6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ nun 16. ve 17. Maddesinde belirtildiği üzere çalışanların iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaların yapması ve özenin gösterilmesi ayrıca ilgili tedbirlerin alınması amacıyla eğitilmeleri zorunlu kılınmıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meydana gelmektedir. Gerek çalışanlar, gerekse yöneticiler için sürekli ve etkin iş güvenliği eğitimlerinin sürdürülmesi kaza olaylarının azalmasında ve daha elverişli bir çalışma ortamının sağlanmasında ciddi katkıda bulunmaktadır.

Firmamız, çalışanlara ve yöneticilere yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini, firmaların çalışma şartlarını da göz önünde tutarak, eğitim salonumuzda veya firma ortamında çağdaş metotlarla gerçekleştirmektedir.

Bu doğrultuda amacımız; işletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek işletmeye ve bulunduğu sektöre uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini vermek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmaktır.

İş güvenliği eğitimleri hususunda uzman kadrosuyla tüm sektörlere hitap eden; tecrübe ve birikime sahip olan Kale OSGB ihtiyaçlarınıza cevap vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Konuları

Genel Konular

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Bilgilendirme Eğitimi
 • Çalışma Mevzuatı İle İlgili Bilgiler
 • Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları
 • İşyeri Temizliği ve Düzeni
 • İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

Sağlık Konuları

 • Meslek Hastalıklarının Sebepleri
 • Hastalıktan Korunma Prensipleri ve Korunma Tekniklerinin Uygulanması
 • Biyolojik ve Psikososyal Risk Etmenleri
 • İlkyardım
 • Tütün Ürünlerinin Zararları Ve Pasif Etkilenim

Teknik Konular

 • Kimyasal , Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
 • Elle Kaldırma ve Taşıma
 • Parlama, Patlama ve Yangından Koruma
 • İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
 • Ekranlı Araçlarda Çalışma
 • Elektrik Tehlikeleri , Riskleri ve Önlemleri
 • İş Kazalarının Sebepleri ve Korunma Prensipleri ile Tekniklerinin Uyg.
 • Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
 • Kişisel Koruyucu Donanım Kullanımı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Kuralları ve Güvenlik Kültürü
 • Tahliye ve Kurtarma

Diğer Eğitimler

 • Yangın Eğitimleri ve Tahliye Tatbikatı Senaryoları
 • Acil Durumlarda Alınması Gereken Önlemler
 • Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Tedbirleri
 • Basınçlı Kaplarda Alınacak Güvenlik Tedbirleri
 • Kaldırma, Taşıma, İstifleme ve Depolamada Güvenlik Önlemleri
 • Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Yüksekte Çalışmalarda Alınması Gereken İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemleri
 • Tamir, Bakım ve Onarım İşlerinde alınacak güvenlik Tedbirleri
 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tutulması Gereken Kayıtlar
 • Radyasyonlu Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemleri