İş Yeri Hastalıkları

İş Yeri Hastalıkları

Çalışmak daima sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmak zorunda değildir, aynı zamanda sağlık ve refah için yararlı da olabilir. Bir işin olumlu etkileri arasında fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, başarı ile artan benlik saygısı ve hedefe ulaşma yoluyla tatmin olma var. Bir işçinin sağlık durumunun daima işi üzerinde etkisi olacaktır. Sağlıklı olan işçinin sağlıksız bir işçiden daha üretken olma olasılığı yüksektir. Sağlığı bozulmuş işçiler daha az üretken olmakla kalmaz, aynı zamanda kendileri ve diğer çalışanlar için de tehlike oluşturabilirler.

Mesleki ve Çevresel Sağlık

Bugün OSGB ve İSG ile mesleki ve çevresel yaralanmaların ve hastalıkların önlenmesi ve yönetimi ile işçilerin, ailelerinin ve toplumların sağlığının ve üretkenliğinin geliştirilmesine adanmış tıbbi uzmanlık alanlarından yararlanılır. Kapsamı, iş yeri tehlikelerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolünü, mesleki ve işle ilgili hastalıkların tanımlanması ve kontrolünü, işe uygunluğun değerlendirilmesini ve işe dönüşü, tıbbi gözetimi ve çalışanın sağlığının geliştirilmesini içerir.

İş yerinde Hastalık Spektrumu

Bir işçinin maruz kalabileceği hastalıkların sınırı yoktur. Bunlar:

 • toplumda yaygın olan hastalıklar;
 • işle ilgili hastalıklar; ve
 • meslek hastalıkları olabilir.

Topluluk İçinde Yaygın Olan Hastalıklar

Bir toplumda birçok kronik hastalık olabilir. Örneğin, şeker hastalığı olan pek çok kişi iş gücünde istihdam edilmeye devam eder. Sağlık durumları, iş performansı üzerinde etkiye sahiptir (örneğin, vardiyalı iş yapmak zorunda olan veya sık sık uluslararası seyahat yapmak zorunda olan insüline bağımlı diyabet hastası). Çalışma ayrıca sağlık durumlarını da olumsuz etkileyebilir (örneğin nefrotoksik ajanlara maruz kalmak diyabetik nefropatiyi artırabilir).

Fatih İş Güvenliği

Meslek Hastalıkları

Meslek hastalıkları, işyerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik veya psikososyal faktörlere maruz kalmanın doğrudan sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bunlar, bireysel veya birleşik maruziyetler olarak ortaya çıkabilir.

 • Mekanik risk faktörleri: İş kazaları ve yaralanmalar
 • Fizyolojik zorlanma ve ağır fiziksel çalışma: Kas-iskelet sistemi bozukluğu, incinme yaralanmaları, bel ağrısı
 • Ergonomik faktörler: Zorlanma yaralanmaları, zihinsel stres, düşük üretkenlik ve iş kalitesi
 • Fiziksel faktörler: ör. gürültüye bağlı işitme kaybı, travmatik vazospastik hastalık
 • Kimyasal faktörler: Zehirlenme, kanserler ve alerjiler çeşitli organ sistemlerini etkiler
 • Biyolojik faktörler: Enfeksiyonlar, alerjiler
 • Psikolojik faktörler: Psişik stres, iş tatminsizliği, tükenmişlik, depresyon
 • İşin psikososyal yönleri:  Çatışmalar, düşük verimlilik, düşük iş kalitesi, zihinsel stres

Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlanan Haklar

Meslek hastalığı şüphesi olanlar herhangi bir sağlık kuruluşundan meslek hastalıkları hastanelerine sevk alabilirler. Sigortalı çalışanın meslek hastalığı sebebiyle sigorta müdürlüğüne başvurması sonucu yoluyla da meslek hastalıkları hastanesine sevk alabilmesi mümkündür. Mesleki hastalıklar ancak ve ancak meslek hastalıkları hastanesinde yapılacak muayenelerin sonucunda kesinleştirilebilir. İş yeri hekimleri de meslek hastalıkları hastanelerine sevk işlemi yapabilmektedir. Mesleki hastalığı kesinleşenlerin ise elde ettiği birtakım haklar ortaya çıkmaktadır. Çalışana geçici olarak iş görememe süresince günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi, sürekli olarak iş göremezlik maaşı bağlanması, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu hak sahiplerine gelir bağlanması, gelir bağlanmış olan kız çocuklarına evlenme ödeneği sağlanması ve iş kazası ile meslek hastalığı sonucu ölen sigortalı için cenaze ödeneği verilmesi bunlardan bazılarıdır. Geçici iş göremezlik ödeneği SGK tarafından ödenen bir haktır ve sigortalının prim ödeme gün sayısı, belirli bir süre çalışma süresi veya yaş gibi faktörlere bakılmadan yapılabilmektedir. Bağ-Kur’a bağlı çalışanların ise bu haklardan faydalanabilmeleri için Genel Sağlık Sigortası primleri dahil kuruma herhangi bir borçlarının bulunmamaları gerekmektedir.

Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nelerdir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar