İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Bilindiği üzere “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” gereğince işverenler, çalışanlarına işe başlamadan önce yapacakları işin tehlike ve risklerine karşı korunmasını sağlayacak nitelikte iş sağlığı güvenliği eğitimlerini aldırmakla sorumluydu fakat 24.05.2018 tarihinde “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Yönetmeliğinde” bir takım değişiklikler yapıldı.

Çalışanlara verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri artık “Temel Eğitim” olarak anılacaktır. Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı işe, varsa kullanacağı iş ekipmanına ve iş yerine özgü iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini içeren konularda uygulamalı olarak verilecek eğitim “İşe başlama eğitimi” olarak adlandırılmıştır.

İş Sağlığı Güvenliği Eğitimleri

İşe başlama eğitimleri, temel eğitimlerin gerçekleştirilmesine kadar geçen sürede çalışanın iş yerinde tehlike ve risklere karşı korunmasını sağlayacak nitelikte olmalı ve uygulamalı olarak verilmelidir. (İş yerinde uygulanan toplu koruma önlemleri, iş yerinde kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, iş yerinde kullanılan iş ekipmanlarının tanıtılması, iş yerinde düşme, takılma, kayma riski bulunan bölgeler, acil durum ekiplerinin tanıtılması ve acil durumlardaki hareket tarzı vb. konuları içeren bir eğitim olmalıdır.) İşe başlama eğitimi her çalışan için “en az iki saat” olarak düzenlenir. Bu eğitimler işverence veya işveren tarafından görevlendirilen bilgi sahibi ve deneyimli çalışanlarca verilebilmelidir. Bu eğitimlerde geçen sürelerin temel eğitim sürelerinden sayılmayacaktır.

İşe başlama eğitiminin devreye alınması ile birlikte daha öncesinde çalışan işe başlamadan önce verilmesi gereken iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri (Temel Eğitim), artık süre sınırlaması olmaksızın çalışan işe başladıktan sonra en kısa sürede verilmesi belirlenmiştir.

Temel eğitim olarak anılan iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine “Diğer Konular” olarak anılan 4’üncü başlık eklenmiştir. Diğer konular olarak verilecek eğitim konu başlıkları, iş güvenliği uzmanıişyeri hekimi ve işyeri yetkilisi ile birlikte belirlenmesi gerekmekte, işyeri ile yapılan işe özgü tehlikeleri içeren konulardan oluşmalıdır.

İş Yeri İçin Coronavirüs Acil Eylem Planı Rehberi

Yapılan araştırmalarda iş kazalarının yüzde 80’i çalışanların yapmış olduğu tehlikeli davranışlardan kaynaklanmaktadır. Bu sebeple iş sağlığı güvenliği eğitimlerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Düzenlenecek eğitimlerin verimli ve etkin geçmesi adına gerekli ön hazırlığın yapılması önemlidir. Eğitim yapılacak alanın fiziki şartları, eğitim süresinin ve saatinin seçimi, eğitmenin yetkinliği, görsel eğitim materyalleri gibi birçok faktör çalışanın eğitim performansını etkilemektedir. Bu sebeple iş sağlığı güvenliğibilinci kazandırılmak için verilen eğitimlerin etkinliğini arttırmak adına gerekli ön hazırlıkları yapmayı ihmal etmeyin.

Tartışmaya Katılın - Merak Ettiklerinizi Sorun!

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir