İş Yeri İçin Corona Virüs Acil Eylem Planı Rehberi

İş Yeri İçin Coronavirüs Acil Eylem Planı Rehberi

Ülkemizde de vakaların hızla artmaya başladığı coronavirüs salgını toplumlara büyük korku salıyor. Bu amaçla harekete geçen hükümetler çoğu şehirde sokağa çıkma yasağı, iş yeri kapatma ve kalabalık alanlarda yapılan faaliyetleri iptal etme gibi pek çok önlem aldı. Türkiye’de de benzer önlemlerin uygulanmaya başlandığı görülüyor. Aşağıda iş yerleri için bu amaçla hazırlanmış bir coronavirüs acil eylem planı rehberi var.

İşletmelerde Coronavirüs Acil Eylem Planı

Bu rehberde çalışan sağlığı ve iş sürekliliği kapsamında coronavirüs acil durum eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınıyor. Alınacak önlemler ise ciddiyet seviyelerine göre belirleniyor. Bu seviyeler şöyle:

Seviye 1: BİLİNÇ Türkiye’de belgelenmiş bir bulaşma vakası bulunmaması
Seviye 2: İKAZ Türkiye’de belgelenmiş bir vakanın bulunması şüphesi
Seviye 3: CİDDİ Türkiye’de sınırlı bir bölgede belgelenmiş vaka bulunması
Seviye 4: ŞİDDETLİ Türkiye’de yaygın bir şekilde insana yayılma olması
Seviye 5: KRİTİK Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’nin her noktasında vakanın görülmesi

İş Yerinde Corona Salgınına Karşı Hazırlıklı Olmak

Aşağıdaki kontrol listesinde corona virüs salgını nedeniyle bir iş yerinde sağlığı etkileyecek ve iş sürekliliğine zarar verecek durumlara karşı hazırlıklı olmanın adımları listeleniyor. Rehber mahiyetindeki kontrol listesine ek olarak şirket veya firmaların kendilerine özgü ek eylemleri de uygulamaya geçirebileceklerini belirtelim.

Seviye Tedbirler
S1 Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi sağlanmalıdır.
S1 Coronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir.
S1 El hijyeni, Maske vb ürünlerinin tedariki sağlanmalıdır. Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmalıdır.
S1 Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
S1 Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılması sağlanacaktır.
S1 El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 40 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
S1 Tüm odalarda ve çalışanlarda, 70’C üstünde kolonya olmalıdır.
S1 El sıkışmak ve tokalaşmak, öpüşmek yasaklanmıştır.
S1 Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
S1 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
S1 Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
S1 İş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
S1 Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
S1 İzmarit, kağıt mendil, medical maske ve çöp atmak belirlenen yerler dışında yasaktır.
S1 Çalışanların mümkün olduğunca GÜN ışığında güneşlenmeleri, bunu teşvik edici tedbirler, saha dışı aktivasyonlar düzenlenebilir.
S1 Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel olmalıdır. Ortak kullanılmayacaktır. Elde yıkama yapılmayacak, bulaşık makinasında yıkama yapılacaktır.
S1 Ofisler ve dinlenme odaları, kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır.
S1 Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonra eller yıkanmalıdır.
S1 Rehberimize göre 3, 4 ve 5 seviyede yer alan ülkelere iş amaçlı Seyahatler Yönetim kurulu onayı ile yapılır.
S1 Seyahat edilmesi durumunda enfeksiyon riskini en aza indirmek için aktarması olan uçuşları tercih edilmemelidir.
S1 Havaalanlarında kalabalık salonlardan kaçınılmalıdır.
S1 Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas edilmemelidir.
S1 Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat edilmemelidir.
S1 Seyahat eden kişiler akut solunum yolu enfeksiyonu semptomlarına sahipse, cerrahi maske kullanmalı, öksürük esnasında; mesafeyi korumalı, tek kullanımlık mendil ile örtmeli ve ellerini yıkamalıdır.
S1 Otel, uçak, otobüs vb. yerlerde temasa açık ürünlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
S1 Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir.
S1 Ofisler dahil olmak üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu çalışma alanları gibi tüm sahaların doğal havalandırma yöntemiyle havalanmasını sağlamak, pencerelerin açılması (sineklik kontrolü)
S1 Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan (1:10-100’lük Çamaşır suyu) bir başka şoföre devredilmemesi
S1 Yemek firmaları çalışanlarının,Çaycılar,Garsonların KKD kullanımının arttırılması/dikkatinin arttırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanması (3 saatte bir)
S2 Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asılması sağlanmalıdır.
S2 Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa, cerrahi maske takarak en yakın Resmi sağlık kurululuna yönlendirilmelidir.
S2 Sokak hayvanları ile temastan kaçınılmalıdır. Tesisteki mevcut başıboş hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
S2 Tüm öğünlerde veya ara öğün olarak meyve verilmesi (Tüm Vardiyalarda; elma, portakal)
S3 Ateşi olan (38 C ve üzeri) çalışanları hastaneye yönlendirilmelidir. (Tüm birimlere ateşli personelin teşhisi için infrared,temassız, ateş ölçer tabanca temin edilmelidir.)
S3 Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar maske eldiven takarak Hastaneye yönlendirilirler. Servise binecekse maske, eldiven takmadan binmemelidirler.
S3 Tesise girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması sağlanmalıdır. Tesise giriş kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.
S3 Klima bakımları, 3 ayda 1 yaptırılmalıdır.
S3 Personel taşıma Servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun yapılması
S3 Bir birimde Hasta/Şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle gelen çalışanların, aynı birimde çalışanların tespiti; ateş ve sorgulamalarının yapılması üzere hasta izolasyon alanına sevki, işyeri hekimine bilgi verilmesi
S3 Alt geçici veya süreli çalışanların, takibi ile bilgi almak, sadece çok gerekli olanların sahaya sokulmasına izin vermek, Bu kişilerin de sahaya girişlerinden sonra takibinin sağlanması, şikayetleri olması durumunda kendi firmaları üzerinden sevk işlemlerinin takibi
S3 Alt işverenlerin, geçici veya süreli çalışanların saha giriş onaylarında güncel tarihli EK-2 sağlık muayene formu ve beraberinde, güncel tüm tetkiklerinin olmaması durumunda sahaya sokulmaması
S3 Sahada vaka takibi ve saha içi ve dışındaki Organizasyon ve etkinlik Planlama aşamasında, olayın uygulanmasında ve olaydan sonraki aşamada organizatörler ve sağlık otoriteleri arasında yakın koordinasyon gereklidir. Erişilebilirlik, anlık bilgi aktarımı (7/24) için iletişim kanallarının kurulması
S3 Maske, Eldiven, Gözlük, Siperlik, Tyvek Tulum, Çamaşır suyu, Alkol, Kolonya, El dezenfektanı, Ventilli maske stoklarının arttırılması
S3 Tüm tesislerin tüm bölümlerine el dezenfektanlarının konulması
S4 Revir Katlarındaki Sağlık Birimi haricindeki birimlere tahsisli diğer odalarının nakli, Sağlık Birimlerine tahsisi
S4 Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen malzemeler, dezenfeksiyon yapıldığına dair üzerinde bilgi yoksa; cerrahi maske eldiven takılarak dezenfeksiyon işlemi yapılıp kullanıma başlanır.
S4 Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) insanlar arasında en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır.
S4 Görüşme ve toplantıların uzaktan iletişim sistemleri kullanılarak yapılması
S4 Projelerden herhangi birinde coronaviruse yakalanmış bir personel olması durumunda yöneticiler vasıtasıyla Komiteye acilen bilgi verilir, Acil Durum Komitesi toplanır. Kriz masası oluştururlur.
S4 Rehberimize göre 3, 4 ve 5 seviyede yer alan ülkelere iş haricinde seyahat yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına seyahat edilecekse, dönüşte 14 günlük karantina sonrasında işe başlaması önerilir.
S4 Riskli Bölgelerdeki seyehatlerden dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması zorunludur; mümkünse HomeOffice çalıştırılmalı, gerek görülürse karantina uygulanmalıdır.
S4 Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve yetkin personeller tespit edilmelidir. Acil bir durumda çalışanların durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç geliştirilmelidir.
S4 Günlük Vücut ısısı takibi: Servis şöförleri, Garsonlar, Çaycılar, Alt yükleniciler dahil tüm Çalışanların ateşlerinin günlük olarak işbaşı ve gün içinde belirli ve sık periyotlarla ölçülüp, takip edilmesi, hazırlanacak excel listesinin ilgililer ile günlük olarak paylaşılması
S4 Ziyaretciler, Alt yükleniciler, Şöförlerin ateşinin ölçülmesi; yüksek Ateşli personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi
S4 Tüm ziyaretcilere maske,lateks eldiven verilerek mutlaka taktırılması
S4 Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, hastaneye gitmesi
S4 Dış firma personelleri, şöförler ve ziyaretcilerin bekleme alanlarında tutulması; yemekhane, çay ocağı,toplantı ve eğitim salonları vb toplu yerlere girişlerinin kısıtlanması
S4 Işyeri sahasında,Revir katlarında ve nizamiyede Şüpheli/Hasta çalışan/ziyaretçi için izolasyon alanı oluşturulması
S4 Her izolasyon alanı için Sağlıkçı Personel istihdamı (Saha ve Nizamiye olmak üzere, 1’erden 3 tesis için asgari 3 kişi – DSP,ATT,Paramedik,Hemşire) (Mevcut DSP’ler mevcut görev yerlerinde görev tanımlarında yapmalıdır.
S4 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonunun sağlanması (Homeofis)
S4 Korona müspet gelmesi durumunda o kişiyle aynı sahada çalışanlarlarla, aynı servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak tespit edildiği ilk günden itibaren olacak şekilde 14 gün evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve takibi (Sağlık Bakanlığı kuralları uygulanır)
S4 Virüs tanısı konulmuş bir ülkeden sahamızda çalışmaya gelindiğinde,
Ülkesinde İşyeri Hekiminden alınmış çalışabileceğine dair Muayene Formu – Son 1 ay içinde alınmış,
Ziyaretçi Sahaya girmeden, medikal maske taktırılması, ellerine 70’C kolonya dökülmesi;
İnfrared temassız ateş ölçer tabanca ile Ateş ölçümü,
Yüksek ateşi varsa ivedilikle izolasyon alanına alınması ve/veya Hastaneye yönlendirilmesi, (Tüm Viral/gribal veya bakteriyal ÜSYE/ASYE vakaları dahil, ayırım mümkün değil.)
Ateşi yoksa 14 gün gözetimi ve bu süre boyunca maske kullandırılması, 1 metre mesafeden yakına gelinmemesi;
14 günlük Gözetimi esnasında Ateş, Nefes Darlığı, öksürük, aksırık, hapşırık durumunda; 2 metreden yakına yaklaşılmaması, maske ve eldiven ile hastaneye yönlendirilmesi önerilir.
S5 Her vardiya ve çalışan için, Kişi başı 1,5 litrelik pet şişeden, 2 adet toplam 3 litre su ve 2 adet doğal maden suyu tüketiminin/tedariğinin sağlanması ve sebillerin kullanımının iptal edilmesi / günlük dezenfeksiyonu
S5 Tüm personel için, tüm vardiyalarda Sefer tası ile yemek dağıtımına geçilmelidir.
S5 Temel işletme personeli için, yeterli miktarda yiyecek ve su depolanmalıdır.
S5 Ziyaretçi kabul edilmemesi
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi

 

Covid-19 Güncel ADP
Covid-19 Güncel ADP

 

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar