesi, çalışanların yaptıkları işten ötürü karşılaşabilecekleri meslek hastalıklarının engellenmesi ve iş yerinden ve yapılan işten kaynaklı tüm karşılaşılabilecek tehlikeler gerçekleşmeden önüne geçebilmek için bu konuya büyük bir özen ve hassasiyet ile yaklaşmak gerektiğini belirtmeliyiz.

OSGB Nedir? İSG Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği İhlali ve Hukuki Yaptırımlar

6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işverenler çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir ortamı sağlamak zorundadır. Eğer şartların iyileştirilmesi adına herhangi bir çalışma yapılmazsa işverene idari para cezası uygulanabilmektedir. Kanun gereğince iş yerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısına göre iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli atanmalıdır. İhmal durumunda ise her ay idari para cezası kesilmesi gerektiği öngörülmüştür. Görevlendirilmiş olan personellere işlerini yapmasında zorluk çıkartmak, işbirliği ve koordinasyonu sağlamamak, mevzuata göre alınması gereken önlemleri belirleyerek harekete geçmemek, yetkilerin kısıtlanması ve bu konularda hiçbir çalışmanın yapılmaması yine kanun kapsamında idari para cezası uygulanacak ihlaller olarak değerlendirilmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği birimi kurulması veya OSGB hizmeti alma sonrasında raporların hazırlanması için işbirliği içerisinde bulunmak gerekir. İş yerindeki eksikliklerin bildirilmesini engellemek, eksiklerin giderilmesini ağırdan almak veya hiç yapmamak da ayrı ayrı kesilecek idari para cezalarını doğurur. Ayrıca belirli sayıda çalışan bulunan iş yerlerinde çalışan temsilcisi atanması da kanuni bir zorunluluktur.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar