İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir?

İş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının görevleri nelerdir? İş güvenliği uzmanları bir iş yerinde gerçekleşmekte olan rutin işlerin sağlıklı işleyip işlemediğinden sorumlu olurlar. İş prosedürlerini analiz ederek güvenlik önlemlerinin uygulamada olup olmadığını denetler ve bunları yasa ve yönetmeliklere göre kıyaslarlar. İş güvenliği uzmanı eğer gerekliyse o iş yerinde yeni güvenlik programları tasarlayabilir ve bu güvenlik programlarını sırasıyla hayata geçirebilir. Öyleyse bir iş güvenliği uzmanının görevlerini sıralayalım ve ardından bir iş yeri hekiminin görev ve sorumluluklarından bahsedelim.

İş Güvenliği Uzmanının Görevleri

 • İş yerindeki tehlikeleri tanımlamak.
 • Analiz etmek üzere potansiyel toksik madde örnekleri toplamak.
 • İş yeri çevresini, ekipmanlarını ve uygulamalarını sağlık ve güvenlik standartlarına ve yasalarına uygunluk için inceler.
 • Çalışanları tehlikeli çalışma koşullarından korumaya yardımcı olacak iş yeri süreçleri ve prosedürleri tasarlar ve uygular.
 • Sebeplerini belirlemek ve nasıl önlenebileceğini tanımlamak için geçmiş iş yeri kazalarını araştırır.
 • İş güvenliği uzmanı acil durum hazırlığına dair çeşitli konularda eğitimler verir.

İş Yeri Hekiminin Görevleri

Bugün artan iş yoğunluğu ve çalışan sayısı ile iş yeri kazaları ve yaralanmaları da yükseldi. Ancak iş yeri hekimleri sayesinde iş bilinci artırılarak bu yaralanmaların ve kazaların önüne geçilmeye çalışılıyor. İş yeri hekiminin görev ve sorumluluklarından söz edelim.

 • İş yeri hekimi iş yerindeki bireylerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarının korunması ve de iyileştirilmesinden sorumludur.
 • Çalışanların sağlığını tehdit eden unsurları ve potansiyel olasılıkları ortadan kaldırırlar.
 • İş yeri hekimi bir iş yerini daha güvenli bir yer haline getirmek için iş güvenliği uzmanı ile birlikte uyum içinde çalışır.
 • İş yerinin iş sağlığı ve güvenliği kanununun maddelerine uyup uymadığını denetler ve gerekirse bakanlığa bildirir.
 • İşe dönüşlerin ve işe yeni alımların sağlık açısından uygunluğunu denetleyebilir.
 • Çalıştığı firmada iş sağlığı kültürünün oluşmasını sağlamak için danışmanlık ve eğitim hizmetleri verir.
 • Periyodik muayeneler, iş sağlığı gözetimi, onaylı defter ile rapor tutma, risk değerlendirmesinde görev alma iş yeri hekiminin diğer önemli görevleri arasında.
İş Güvenliğinin Amacı

Diğer Sağlık Personeli Ne İş Yapar?

OSGB yapısı her ne kadar iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile iş yeri hekimini temel alsa da bazı durumlarda diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğu da gerekebiliyor. Diğer sağlık personeli, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’e göre bir hemşire olarak iş yeri hekimine destek olacak şekilde göre almaktadır. Yönetmelik gereğince OSGB bünyesinde diğer sağlık personeli olarak hizmet verebilmek için Çevre Sağlığı Teknisyeni, Acil Tıp Teknisyeni veya Sağlık Memuru olmak gerekmekte ve İş Sağlığı ve Güvenliği programında sağlık personeli eğitimi sertifikası alınmalıdır. Diğer sağlık personeli iş yeri hekimi ile koordineli şekilde görevini yerine getirmektedir. İş yeri hekiminin zaman ayırmakta zorlandığı raporlamalar, evrak takipleri, iletişim, muayene ve eğitimlerin takibi gibi birçok alan diğer sağlık personeli sorumluluğu kapsamındadır. Ek olarak diğer sağlık personelleri OSGB hizmetinin verildiği bölgelerin temizliği, eksilen malzemelerin tedariki gibi sorumlukları da taşır. Çok tehlikeli sınıfta 10 ile 49 arası çalışanı bulunan işletmelerde diğer sağlık personeli çalışan başına ayda en az 10 dakika görev yapmalıdır. Süreler 50-249 kişi arası için ayda en az 15 dakika ve 250 üzeri için de ayda en az 20 dakika olarak belirlenmiştir.

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar