İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği nedir bundan bahsedelim. 15 yılı aşan tecrübesiyle sektörün önde gelen isimleri arasında yer alan Kale OSGB gibi OSGB’ler firmalara iş sağlığı ve güvenliği alanında çeşitli hizmetler sağlarlar. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu dahilinde uygulamaya konulan OSGB yönetmeliği ile bugün hemen her firma iş güvenliği ve sağlığı alanında çeşitli mevzuatları sağlamakla yükümlü oldular. Bu firmalarda görev alan iş güvenliği personelleri iş yerindeki potansiyel tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla çevre analizi ve düzenlemesi yaparlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Önemi

İş güvenliği personelinin yanı sıra aynı şirkette görev alan sağlık personelleri de vardır. Sağlık personelleri işletmenizde meydana gelebilecek her türlü kaza durumunda ilk yardım sürecini üstlenirler. Acil durum planı gibi faaliyetleri de yürüten iş güvenliği uzmanları ile iş yeri hekimleri bir iş yerindeki tüm iş sağlığı ve güvenliği sürecini ele alırlar. İş sağlığı ve güvenliğinin amacı iş yerlerini hem çalışanlar hem de ziyaretçiler ve iş verenler için daha güvenli hale getirmek ve tehlike unsurlarından arınmasını sağlamaktır.

OSGB Hizmeti Veren Firmalar
15 yılı aşan tecrübesiyle Kale OSGB iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunuyor.

Tarihte İş Sağlığı ve Güvenliği

Dünya tarihine bakıldığında iş sağlığı ve güvenliğine dair hükümlerin milattan önce bile yürürlüğe konduğu bilgilerine rastlanmaktadır. Yazılı ve günümüze gelebilmiş kaynaklara göre iş sağlığı ve güvenliği ile ilişkili dünya tarihindeki ilk uygulamalar M.Ö. 460-370 yılları arasında Hipokrat’ın kurşunun zararlı etkilerini ortaya koyduğu çalışma ile başlamaktadır. Platon’un M.Ö. 428-348 arasında gerçekleştirdiği “Zanaatkarların Çalışma Koşullarından Kaynaklanan Sorunlar” başlıklı araştırması ve Galen’in M.S. 2. yüzyılda kaleme aldığı “Hastalıklarda Çevre Faktörü” konuları iş sağlığı ve güvenliğinin tarih boyu önemli olduğunun birer göstergesi niteliğindedir. Asıl yaygın kabul gören yaklaşım ise 17. yüzyılda İtalyan Bernardino Ramazzini’nin iş ve hastalık ilişkisi üzerine yaptığı çalışmalardır denebilir. İş sağlığının kurucusu olarak kabul edilen Bernardini hastalara mesleğinin de sorulması gerektiği üzerinde durmuş ve mesleki hastalık düşüncesinin kabul görmesinde öncülük yapmıştır. Bu yaklaşımlarla 1776 tarihinde baca temizleyicilerinde sıkça görülen skrotum (testis) kanseri bulguları ve daha birçok örnek mesleki hastalık olarak kayıtlara geçirilmiştir. Fransa’da da 1841 yılında yayınlanan İş Mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği resmiyet kazanmıştır.

OSGB Hizmeti

İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Yöntemleri

İş sağlığı ve güvenliği şirketlere çeşitli faydalar sağlar. İş sağlığı ve güvenliğinin bazı işlevlerini aşağıda sıralayalım:

 • İş yerinde iş kazaları ve meslek hastalıkları kayıtları tutulması,
 • Acil durum planları oluşturulması,
 • İş sağlığı ve güvenliği talimatları ve prosedürlerinin uygulanması ve denetimi,
 • Makine ve ekipmanların periyodik bakım ve kontrollerinin yapılması,
 • İşletmede iç ortam ölçümleri yapılması,
 • Yangın, tahliye eğitimi ve tatbikatları sunulması,
 • Risk değerlendirme raporları hazırlanması,
 • Organize acil durum ekipleri kurulması,
 • Çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri verilmesi,
 • Yıllık çalışma değerlendirme raporları,
 • İş yeri hekimlerinin çalışan adaylarına çalışabilir/çalışamaz onayı vermesi,
 • Periyodik saha denetimleri yapılması,
 • Şirket için gerekli iş güvenliği koruyucu donanım ve ekipmanlarının (KKD) belirlenmesi.

Kimleri Hedefler?

İş sağlığı ve güvenliği ile bir iş yerinde ister çalışan ister işveren pozisyonunda olan tüm katılımcıların tehlikelerden ve risklerden korunması amaçlanır. Bu hedefle mevcut bütün bilimsel güvenlik ve sağlık uygulamaları hayata geçirilir. İş sağlığı ve güvenliği hem dahili hem de harici olarak alınabilir. Harici hizmetler küçük boyutlu işletmeler tarafından alınıyor ve Kale OSGB gibi OSGB’ler yoluyla sağlanıyor. Dahili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ise şirketin kendisinin kurduğu ve yönettiği İSG birimleri üzerinden hayata geçirilir. Kazalardan ve yaralanmalardan korunan işletmenizde marka güvenilirliğinizi de desteklemiş olursunuz.

OSGB Avantajları Nelerdir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar