İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

İnsan yaşamında hem vakit hem de beden gücü bakımından en fazla etkilendiği, en çok vakit geçirdiği, sürekli olarak muhatap olduğu alanların başında çalışma alanları gelmektedir. Sektör farklılıkları olmakla birlikte bir günde ortalama 6-12 saat vakit geçirilen çalışma alanları ve iş yerleri insan sağlığı açısından oldukça önemli bir etkiye sahiptir. Bu sebeple iş yeri ve çalışma sahalarında çalışan ve yöneticilere yönelik iş güvenliği sağlanması, yasalar yoluyla zorunlu hale getirilmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği; iş yeri ve çalışma alanlarının ergonomi kriterlerine uygun şekilde dizayn edilerek, her türlü fiziksel, kimyasal ve biyolojik temelli risk faktörünün belirlenmesi ve bu faktörlere yönelik çözüm/önlem geliştirilmesi için oluşturulan sistemdir.

Sistemin işleyişi araştırma geliştirme, önlem ve destek teorisi üretimi ile denetim mekanizmasından oluşmaktadır. Ar-ge mekanizmasının asli görevi; yasa yoluyla da bildirilen optimize sağlık koşullarını iş yerlerinde sağlamak için gerekli bilimsel araştırma ve gözlemlerin yapılmasıdır.

Önlem/destek teorisi üretimi ise hem OSGB alanında hizmet veren firmaların, hem de sorumlu kamu mercilerinin iş güvenliğinin sağlanmasında ar-ge verilerine bağlı kalarak geliştirdiği çözümlerdir. İş sağlığı ve güvenliğine yönelik diğer ayrıntılar şunlardır:

Cisimler arası santim aralıklarından, kullanılan malzemenin kimyasal bileşenlerine değin tüm iş güvenliği çözümleri ar-ge sonucu ortaya çıkan standart normlara göre belirlenmektedir. Böylece iş sağlığı ve güvenliği alanında yapılan çalışmalar maksimum verim sağlar duruma getirilir.

Acil Durum Nedir ? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır ?

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının Gerekçesi

Denetleme mekanizması yasa yoluyla sorumlu tutulan iş yeri yönetimlerinin gerekli iş güvenliği adımlarını uygulayıp uygulamadıklarının takibi ile sağlanmaktadır. Bu denetimlerin büyük bir bölümü online takipler üzerinden en güvenli şekilde gerçekleştirilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği yasasının ardından pek çok atama ve başvuru işleminin gerçekleştirildiği İsg Kâtip sistemi de bu mekanizmanın denetim alanlarından biridir.

Yön Bulma Yöntemleri Hakkında Bilgiler

Ayrıca iş güvenliğini sağlamak için Ar-Ge bölümünde bilimsel araştırmaya muhtaç verilerin elde edileceği laboratuarlar da bu alanda yetki belgesi zorunluluğuna tabidir. Yani denetim mekanizması yalnızca iş yerlerinin iş güvenliği kurallarını yerine getirmesini değil, bu şartları sağlamak için kullandığı aracı kuruluşları da denetlemektedir.

İş Yerinde Karşılaşılabilecek Acil Durum Çeşitleri

İşyerinde karşılaşılabilecek acil durum çeşitleri yangınlar, patlamalar, tehlikeli kimsayal madde yayılımları, doğal afetler, büyük ölçekte iş kazaları, gıda zehirlenmeleri ve sabotajlar şeklinde sıralanabilir. Bazı durumlarda bu maddelerin birden fazlası aynı acil durum olayı çerçevesinde yaşanabilir. Örneğin; tehlikeli bir kimyasal madde yayılımı zehirlenmeleri, yangınları, patlamaları ve büyük ölçekteki iş kazalarını zincirleme şekilde tetikleyebilir. İşyerlerinin faaliyet alanlarına ve tehlike sınıflarına göre karşılaşılabilecek acil durum çeşitlerine yenilerini eklemek veya değiştirmek mümkündür. Deniz altında çalışanlar veya yüksek gerilim hatları ile uğraşanlar için acil durum gerektiren durumlar tamamen farklı olabilir. Öncelikle acil duruma karşı her zaman hazır olunmalı, acil duruma neden olan unsurların ortadan kaldırılması veya sınırlandırılması gerekir. Acil servise haber verilmeli ve acil servis desteği gelene kadar ilk yardım ve tahliye gibi hareketlerle öncelikle çalışanların can sağlığının hesaplanması gerekir. Gerekenlere ilkyardım veya genel amaçlı tahliye gibi konular için hızlı şekilde organize olmak önemlidir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar