İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin önemli bir parçasıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çeşitli görevleri bulunuyor. Kurul, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve tehlikelere karşı halihazırda alınmış olan önlemleri ve tedbirleri inceler. Ardından tespitlerini bir raporda toplar ve rapor işverene iletilir. Ancak her şey burada bitmiyor; İş sağlığı ve güvenliği kurulu aynı zamanda işverenin, raporun gerekliliklerini sağlayıp sağlamadığını da izlemek zorundadır.

Kimler İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kurmalıdır?

Kimler iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurmalıdır noktasında anahtar sayı 50’dir. 50 veya daha fazla çalışanın olduğu ve en az altı aydır sürekli gelir getiren iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulmalıdır. İş sağlığı ve güvenliğinde elbette tüm noktalar kurula düşmez. Zira kurul görevini yerine getirdikten sonra alınan kararların uygulanmasına dair işbirliği ve koordinasyonu işveren üstlenecektir.

Bir şirkette asıl işveren, alt işverenden fazla sayıda çalışana sahipse ve sayı 50’den yüksekse kurulu asıl işveren kurar. Aksi durumlarda ise kurulu alt işveren kuracaktır. Ancak her iki işverenin de çalışan sayısı 50’den azsa ve toplam işçi sayısı 50’yi geçiyorsa iş sağlığı ve güvenliği kurulu ortak olarak kurulur ve koordinasyon asıl işverence yürütülür. Üyeler ise her iki işveren tarafından belirlenir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Toplanma Süresi

İş sağlığı ve güvenliği kurulu ayda en az bir kere toplanmalıdır. Fakat iş yeri faaliyetleri veya tehlike sınıfına göre bu sürenin tehlikeli sınıftaki iş yerleri için iki aya, az tehlikeli iş yerleri için de üç aya çekilebilmesi mümkündür. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun toplanması düzenli aralıklarla olabileceği gibi iş yeri kaynaklı herhangi bir nedenle olağanüstü toplantı düzenlenmesi de gerekebilmektedir. Olağan toplantı ve olağanüstü toplantı süreleri aynı zamana denk geliyorsa iki toplantının da bir arada yapılabilmesi mümkündür. Fakat üyelere toplantı gündemi, toplantı yeri, günü ve saati gibi bilgilerin 48 saat öncesinden ulaştırılması gerekmektedir. Diğer taraftan iş yerinde gerekli duyuru araçları (hoparlör, duyuru panosu, e-posta, ekran vb.) varsa toplantı anons edilmelidir. Ayrıca toplantıya çağrı için İSG kurulu toplantı çağrı örneği formları da kullanılabilir. Düzenli olarak toplanan iş sağlığı ve güvenliği kurulu öncelikli olarak bir önceki toplantıda alınan kararların ne düzeyde uygulandığını ele almalı ve şartların biraz daha iyi şekilde yerine getirilmesi için yapılması gerekenleri masaya yatırmalıdır. Toplantıların gündemi sonlanmış kararlar değil, halen sürmekte ve uygulanmakta olan kararlar olmalıdır.

Mobbing Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Kimlerden Oluşur?

Bir iş sağlığı ve güvenliği kurulunun hangi şartlar altında kimler tarafından kurulması gerektiğine değindiğimize göre kurulun hangi üyelerden oluştuğundan bahsedelim:

 • İşveren veya işveren vekili,
 • Varsa sivil savunma uzmanı (atamasını işveren yapar),
 • İş güvenliği uzmanı (atamasını işveren yapar),
 • İş yeri hekimi (atamasını işveren yapar),
 • Varsa formen, ustabaşı veya usta (Seçimle belirlenir, aksi halde işveren seçer),
 • İnsan kaynakları, personel, sosyal işler ya da idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi (atamasını işveren yapar),
 • Çalışan temsilcisi ve iş yerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde ise baş temsilci.

İşveren ya da işveren vekili kurulun başkanı olur ve iş güvenliği uzmanı ise kurul sekreteri seçilir. Eğer iş güvenliği uzmanı söz konusu iş yerinde tam zamanlı görev almıyorsa sekreter görevini yerine getiren kişi insan kaynakları, personel, sosyal işler ya da idari ve mali işleri yürütmekle görevli kişi olur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun Görevleri

 • İş sağlığı ve güvenliği iç yönerge taslağı hazırlamak ve taslağın uygulanmasını denetlemek
 • Taslağın sonucuna göre raporlar eşliğinde alınması gereken tedbirleri belirlemek
 • İş sağlığı ve güvenliğine dair tüm bireylere yol gösterici olmak
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri saptamak, önlemler ve tedbirleri işverene ya da vekiline sunmak
 • İş yerinde meydana gelen iş kazası ya da arızalarda gerekli araştırma ve incelemeleri yapmak
 • İş yerinde iş sağlığı ve güvenliği planı ve eğitimini hazırlamak
 • Yangın, doğal afet veya sabotaj gibi risklere karşı tedbirleri ölçmek
 • İş yerindeki iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yıllık rapor sunmak ve gelecek yılın çalışmalarını belirlemek
 • Teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı gibi konuların iş yerindeki etkilerini ölçen çalışmalar gerçekleştirmek
İş Kazaları Neden Kaynaklanır?

OSGB Avantajları Nelerdir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar