İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli eğitimlerin verilmesi şart kılındı. Kale OSGB olarak bizzat gelişmiş iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri sunuyoruz. İşte tecrübeli eğitmenlerle dolu kadromuzla sunduğumuz bu önemli eğitimler hakkında bilgiler:

1. Çalışanları Bilinen Olası Tehlikeler Hakkında Eğitmek

Çalışma alanıyla ilgili tespit edilen potansiyel tehlikeler varsa, önceden uygun önlemleri almak her zaman akıllıcadır. Çalışanların ekipman taşıma konusunda eğitilmeleri ve çalışırken doğru güvenlik ekipmanlarını giymeleri hayat kurtarıcıdır. Doğal afetler gibi öngörülemez durumlara hazırlıklı olmak için güvenlik önlemleri alınması gerekir.

Örneğin, ofiste oturan bir çalışanın tavanın üstüne düşmesinden korkması gerekmez; oysa inşaat alanında çalışan bir işçinin her türlü nesneye karşı temkinli olması gerekir. Verdiğimiz eğitimlerimlerle çalışanların çalışma ortamlarına uygun doğru kıyafet ve teçhizatı kullandıklarından emin oluyoruz. Etkili iş yeri sağlığı ve güvenliği eğitimi programı sayesinde çalışanlar endüstrinin belirli tehlikeleri hakkında bilgilendiriliyor ve kendilerini bu tehlikelerden nasıl koruyacaklarını öğreniyor.

iş güvenliği

2. Şikayet Formları Önemlidir

İş güvenliği çalışanlar arası uyumlu ilişkiyi de kapsar. Bir problemle karşılaşan personelin karşısındakine misilleme yapmak yerine sorunu anında ilgili birimlere bildirmek üzere şikayet formunu kullanabilmesi gerekir. Böyle bir durum yaşandığında çalışanın neden size gelmediğini öğrenin. İş yeri çalışanlarının ihtiyaç duyduklarında kullanabilecekleri bir şikayet formu olduğunu bilmeleri iş yeri güvenliğini artırır ve eğitimde verilen temel bilgiler arasındadır.

3. Personelin Sağlık ve Refah Düzeyi

Fiziksel veya zihinsel olarak hasta olan bir çalışan istese de görevini yüzde 100 yerine getiremez. Eğitimlerimizde iş yeri stresini hafifletmek için yapılabilecekleri açıklıyoruz.

İş yerinde küçük sağlık toplantıları düzenlemek ve tıbbi kontroller için personellere imkan tanımak bir iş yerindeki çalışanların sağlığına ve iyiliğine önem verildiğini göstermenin bir yoludur. Zihinsel veya fiziksel olsun, çeşitli hastalıklarla nasıl başa çıkılacağı konusunda atölye çalışmaları yapmak gerekli bir alışkanlıktır. Bu tür toplantılar çalışanların sağlıklarına dikkat etmelerini, formda ve sağlıklı kalmak için zamanında önlemler almalarını sağlar.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

Küçük morluklar ve sıyrıklar için acil durum ilk yardım setleri bulundurmak önemli. İyi stoklanmış bir ecza dolabının olması şart. Hazırlanacak eğitim programı ile bu tür sağlık önlemleri açıklanır ve acil durum kaynaklarının mevcudiyeti hakkında bilgiler verilerek çalışanların zaman kaybetmeden neyi nerede bulacaklarını bilmeleri sağlanır.

4. Afet Yönetimi Eğitimleri

Doğal afet durumunda yeterli kaynağın bulunduğundan emin olunması gerekiyor. Doğal afetler umulmadık anlarda gerçekleşir ve bu nedenle hazırlıklı olunması şarttır. Eğitimlerimizde hayatı tehdit edici durumlara karşı alınması gereken önlemleri ve afet yönetim tekniklerini gösteriyoruz.

Fırtına, kasırga, yangın veya kimyasal sızıntı gibi olaylar herhangi bir uyarı olmadan gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarla başa çıkmak için, çalışanların barınak ve toplantı/sığınma alanlarını bilmelerini ve tahliye yollarının farkında olmalarını sağlıyoruz. Bunlar için temel afet yönetimi eğitimi veriyoruz. Tatbikatlar bunun önemli bir parçası.

Eğitimlerimizde üstünden geçtiğimiz teknik, genel ve sağlık başlıklı konular:

  • Çalışma mevzuatı, yasal haklar ve kaza durumlarındaki hukuki sonuçlar
  • Meslek hastalıkları, bunlardan korunma, risk etmenleri ve ilkyardım bilgileri
  • Ergonomik riskler, iş ekipmanının güvenli kullanımı ve acil tahliye etmenleri 
  • Yangın eğitimleri ve tatbikatlar, acil durum senaryoları, güvenlik tedbirleri
  • Yapı işleri, yüksekte çalışma, radyasyonla ve kimyasal maddeyle çalışma, kaldırma, taşıma, tamir ve onarım eğitimleri ve çok daha fazlası sunduğumuz iş yeri sağlığı ve güvenliği eğitimleri arasındadır.