İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

Bilindiği üzere “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince işverenler, çalışanlarına işe başlamadan önce yapacakları işin tehlike ve risklerine karşı korunmasını sağlayacak nitelikte iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldırmakla sorumluydu fakat 24.05.2018 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetmeliğinde” bir takım değişiklikler yapıldı.

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi ve Önemi

İş sağlığı ve güvenliği eğitimi günümüzde neredeyse tüm personeller için önemli hale gelmiştir. Çalışanların işyerindeki tehlike ile riskleri öğrenebilmesi, ortamda daha bilinçli şekilde hareket edebilmesi adına verilecek olan eğitimler olası iş kazalarının en aza indirgenmesi için oldukça önemlidir. Farklı iş kollarına göre iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin o iş koluna uygun şekilde verilmesi önemlidir. Böylece personellerin kurumda çalışma süresi boyunca ramak kala olayları dahi yaşama ihtimali en az düzeye indirgenebilmektedir. Öncelik tüm personellere işe başlangıç sırasında verilen temel düzeyde iş sağlığı güvenliği eğitiminden sonra işyeri ile ilgili tehlikeleri içeren eğitimlerin artırılması ve tüm personelin kapsamlı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almasıdır. Bu eğitimlerin iş güvenliği uzmanı, işyeri yetkilisi ve varsa işyeri hekimi ile belirlenmesi gerekmektedir. 

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artık “Temel Eğitim” olarak anılacaktır. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilecek eğitim “İşe başlama eğitimi” olarak adlandırılmıştır.

 

İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın iş yerinde tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. (İş yerinde uygulanan toplu koruma önlemleri, iş yerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, iş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının tanıtılması, iş yerinde düşme, takılma, kayma riski bulunan bölgeler, acil durum ekiplerinin tanıtılması ve acil durumlardaki hareket tarzı vb. konuları içeren bir eğitim olmalıdır.) İşe başlama eğitimi her çalışan için “en az iki saat” olarak düzenlenir. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilmelidir. Bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacaktır.

Hata Ağacı Analizi

İşe başlama eğitiminin devreye alınması ile birlikte daha öncesinde çalışan işe başlamadan önce verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri (Temel Eğitim), artık süre sınırlaması olmaksızın çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesi belirlenmiştir.

Temel eğitim olarak anılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine “Diğer Konular” olarak anılan 4’üncü başlık eklenmiştir. Diğer konular olarak verilecek eğitim konu başlıkları, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işyeri yetkilisi ile birlikte belirlenmesi gerekmekte, işyeri ile yapılan işe özgü tehlikeleri içeren konulardan oluşmalıdır.

Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 80’i çalışanların yapmış olduğu tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Düzenlenecek eğitimlerin verimli ve etkin geçmesi adına gerekli ön hazırlığın yapılması önemlidir. Eğitim yapılacak alanın fiziki şartları, eğitim süresinin ve saatinin seçimi, eğitmenin yetkinliği, görsel eğitim materyalleri gibi birçok faktör çalışanın eğitim performansını etkilemektedir. Bu sebeple iş sağlığı güvenliği bilinci kazandırılmak için verilen eğitimlerin etkinliğini arttırmak adına gerekli ön hazırlıkları yapmayı ihmal etmeyin.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar