İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş sağlığı ve güvenliği, en genel manada iş yerleri içerisinde yapılan iş sebebi ile karşılaşılabilecek her türlü uzun ve kısa zaman içerisinde meydana gelebilecek tehlikeler kapsamında önceden tedbirler alıp daha sağlıklı ve daha bir çalışma ortamı için yapılan çalışmaları ve uygulamaları içerir. Bununla beraber İş sağlığı ve güvenliği kavramı iş yerlerinin bulunduğu tehlike sınıfı ne olursa olsun ve iş yeri içerisinde çalışan kişi sayısı, yapılan iş, çalışma koşulları, işletmenin sunduğu hizmet gibi tüm faktörler değişse dahi ihtiyaç duyulan ve önemi oldukça büyük olan bir unsur olarak karşımıza çıkmasıyla önem kazandığı görülür.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliği Yatırımlarının Faydaları

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan çalışmalara göre dünyada her yıl 2.2 milyon çalışan iş kazası veya mesleki hastalıklar yüzünden yaşamını yitirmekte ve yılda 270 milyon iş kazası ile 160 milyon meslek hastalığı vakası yaşanmaktadır. Durum bu kadar ciddiyken işletmeler için büyüklükleri ve tehlike sınıfları ölçüsünde yapmak zorunda oldukları iş sağlığı ve güvenliği kuralları gündeme getirilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği kanunlarını bir dayatmadan ziyade hem çalışanların, hem de iş yerlerinin her yönden faydasını göreceği bir kurallar dizisi olarak görmek gerekir. Güvenli bir çalışma ortamı sağlandığında çalışanlar açısından hastalık ve kaza oluşma riskleri en aza indirgeneceğinden daha güvenli ve aksaklığa uğramayan bir düzen kurulmuş olur. Ek olarak çalışanların kendilerini güvende hissettikleri ortamlarda verimlerinin yükseldiğine dair yapılmış birçok bilimsel araştırma da mevcuttur. İşverenler açısından güvenli çalışma ortam kurulumunun kazançlarına bakıldığında ise öncelikle sağlık harcamalarının azaldığından bahsetmek gerekir. İş kazası veya mesleki rahatsızlıkların oluşabileceği ortamda işçi çalıştırmak işverenler açısından büyük maddi giderlere sebep olabilmektedir. Çalışanların verimlerinin artmasını da maddi bir kazanç olarak düşünmek gerekir. Ek olarak çalışan değişimi de azalacağı için bu da bir ek maliyet silsilesini ortadan kaldırmaktadır.

İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Zorunlu ?

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kavramı

İş sağlığı ve güvenliği kavramı doğru anlaşıldığı ve gerektirdiği gibi uygulandığı takdirde çalışanların bünyesinde yer aldığı iş yerinde meydana gelebilecek hemen hemen tüm iş kazaları ve karşılaşabilecek meslek hastalıkları riskini ortadan kaldırmayı ve önüne geçmeyi amaç edinir. Bu bağlamda da yine gerekli olan çalışmaları ve şartları eksiksiz ve özenli olarak yerine getirmenin gerektiğinin de önemle altı çizilmelidir.

Daha genel bir anlamda iş sağlığı ve güvenliği kavramının amaçlarını ele alacak olursak; iş yerlerinde işin devam ettiği sürece çalışanların genelde karşılaşabilecekleri tehlikelerin yok edilmesi ya da olabildiğince azaltılması ve meslek hastalıkları, iş kazaları gibi sebeplerden kaynaklanan sağlık sorunlarının henüz yaşanmadan ve geç kalmadan önüne geçmek için imkân sağlama amacını güder.

Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda ?

 İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

  • İş yeri bünyesindeki çalışanların korunmasını sağlamak ve bununla beraber çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayabilmek,
  • İş yeri içerisindeki çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik konusundaki riskleri tespit edebilmek ve bu risklerden çalışanları koruyabilmek,
  • İş kazaları meydana gelmeden bu kazalara sebebiyet verebilecek tespit edip konu hakkında gerekli önlemler almak,
  • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerinde oluşabilecek olumsuzluklardan ötürü karşılaşılabilecek maddi ve manevi zararların önüne geçmek,
  • Çalışanlar için daha kaliteli ve verimli çalışma koşulları ve ortamı sağlayarak da işletme açısından oldukça büyük faydalar sağlamaktır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar