İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Refah

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik

Ruh sağlığı bugünlerde medyada, sosyal çevremizde ve tabii ki iş yerinde her zamankinden daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Zihinsel sağlık ve esenlik tamamen nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı etkiler. Bu durum işle ilgili sorunların neden olabileceği veya daha da kötüleştirebileceği zor yaşam koşullarına verilen tepkidir. Örneğin, yöneticilerden ve iş arkadaşlarından ayrı olarak çalışmak zorunda olmak halihazırda önemli miktarda baskı ile karşı karşıya olan çalışanlara daha fazla stres getirebilir.

Sorunun ölçeği

Küresel çapta tahminen 264 milyon insan önde gelen nedenlerden biri olan depresyondan muzdariptir ve bu insanların çoğu da anksiyete semptomlarına sahiptir.

Yakın zamanda Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yürütülen bir araştırma, depresyon ve anksiyete bozukluklarının getirdiği verimlilik kaybının küresel ekonomiye her yıl 1 trilyon dolara mal olduğunu tahmin belirtti.

Türkiye’de iş gücünün büyük çoğunluğu stres, depresyon veya anksiyete ile mücadele etmektedir ve bu her yıl toplam on milyonlarca günlük iş gücünün kaybına neden olur.

Çalışanları kendi ruh sağlıklarını kontrol altında tutmak için desteklemek ve herkesin gelişmesine olanak tanıyan bir çalışma ortamı yaratmak, iş liderleri ve sağlık ve güvenlik yöneticileri için aciliyeti olan bir meselesidir.

İş yerinde ruh sağlığına yönelik riskler

Aşağıdakiler iş yerinde ruh sağlığı sorunlarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir:

  • Yetersiz sağlık ve güvenlik politikaları
  • Zayıf iletişim ve yönetim uygulamaları
  • Karar verme sürecine sınırlı katılım veya kişinin kendi çalışma alanı üzerinde düşük kontrol
  • Çalışanlar için düşük düzeyde destek
  • Esnek olmayan çalışma saatleri
  • Belirsiz görevler veya organizasyonel hedefler
İş Kazaları Neden Kaynaklanır?

Olumlu bir iş yeri ruh sağlığı kültürü oluşturmak

Maalesef iş yeri kişide önceden var olan bir rahatsızlığı yoğunlaştırabilir ve semptomlara neden olabilir veya etkilerini daha da kötüleştirebilir. İster sağlık sorununun nedeni iş olsun, isterse mevcut bir sorunu artırıyor olsun, işverenlerin çalışanlara yardım etme ve yeterli zihinsel sağlık ve esenlik desteği sağlama konusunda yasal sorumlulukları vardır.

Çalışanların uygun iş sağlığı hizmetlerine ve desteğine erişim düzeyinin iyileştirilmesi önemlidir. Özellikle birçok KOBİ’deki çalışanlar hala uygun şekilde eğitim almış veya yetkilendirilmiş bir iş sağlığı uzmanına erişemiyor. Kale OSGB’nin iş sağlığı kursları kuruluşunuzdaki zihinsel sağlık sorunları yaşayan bireyleri destekleyici bir iş yeri ortamı oluşturmanıza yardımcı olur.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde “Mobbing”

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı her ne kadar iş yerinin her açıdan çalışma koşullarını iyileştirmeyi ilke edinse de bazen iş yerindeki hiyerarşi yapısı bazı mobbing kaynaklı doğan psikolojik sorunların doğmasına neden olabiliyor. Türkiye’de işyerlerinde mobbing olaylarının artması nedeniyle bu durum artık yasal bir zeminde ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında ele alınmaya başladı. Psikolojik Tacizin Önlenmesi Genelgesi, birçok çalışanın farkında olarak veya olmadan maruz kaldığı mobbing sorunu için yürürlüğe girmiştir. Genelgenin 4. maddesinde psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi (ALO 170) üzerinden psikologlar aracılığı ile çalışanlara yardım ve destek sağlanacağı açıkça belirtilmiştir. Devlette de kanunda Amir Durumunda Olan Devlet Memurlarının Görev ve Sorumlulukları başlığında çalışanlar arası adaleti ve hakkaniyeti sağlaması gerektiği açıkça ifade edilmiştir.  Farklı dönemlerde yapılan araştırmalar özel sektör çalışanlarının daha büyük yüzdelerde mobbing’e uğradığını ortaya koymuştur. Kamu sektöründe kadın ve erkek olarak mobbing’e uğrama yüzdesi birbirine yakınken, özel sektörde ise erkek çalışanların mobbing görme yüzdesi daha yüksek olarak ortaya çıkmıştır.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

Tespit ve Öneri Defteri Nedir?

İş Yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı’nın Görevleri Nelerdir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar