İş Yeri İçin Corona Virüs Acil Eylem Planı Rehberi

İş Yeri İçin Coronavirüs Acil Eylem Planı Rehberi

Ülkemizde de vakaların hızla artmaya başladığı coronavirüs salgını toplumlara büyük korku salıyor. Bu amaçla harekete geçen hükümetler çoğu şehirde sokağa çıkma yasağı, iş yeri kapatma ve kalabalık alanlarda yapılan faaliyetleri iptal etme gibi pek çok önlem aldı. Türkiye’de de benzer önlemlerin uygulanmaya başlandığı görülüyor. Aşağıda iş yerleri için bu amaçla hazırlanmış bir coronavirüs acil eylem planı rehberi var.

İşletmelerde Coronavirüs Acil Eylem Planı

Bu rehberde çalışan sağlığı ve iş sürekliliği kapsamında coronavirüs acil durum eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınıyor. Alınacak önlemler ise ciddiyet seviyelerine göre belirleniyor. Bu seviyeler şöyle:

Seviye 1: BİLİNÇTürkiye’de belgelenmiş bir bulaşma vakası bulunmaması
Seviye 2: İKAZTürkiye’de belgelenmiş bir vakanın bulunması şüphesi
Seviye 3: CİDDİTürkiye’de sınırlı bir bölgede belgelenmiş vaka bulunması
Seviye 4: ŞİDDETLİTürkiye’de yaygın bir şekilde insana yayılma olması
Seviye 5: KRİTİKVirüsün hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’nin her noktasında vakanın görülmesi

İş Yerinde Corona Salgınına Karşı Hazırlıklı Olmak

Aşağıdaki kontrol listesinde corona virüs salgını nedeniyle bir iş yerinde sağlığı etkileyecek ve iş sürekliliğine zarar verecek durumlara karşı hazırlıklı olmanın adımları listeleniyor. Rehber mahiyetindeki kontrol listesine ek olarak şirket veya firmaların kendilerine özgü ek eylemleri de uygulamaya geçirebileceklerini belirtelim.

SeviyeTedbirler
S1Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi sağlanmalıdır.
S1Coronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir.
S1El hijyeni, Maske vb ürünlerinin tedariki sağlanmalıdır. Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmalıdır.
S1Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
S1Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılması sağlanacaktır.
S1El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 40 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
S1Tüm odalarda ve çalışanlarda, 70’C üstünde kolonya olmalıdır.
S1El sıkışmak ve tokalaşmak, öpüşmek yasaklanmıştır.
S1Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
S1Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
S1Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
S1İş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.
S1Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
S1İzmarit, kağıt mendil, medical maske ve çöp atmak belirlenen yerler dışında yasaktır.
S1Çalışanların mümkün olduğunca GÜN ışığında güneşlenmeleri, bunu teşvik edici tedbirler, saha dışı aktivasyonlar düzenlenebilir.
S1Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel olmalıdır. Ortak kullanılmayacaktır. Elde yıkama yapılmayacak, bulaşık makinasında yıkama yapılacaktır.
S1Ofisler ve dinlenme odaları, kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır.
S1Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonra eller yıkanmalıdır.
S1Rehberimize göre 3, 4 ve 5 seviyede yer alan ülkelere iş amaçlı Seyahatler Yönetim kurulu onayı ile yapılır.
S1Seyahat edilmesi durumunda enfeksiyon riskini en aza indirmek için aktarması olan uçuşları tercih edilmemelidir.
S1Havaalanlarında kalabalık salonlardan kaçınılmalıdır.
S1Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas edilmemelidir.
S1Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat edilmemelidir.
S1Seyahat eden kişiler akut solunum yolu enfeksiyonu semptomlarına sahipse, cerrahi maske kullanmalı, öksürük esnasında; mesafeyi korumalı, tek kullanımlık mendil ile örtmeli ve ellerini yıkamalıdır.
S1Otel, uçak, otobüs vb. yerlerde temasa açık ürünlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
S1Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir.
S1Ofisler dahil olmak üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu çalışma alanları gibi tüm sahaların doğal havalandırma yöntemiyle havalanmasını sağlamak, pencerelerin açılması (sineklik kontrolü)
S1Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan (1:10-100’lük Çamaşır suyu) bir başka şoföre devredilmemesi
S1Yemek firmaları çalışanlarının,Çaycılar,Garsonların KKD kullanımının arttırılması/dikkatinin arttırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanması (3 saatte bir)
S2Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asılması sağlanmalıdır.
S2Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa, cerrahi maske takarak en yakın Resmi sağlık kurululuna yönlendirilmelidir.
S2Sokak hayvanları ile temastan kaçınılmalıdır. Tesisteki mevcut başıboş hayvanlar uzaklaştırılmalıdır.
S2Tüm öğünlerde veya ara öğün olarak meyve verilmesi (Tüm Vardiyalarda; elma, portakal)
S3Ateşi olan (38 C ve üzeri) çalışanları hastaneye yönlendirilmelidir. (Tüm birimlere ateşli personelin teşhisi için infrared,temassız, ateş ölçer tabanca temin edilmelidir.)
S3Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar maske eldiven takarak Hastaneye yönlendirilirler. Servise binecekse maske, eldiven takmadan binmemelidirler.
S3Tesise girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması sağlanmalıdır. Tesise giriş kontrollü bir şekilde yapılmalıdır.
S3Klima bakımları, 3 ayda 1 yaptırılmalıdır.
S3Personel taşıma Servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun yapılması
S3Bir birimde Hasta/Şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle gelen çalışanların, aynı birimde çalışanların tespiti; ateş ve sorgulamalarının yapılması üzere hasta izolasyon alanına sevki, iş yeri hekimine bilgi verilmesi
S3Alt geçici veya süreli çalışanların, takibi ile bilgi almak, sadece çok gerekli olanların sahaya sokulmasına izin vermek, Bu kişilerin de sahaya girişlerinden sonra takibinin sağlanması, şikayetleri olması durumunda kendi firmaları üzerinden sevk işlemlerinin takibi
S3Alt işverenlerin, geçici veya süreli çalışanların saha giriş onaylarında güncel tarihli EK-2 sağlık muayene formu ve beraberinde, güncel tüm tetkiklerinin olmaması durumunda sahaya sokulmaması
S3Sahada vaka takibi ve saha içi ve dışındaki Organizasyon ve etkinlik Planlama aşamasında, olayın uygulanmasında ve olaydan sonraki aşamada organizatörler ve sağlık otoriteleri arasında yakın koordinasyon gereklidir. Erişilebilirlik, anlık bilgi aktarımı (7/24) için iletişim kanallarının kurulması
S3Maske, Eldiven, Gözlük, Siperlik, Tyvek Tulum, Çamaşır suyu, Alkol, Kolonya, El dezenfektanı, Ventilli maske stoklarının arttırılması
S3Tüm tesislerin tüm bölümlerine el dezenfektanlarının konulması
S4Revir Katlarındaki Sağlık Birimi haricindeki birimlere tahsisli diğer odalarının nakli, Sağlık Birimlerine tahsisi
S4Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen malzemeler, dezenfeksiyon yapıldığına dair üzerinde bilgi yoksa; cerrahi maske eldiven takılarak dezenfeksiyon işlemi yapılıp kullanıma başlanır.
S4Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) insanlar arasında en az 2 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır.
S4Görüşme ve toplantıların uzaktan iletişim sistemleri kullanılarak yapılması
S4Projelerden herhangi birinde coronaviruse yakalanmış bir personel olması durumunda yöneticiler vasıtasıyla Komiteye acilen bilgi verilir, Acil Durum Komitesi toplanır. Kriz masası oluştururlur.
S4Rehberimize göre 3, 4 ve 5 seviyede yer alan ülkelere iş haricinde seyahat yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına seyahat edilecekse, dönüşte 14 günlük karantina sonrasında işe başlaması önerilir.
S4Riskli Bölgelerdeki seyehatlerden dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması zorunludur; mümkünse HomeOffice çalıştırılmalı, gerek görülürse karantina uygulanmalıdır.
S4Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve yetkin personeller tespit edilmelidir. Acil bir durumda çalışanların durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç geliştirilmelidir.
S4Günlük Vücut ısısı takibi: Servis şöförleri, Garsonlar, Çaycılar, Alt yükleniciler dahil tüm Çalışanların ateşlerinin günlük olarak işbaşı ve gün içinde belirli ve sık periyotlarla ölçülüp, takip edilmesi, hazırlanacak excel listesinin ilgililer ile günlük olarak paylaşılması
S4Ziyaretciler, Alt yükleniciler, Şöförlerin ateşinin ölçülmesi; yüksek Ateşli personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi
S4Tüm ziyaretcilere maske,lateks eldiven verilerek mutlaka taktırılması
S4Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, hastaneye gitmesi
S4Dış firma personelleri, şöförler ve ziyaretcilerin bekleme alanlarında tutulması; yemekhane, çay ocağı,toplantı ve eğitim salonları vb toplu yerlere girişlerinin kısıtlanması
S4Işyeri sahasında,Revir katlarında ve nizamiyede Şüpheli/Hasta çalışan/ziyaretçi için izolasyon alanı oluşturulması
S4Her izolasyon alanı için Sağlıkçı Personel istihdamı (Saha ve Nizamiye olmak üzere, 1’erden 3 tesis için asgari 3 kişi – DSP,ATT,Paramedik,Hemşire) (Mevcut DSP’ler mevcut görev yerlerinde görev tanımlarında yapmalıdır.
S460 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonunun sağlanması (Homeofis)
S4Korona müspet gelmesi durumunda o kişiyle aynı sahada çalışanlarlarla, aynı servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak tespit edildiği ilk günden itibaren olacak şekilde 14 gün evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve takibi (Sağlık Bakanlığı kuralları uygulanır)
S4Virüs tanısı konulmuş bir ülkeden sahamızda çalışmaya gelindiğinde,
Ülkesinde İş Yeri Hekiminden alınmış çalışabileceğine dair Muayene Formu – Son 1 ay içinde alınmış,
Ziyaretçi Sahaya girmeden, medikal maske taktırılması, ellerine 70’C kolonya dökülmesi;
İnfrared temassız ateş ölçer tabanca ile Ateş ölçümü,
Yüksek ateşi varsa ivedilikle izolasyon alanına alınması ve/veya Hastaneye yönlendirilmesi, (Tüm Viral/gribal veya bakteriyal ÜSYE/ASYE vakaları dahil, ayırım mümkün değil.)
Ateşi yoksa 14 gün gözetimi ve bu süre boyunca maske kullandırılması, 1 metre mesafeden yakına gelinmemesi;
14 günlük Gözetimi esnasında Ateş, Nefes Darlığı, öksürük, aksırık, hapşırık durumunda; 2 metreden yakına yaklaşılmaması, maske ve eldiven ile hastaneye yönlendirilmesi önerilir.
S5Her vardiya ve çalışan için, Kişi başı 1,5 litrelik pet şişeden, 2 adet toplam 3 litre su ve 2 adet doğal maden suyu tüketiminin/tedariğinin sağlanması ve sebillerin kullanımının iptal edilmesi / günlük dezenfeksiyonu
S5Tüm personel için, tüm vardiyalarda Sefer tası ile yemek dağıtımına geçilmelidir.
S5Temel işletme personeli için, yeterli miktarda yiyecek ve su depolanmalıdır.
S5Ziyaretçi kabul edilmemesi
Bayılma Nedenleri

 

Covid-19 Güncel ADP
Covid-19 Güncel ADP

İş Yerinde COVID-19 Tespiti Bulunduğunda Ne Yapılmalıdır?

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 19. maddesi gereğince çalışan, iş yerindeki diğer çalışanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. Bu bağlamda COVID-19 ile ilgili verilen emir ve talimatlara da harfiyen uyulması gerekmektedir. İlk olarak COVID-19 şüphesi taşıyan çalışanlar, hiç vakit geçirmeden iş yeri hekimine giderek durumunun değerlendirilmesini istemelidir. Eğer iş yeri hekimi tarafından gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde COVID-19 teşhisi konmuşsa, çalışanın enfeksyonun yayılmasını önleyecek bir alanda ve diğer çalışanlardan uzakta izolasyonu sağlanmalıdır. İş yeri hekiminin değerlendirmesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi 184 no’lu telefondan aranarak yetkilinin verdiği talimatlar doğrultusunda hareket edilmelidir; varsa enfekte olan çalışanın çok yakınında çalışan kişilerde de herhangi bir COVID-19 semptomu olup olmadığı incelenmeli ve maske takmalarına özen göstermeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. Bunun dışında COVID-19 şüphesi ile test için hastaneye sevk edilenlerin çalıştıkları ortamlar dezenfekte edilmeli ve bulaş riski diğer çalışanlar için ortadan kaldırılmalıdır. Çalışanın COVID-19 tedavi veya karantina süresi sona erdiğinde sağlık kuruluşu tarafından verilecek işe başlamasında sakınca yoktur kağıdı ile işine geri dönebileceği belirtilmektedir. Bu süre boyunca çalışan raporlu sayılmaktadır.

İSG Katip Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar