İş Yeri İçin Corona Virüs Acil Eylem Planı Rehberi

İş Yeri İçin Coronavirüs Acil Eylem Planı Rehberi

Ülkemizde de vakaların hızla artmaya başladığı coronavirüs salgını toplumlara büyük korku salıyor. Bu amaçla harekete geçen hükümetler çoğu şehirde sokağa çıkma yasağı, iş yeri kapatma ve kalabalık alanlarda yapılan faaliyetleri iptal etme gibi pek çok önlem aldı. Türkiye’de de benzer önlemlerin uygulanmaya başlandığı görülüyor. Aşağıda iş yerleri için bu amaçla hazırlanmış bir coronavirüs acil eylem planı rehberi var.

İşletmelerde Coronavirüs Acil Eylem Planı

Bu rehberde çalışan sağlığı ve iş sürekliliği kapsamında coronavirüs acil durum eylem planının geliştirilmesi ve uygulanması ele alınıyor. Alınacak önlemler ise ciddiyet seviyelerine göre belirleniyor. Bu seviyeler şöyle:

  • Seviye 1: Bilinç;
  • Seviye 2: İkaz;
  • Seviye 3: Ciddi;
  • Seviye 4: Şiddetli;
  • Seviye 5: Kritik.
Seviye 1 Seviye 2 Seviye 3 Seviye 4 Seviye 5
Bilinç İkaz Ciddi Şiddetli Kritik
Türkiye’de
belgelenmiş bir
bulaşma vakası
bulunmaması
Türkiye’de
belgelenmiş
bir vakanın
bulunması
şüphesi
Türkiye’de sınırlı bir
bölgede belgelenmiş
vaka bulunması
Türkiye’de yaygın bir
şekilde insana
yayılma olması
Virüsün hızlı bir
şekilde yayılarak
Türkiye’nin her
noktasında vakanın
görülmesi

İş Yerinde Corona Salgınına Karşı Hazırlıklı Olmak

Aşağıdaki kontrol listesinde corona virüs salgını nedeniyle bir iş yerinde sağlığı etkileyecek ve iş sürekliliğine zarar verecek durumlara karşı hazırlıklı olmanın adımları listeleniyor. Rehber mahiyetindeki kontrol listesine ek olarak şirket veya firmaların kendilerine özgü ek eylemleri de uygulamaya geçirebileceklerini belirtelim.

Seviye Önlem

PERSONEL SAĞLIĞI

S1 Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi sağlanmalıdır.
S1 Coronavirüs semptomları üzerine afişler, eğitimler verilmelidir.
S2 Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asılması sağlanmalıdır.
S1 El hijyeni, maske, UV-c lamba vb. ürünlerinin tedariki sağlanmalıdır.
S2 Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna (aile hekimi, hastane) yönlendirilmelidir.
S1 Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir personel varsa, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.
S3 Ateşi olan (38 C ve üzeri) çalışanlar hastaneye yönlendirilmelidir. (Tüm birimlere ateşli personelin teşhisi için infrared, temassız, ateş ölçer tabanca temin edilmelidir.)
S1 Ülkedeki hastalık durumu, Acil Durum Komitesi tarafından, sağlık kurumlarından öğrenilerek, gerekli bilgilerin üst yönetim ve
tüm birimlerle paylaşılması sağlanmalıdır.

KİŞİSEL KORUMA
ÖNLEMLERİ

S1 El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı
durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
S1 Tüm odalarda ve çalışanlarda, el entiseptiği veya kolonya olmalıdır.
S1 El sıkışmak ve tokalaşmak, öpüşmek yasaklanmalıdır.
S1 Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
S1 Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
S1 Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
S1 Yerlere tükürmek; izmarit, kağıt mendil, medikal maske ve çöp atmak yasaklanmalıdır.
S1 Tüm birimlerde el yıkama eğitimi uygulamalı olarak birim yöneticileri tarafından verilmeli ve kontrol edilmelidir.
S1 Her dinlenme ve yemek molası öncesinde el yıkama zorunluluğu getirilmelidir.
S1 Hijyen gerektiren bütün ekipmanlar (bardak, havlu vb.) kişiye özel olmalıdır. Ortak kullanılmamalıdır.
S1 Ofisler ve dinlenme odaları, kapalı çalışma alanları sık sık havalandırılmalıdır.
S1 Temizliğe başlamadan önce (eldiven takılmadan) ve temizlik bittikten sonar eller yıkanmalıdır.
S1 Bütün temizlik personelleri «dökülmüş vücut sıvısı temizliği prosedürü» hakkında eğitilmelidir.
S1 Yüksek ateş, öksürük soğuk algınlığı, grip belirtileri olan çalışanlar tedavileri boyunca çalıştırılmamalıdır.
S1 Coronavirüs hakkında afiş posterlerin projelere asılması sağlanmalıdır.
S1 Sokak hayvanları, kümes hayvanları ile temastan kaçınılmalıdır.
S1 Toplu olarak bulunulması gereken durumlarda (eğitim, brifing, toplantı, yemek vb.) insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır.

SEYAHAT SAĞLIĞI

S1 Rehberimize göre 3, 4 ve 5. seviyede yer alan ülkelere iş amaçlı seyahat yasaklanmıştır. Seyahat ihtiyacı olanlar Yönetim Kuruluna bilgi vermeli ve CEO onayı almalıdır.
S1 Rehberimize göre 3, 4 ve 5. seviyede yer alan ülkelere iş haricinde seyahat yapılmaması önerilmektedir. Yurt dışına seyahat edilecekse Yönetim Kuruluna bilgi verilmeli, onay alınmalıdır.
S1 Yurt dışından dönenlerin 14 gün maske-eldiven kullanması zorunludur; mümkünse HomeOfice çalıştırılmalı, gerek görülürse karantina uygulanmalıdır.
S1 Seyahat edilmesi durumunda enfeksiyon riskini en aza indirmek için aktarması olan uçuşlar tercih edilmemelidir.
S1 Havaalanlarında kalabalık salonlardan kaçınılmalıdır.
S1 Akut solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temas edilmemelidir.
S1 Şehirler arası seyahat planları gözden geçirilerek, gerekli değilse seyahat edilmemelidir.
S1 Seyahat eden kişiler akut solunum yolu enfeksiyonu semptomlara sahipse, cerrahi maske kullanmalı, öksürük esnasında;
mesafeyi korumalı, tek kullanımlık mendil ile örtmeli ve ellerini yıkamalıdır
S1 Otel, uçak, otobüs vb. yerlerde temasa açık ürünlerin tüketilmesinden kaçınılmalıdır.
S3 Seviye farkı olmaksızın yurt dışı seyahatleri yasaklanmalıdır. Seyahat ihtiyacı olanlar Yönetim Kuruluna bilgi vermelidir.
S3 Şehirdışı seyahatleri yasaklanmalıdır. Seyahat ihtiyacı olanlar Yönetim Kuruluna bilgi vermelidir.

İŞ SÜREKLİLİĞİ

S1 Kriz sırasında temel ihtiyaçların nasıl talep edilip, lojistik desteğin nasıl sağlanacağı belirlenmelidir.
S3 Tesiste çalışan insanlar arasında en az 1 m mesafe olması için prosedürlerin uygulanması sağlanmalıdır.
S3 Tesise girişlerin yalnızca temel personel ile sınırlandırılması sağlanmalıdır. Tesise giriş yalnızca tek bir kapıdan kontrollü
bir şekilde yapılmalıdır.
S2 Yemek ve mola zamanlarında sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.
S3 Normalde 6 ayda bir dış hizmet alımı şeklinde yaptırılan Klima bakımları, 3 ayda 1 yaptırılmalıdır.
S1 Ofisler dahil olmak üzere özellikle gözle görülür tozun olduğu çalışma alanları gibi tüm sahaların doğal havalandırma yöntemiyle
havalanmasını sağlamalıdır.
S3 Tüm personel için, tüm vardiyalarda sefertası ile yemek dağıtımına geçilmelidir.
S3 Temel hizmetleri verebilmek üzere minimum personel sayısı ve yetkin personeller tespit edilmelidir. Acil bir durumda çalışanların durumunu belirlemek ve değerlendirmek üzere süreç geliştirilmelidir.
S3 Temel işletme personeli için yeterli miktarda yiyecek ve su sağlanmalıdır.
S1 Belirlenen noktalara, duvara monte el dezenfektanlarının yerleştirilmesi ve kullanımı sağlanmalıdır.
S2 Çalışanlar her daim maske ve lateks eldiven kullanmalıdır.
S2 Günlük vücut ısısı takibi ile servis şoförleri, garsonlar, çaycılar, alt yükleniciler dahil tüm çalışanların ateşlerinin günlük olarak işbaşı ve gün içinde belirli ve sık periyotlarla ölçülüp, takip edilmesi, hazırlanacak excel listesinin
İYH’leri ile günlük olarak paylaşılması sağlanmalıdır.
S2 Ziyaretçiler, alt yükleniciler, şoförlerin ateşinin ölçülmesi; yüksek ateşli personelin geri çevrilerek hastaneye yönlendirilmesi sağlanmalıdır.
S3 Tüm ziyaretçilere maske, lateks eldiven verilerek mutlaka taktırılması sağlanmalıdır.
S3 Ziyaretçi kabul edilmemesi sağlanmalıdır.
S2 Hasta ve ateşi olduğunu beyan eden personelin işe gelmeden, hastaneye gitmesi sağlanmalıdır.
S2 Dış firma personelleri, şoförler ve ziyaretçilerin bekleme alanlarında tutulması; yemekhane, çay ocağı, toplantı ve eğitim salonları vb. toplu yerlere girişlerinin kısıtlanması sağlanmalıdır.
S2 Birimler arası görev değişikliklerinin ve geçici görevlendirilmelerin kısıtlanması sağlanmalıdır.
S3 İş yeri sahasında ve nizamiyede şüpheli/hasta çalışan/ziyaretçi için izolasyon alanı oluşturulması sağlanmalıdır.
S2 Personel taşıma servislerinin havalandırma filtrelerinin sık değiştirilmesi, iç dezenfeksiyonları için periyodik hizmet alımı
yapmaları, günlük temizliklerinin çizelge ve dezenfeksiyon talimatına ve sıklığına uygun yapılması sağlanmalıdır.
S4 45 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların izolasyonu sağlanmalıdır.
S3 Bir birimde hasta/şüpheli çalışan tespit edildikten sonra aynı servisle gelen çalışanların, aynı birimde çalışanların tespiti; ateş ve sorgulamalarının yapılması üzere hasta izolasyon alanına sevki, işyeri hekimine bilgi verilmesi sağlanmalıdır.
S4 Korona müspet gelmesi durumunda o kişiyle aynı sahada çalışanlarla, aynı servisi kullananların, hastalığın şüpheli olarak tespit edildiği ilk günden itibaren olacak şekilde 14 gün evlerinde izolasyonlarının sağlanması ve takibi sağlanmalıdır.
S1 Birden fazla şoför kullanan araçlarda dezenfeksiyon yapılmadan(!1:10-100’lük çamaşır suyu ile) bir başka şoföre devredilmemesi sağlanmalıdır.
S1 Yemek firmaları,Çaycılar,Garsonların çalışanlarının KKD kullanımının arttırılması/dikkatinin arttırılması, el dezenfektanı kullanımının sağlanmalıdır. (4 saatte bir)
S1 Alt işverenlerin, geçici veya süreli çalışanların saha giriş onaylarında güncel tarihli EK-2 sağlık muayene formu ve beraberinde, güncel tüm tetkiklerinin olmaması durumunda sahaya sokulmaması sağlanmalıdır.
S2 İç ve dış Toplantılarda Katılımcıların riske duyarlılık durumu gözetilmesi;
S1
• Çok sayıda insan bir araya gelecek mi, yüksek yoğunluklu mu?
• COVID-19 vakası sıklığı yüksek bölgelerden insanlar katılıyor mu?
• Uluslararası risk alanlarındaki bilinen, özellikle etkilenen diğer bölgelerden insanlar katılıyor mu?
• Akut solunum semptomları olan kişiler katılıyor mu?
• Yaşlılar veya altta yatan hastalıkları olan kişiler katılıyor mu?
• Sağlık hizmetleri veya kritik altyapı çalışanları katılıyor mu?
S2
(2) Oldukça riskli olay türü
• Yüksek sayıda ve yoğun kontak seçenekleri?
• Katılımcılar arasında yakın etkileşim (örneğin dans)?
• Etkinliğin uzun sürmesi?
• Katılımcıların kim ve nereden olduğuna dair merkezi kayıt/analiz yok.
S3
(3) Olayın ve uygulamanın oldukça riskli yeri
• Olay bölgesinde zaten enfeksiyonlar oldu mu?
• Yerel koşullar: İç mekan etkinlikleri, sınırlı alan, odaların kötü havalandırılması?
• Yeterli el hijyeni için sınırlı fırsatlar / teklifler
• Organizatörün önlem alma ve uygulama istekliliği.
Önlemler:
• Enfeksiyon riskine uygun olay yerinin havalandırılması
• Katılımcıların el hijyeni, mesafe veya öksürük ve soğuk hijyen gibi genel enfeksiyon koruma önlemleri hakkında aktif bilgileri
• Katılımcı sayısını sınırlama veya azaltma
• Akut solunum yolu semptomları olan kişilerin dışlanması
• Riske maruz kalma ve / veya semptomlar için giriş taraması
• Katılımcılar arasında yakın etkileşimden kaçının
• Etkinliği erteleyin veya diğer gelişmelere bağlı olarak iptal edin
S2 Sahada vaka takibi ve saha içi ve dışındaki organizasyon ve etkinlik planlama aşamasında, olayın uygulanmasında ve olaydan sonraki aşamada organizatörler ve sağlık otoriteleri arasında yakın koordinasyon gereklidir. Erişilebilirlik, anlık bilgi aktarımı (7/24) için iletişim kanallarının kurulması sağlanmalıdır.
En İyi İSG Firmaları

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar