İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İSG kısaltması ile bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği bir işyerindeki personellerin olası tehlike ve kaza durumlarından korunması, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için yapılan bilimsel çalışmalardır.

İş sağlığı güvenliğini sağlayan ekipler, iş yerlerinde bulunmaktadır. Bu ekibin, işyerinin bulunduğu konuma ve yaptığı işe göre yer alması zorunlu olabilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği ekibinin bulunması bir işyerinde yaşanabilecek kazaları ve tehlikeli durumları en aza indirecektir. Bu sebeple iş sağlığı ve güvenliği ekibinin bir şirkette ya da iş yerinde bulundurulması zorunlu olmasa bile, bulunmasında fayda vardır.

Kimler İş güvenliği Uzmanı Olabilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Temel Hedefleri

İSG’nin temel hedeflerini üç adet başlık altında incelemek mümkündür. Bu üç adet başlık aşağıda verildiği gibidir:

  • Çalışanların güvenliğini sağlamak
  • Üretilen ürünlerin ve üretimin güvenliğini sağlamak
  • İşletme güvenliğini sağlamak

Bu üç madde genel olarak bir iş yerinde, iş sağlığı ve güvenliği sağlanması gereken üç büyük unsuru temsil etmektedir. Bu unsurlara dikkat ederek güvenliğini sağlama konusunda titiz çalışan bir işletme maksimum verimi almaktadır. Bu durumun sebepleri şunlardır:

  • Sağlıklı bir ortamda çalışan personel kendini mutlu hisseder ve verimliliği artar
  • Personel kendini güvenli hissettiği ortamda daha mutlu çalışır
  • Üretilen ürünlerin başına bir şey gelme ihtimali daha düşüktür
  • Personel gereksiz yorulmayıp, enerjisini tüketmeden çalışır
  • Yaşanabilecek kazalardan dolayı personel kaybı olmaz

Bu tür durumlar bir şirketin ya da iş yerinin tamamen yararına olmaktadır. Günümüzde bazı iş yerleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini iş yeri için gereksiz bulmaktadır. Bu düşünce oldukça yanlış bir düşünce olup, uzun vadede çok büyük sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu nedenle bir iş yerinde bulunması zorunlu ise, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ya da direkt olarak İSG ekibi bulunmalıdır.

İSG Raporu Örneği

İş Sağlığı  Ve Güvenliğinin Önem Ve Gerekçesi

İş sağlığı ve güvenliği bir ekip işidir. Eğer çalışan sayısı belli bir sınırın üzerindeyse bu işyeri İSG Kurulu kurmak zorundadır. Tabii bu durum o iş yerinin tehlike seviyesine göre de değişiklik göstermektedir. Fakat bir işyerinin bu duruma ihtiyacı varsa; içerisinde uzman hekim ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından belirlenenler doğrultusunda gerekli sayıda ilgili personel atanarak bir kurul oluşturulur. Bütün İSG çalışmaları bu kurul üzerinden yürütülür.

Türkiye’de Yıllara Göre İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

2012 yılı verilerine göre Türkiye’de 74871 kişi iş kazası geçirmiş, 395 kişi de meslek hastalığına yakalanmıştır. İş Sağlığı ve Güvenliği’ne yönelik atılan adımlarla günümüze bakıldığında işveren ve işçilerin bilinçlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması nedeniyle meslek hastalıkları istatistiklerinde 2020 yılı itibariyle çok yüksek bir artış olmamıştır. Fakat üzücüdür ki 2019’a kadar iş kazalarının sayısı düzenli olarak yükselmiş ve 2020 ile beraber de aksine düşme eğilimine başlamış bulunmaktadır. 2020’de Türkiye’de toplam 384262 kayıtlı iş kazası yaşanmıştır ve bir önceki yıl olan 2019’da bu rakam 422837 gibi oldukça yüksek bir seviyededir. Meslek hastalıkları ise 2020’e kayıtlı 908 kişide görülmektedir. 2019’da ise bu değer 1091 olarak açıklanmaktadır. Ölümle sonuçlanan iş kazalarında ise erkek işçilerin en fazla 40 ve 50 yaş arasındaki işçilerden oluştukları gibi ilginç bir bilgi daha bu istatistiklere eklenebilir. Türkiye şimdiye kadar en fazla iş kazasını 2018 yılında 431276 adetle yaşamış, en fazla meslek hastalığını da 2019’da 1091 kişi olarak kayda geçirmiştir. 2021’de bu istatistiklerin daha düşük olması beklenmektedir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

Kimler İSGB Kurmak Zorundadır?

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar