İş yeriniz Covid-19 ‘a Karşı Ne Kadar Koruma Altında

İş yerinizde Covid-19 ‘a DUR deyin

 

İş Yeriniz Covid-19 ‘a Karşı Ne Kadar Koruma Altında

Hepinizin malumu iş yerlerimiz hepimizin en çok zaman geçirdiği alanlar arasında. Fabrikalar , ofisler , atelyeler , benzin istasyonları , teknik servisler ve aslında marketler bile bazılarımızın iş yerleri arasında. Söz konusu işyerlerimizde her gün çok fazla temas gerektiren durumla karşı karşıyayız ve ortak alanlardaki olası temaslar ise bulunduğumuz koşullarda Covid-19 riski teşkil ediyor. İş yerlerimizi genel anlamda ve ortak kullanım alanları başta olmak üzere Covid-19 ve bulaşıcı pandemik hastalıklara karşı dezenfekte etmenin büyük önem arz ettiği artık hepimizin bildiği bir gerçek.

İş Yeri İçin Corona Virüs Acil Eylem Planı Rehberi

İş Yeriniz COVID-19’a Karşı Ne Kadar Tehdit Altında

Türkiye deki ilk resmi çalışmalarına 1959 yılında Ankara’da başlayan Dünya Sağlık Örgütü (WHO)  ; Çin’in wuhan kentinde ilk olarak ortaya çıkan Covid-19 (yeni Korona Virüsü)  için Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan etti. Dünya Sağlık Örgütü , 2019-2020 Covid-19 (yeni Korona Virüs) hastalığının (COVID-19) dünyanın diğer ülkelerine de  yayılma riskinin yüksek olduğunu belirtti.

İş Yerinizi Covid-19 ‘a Karşı Nasıl Korumalısınız?

Covid-19 ‘ karşı en etkili önlemlerin başında el temizliği ve hijyen kurallarını sıklıkla uygulamanın geldiğini söyleyebiliriz. Covid-19’un byulaşma riskine karşı hepimizin kişisel hijyenimize hassasiyet gösterdiğimiz ölçüde iş yerlerimiz içinde aynı özeni göstermemiz büyük önem arz etmektedir.

 

İş yerinizde Covid-19 Acil Durum Risk Seviyeleri

İşyerlerinde Covid-19 Acil Durum Risk seviyeleri aşağıdaki tablodaki gibi değerlendirilebilir.

 

Seviye 1Seviye 2Seviye 3Seviye 4
Hastalık yokDönemsel hastalıklar

İşyeri dışında hastalık var

İşyerinde hastalık yok

İşyeri dışında yaygın hastalık var

İşyerinde belirsiz ya da az sayıda vaka

Genel salgın

İşyerinde yaygın hastalık

 

SEVİYE 1: Herhangi bir salgın hastalığın görülmediği normal rutin faaliyet dönemini nitelemektedir.

 • Tüm personele Temel Hijyen Eğitimlerinin verilmesi
 • El yıkama olanağının her personel için erişilebilir olması
 • El yıkama alanlarında su (el teması olmayan sen sörlü musluk özellikli), sabun(el teması olmayan özellikli-dispenser), tek kullanımlık kurutma kağıdı, ve el değmeden açılabilen çöp kovaları
 • Yemekhane, tuvaletler, banyolar, el yıkama alanları, soyunma odaları, yoğun temas noktaları ve zeminler için periyodik temizlik yapılması.
 • Temizlik prosedürünün tanımlanması
 • Temizlik görevlilerinin ve temizlik periyotlarının belirlenmesi ve kontrol çizelgesinin doldurularak görünür alanlara asılması
 • Temizlik personelinin oluşturulan prosedür, periyot ve hijyen açısından eğitiminin sağlanması
 • İçme suyu kaynaklarının (su sebilleri ve şebeke suyu) periyodik olarak numune alınarak kontrol edilmesi. Su sebillerinin belirlenmiş prosedüre uygun olarak dezenfekte edilmesi ve kontrol çizelgesinin doldurularak görünür alanlara asılması
 • Yemekhane çalışanlarının hijyen eğitimlerinin tamamlanması, portör muayenelerinin yaptırılması ve her yemek için numune alınarak uygun koşullarda 72 saat saklanması
 • Yemekhanenin hijyen açısından düzenli kontrolünün sağlanması
 • Personel servislerin belirlenen periyotlarda düzenli olarak hijyene uygun olarak temizlenmesi ve denetimi
 • Çalışma ortam havasının düzenli olarak sirkülasyonunun yapılması (Genel Havalandırma)
 • Klima, havalandırma, havalandırma filtrelerinin belirli periyotlarda temizlenmesi
 • Bulaşıcı hastalıklara müdahale edecek ekiplerin, hastaların kullanacağı ekipmanların belirlenen miktarda iş yerinde hazır tutulması
 • Yaygın görülen ve aşı ile önlenebilecek hastalıklar konusunda personelin teşvik edilmesi
 • Temizlik ve atıkların boşaltılmasından sorumlu personel kişisel hijyenlerine ve uygun KKD kullanıma özen göstermesi,

SEVİYE 2: Dönemsel artma eğilimi taşıyan hastalıklar (kış aylarında grip, yaz aylarında mantar, ishalli hastalıklar gibi) ya da iş yeri dışında görülme sıklığının arttığı duyumu alınan bulaşıcı bir hastalığın varlığı durumunu niteler.

 • Seviye 1 önlemleri gözden geçirilir ve eksiklikler varsa tamamlanır
 • Mevcut hastalıkla ilgili personelin bilgilendirmesi sağlanır, varsa özel önlem eklenir. Bilgilendirmelerin, eğitici görsellerin intranet, işyeri içerisinde ki pano, ekran vs. üzerinden  personele aktarılması, gerekiyorsa yüz yüze eğitimlerin düzenlenmesi
 • Hastalıkla ilgili risk gruplarının saptanması, hastalığın aşısı mevcutsa bu grupların aşılanması ya da aşılanmaya teşvik edilmesi
 • Hastalığın olduğu bölgelere gitmesi gereken ya da o bölgelerde ikamet eden personelin bilgilendirilmesi ve koruyucu önlemler açısından desteklenmesi
 • Ziyaretçiler üzerinde hastalığa ait belirtilerin taranarak hasta kişilerin iş yeri içerisine girişinin engellenmesi

SEVİYE 3: İş yeri dışında yaygın olarak görülen bir bulaşıcı hastalığın iş yerinde de olduğu şüphesi ya da tanı koyulmuş personelin varlığı

 • Seviye 1 ve Seviye 2 ’deki uygulamaların gözden geçirilmesi, gerekiyorsa periyotlarının yeniden belirlenmesi
 • Hasta kişilerin kaynak olmamaları açısından tedavisinin sağlanmasının ve gerekiyorsa doktor tarafından belirlenecek süre iş yerinden uzaklaştırılması
 • Hasta kişilerle yakın temas içinde çalışanların doktor kontrolüne tabi tutulması ve izolasyonu
 • Çalışanlara aşı uygulamasının başlatılması ya da özendirilmesi
 • Risk grubu içerisinde tanımlanan personelin saptanması, bu gruba dönük koruyucu önlemlerin tanımlanması ve gerekiyorsa izne çıkarılması
 • Saptanan hastaların çalıştığı alanlarda, gerekiyorsa tüm çalışma alanlarında dezenfeksiyon uygulanması
 • Çalışanların ulaşabileceği uygun noktalara el dezenfektanlarının yerleştirilmesi (en az % 62 ve üzerinde alkol bazlı dezenfektanlar )
 • Yapılabiliyorsa üretim sahası içerisinde çalışma alanlarının bulaşmayı önleyecek şekilde düzenlenmesi (fiziksel mesafe, teması azaltacak uygulamalar)
 • Personelin yoğun olarak bir arada olduğu ortamlarda yoğunluğun azaltılması için gerekli organizasyonların yapılması (soyunma odaları dinlenme alanları, çay ocağı, yemekhane vb.)
 • Servis araçlarında temizlik, havalandırma ve dezenfeksiyonun planlanması, bir araçta yolculuk yapan personel sayısının azaltılması, gerekiyorsa yolculuk boyunca maske kullanımının sağlanması
 • Ortak temas noktalarının azaltılması amacıyla düzenlemeler yapmak (alet ve avadanlıkların kişiselleştirilmesi, yemekhanede self-servisin azaltılması, yemek araçlarının ambalajlanması, tuz-baharat sunumunda değişiklik vs)

SEVİYE 4: İş yeri dışında salgın seviyesinde seyreden bir bulaşıcı hastalığın iş yerinde de yaygın olarak görülmeye başlanması

 • Daha önceki Seviyelerin gözden geçirilmesi ve titizlikle hayata geçirilmesi
 • Hastalık belirtisi hisseden personelin işe gelmemesini sağlayacak organizasyonun yapılması
 • Hastalığa yakalanma ya da hastalığın ağır seyretme olasılığı yüksek risk grubunun izine çıkarılması
 • Tüm temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetlerinin titizlikle yapılması, Ekipteki görevli sayısının gerekiyorsa artırılması
 • Eğer olanaklı ise evde çalışmanın özendirilmesi, gerekirse rotasyonlu vardiya düzenine geçilerek kişi temasının azaltılması
 • Bu konuda Sağlık Otoritelerinin yönergelerinin takibinin yapılması
 • İş dolayısıyla yapılması gereken toplantı, dışa ziyaret, içe ziyaret faaliyetlerinin gözden geçirilerek minimuma indirilmesi
 • İşin durdurulması ihtimali için durdurma kriterlernini tanımlanması, durdurma sırasında yapılacakların saptanması, durdurma bitiminde gerekli iletişim ve organizasyonun planlanması

İş Yerlerinizde Covid-19 Organizasyon Şeması

İş yerlerinizde Covid-19 Organizasyon Şeması

İş Yerlerinizde Covid-19’a Karşı Alabileceğiniz Tedbirler

İş yerlerimizde bulunan masaüstü bilgisayar , laptop , telefon , printer, mouse, klavye , kahve makinesi gibi cihazlar ile çalışma masası , evrak dolabı ve sandalye gibi nesneler mutlak suretle dezenfekte edilmeli. Söz konusu cihazlar ve iş yeri eşyalarımız ile etkileşim çalışanlar ve müşteriler tarafından COVID-19’un yayılmasının temel sebepleri arasında yer almaktadır.

 • İş yerimize gelen her çalışan ve misafirin ateşini temassız ateş ölçer ile ölçmeliyiz.
 • Çalışanlarımız ve misafirlerimiz düzenli olarak el yıkamaya teşvik edilmeli.
 • Kapalı ortamda çalışanlar N95 ve cerrahi tipte maskeleri nemlenene kadar kullanmalı.
 • İş yerimizde el dezenfektanları olmalı ve kullanımı teşvik edilmeli.
 • Covid-19 hastalığına karşı sabun ve dezenfektanların herkesin erişebileceği yerlere konulmasına özen gösterilmeli.
 • Mümkün olduğu kadar az yüzey temas edilmesi sağlanmalı.
 • İş yerinize pandemik bulaşıcı hastalıklarla bilgilendirme ve Covid-19 hakkında alınması gereken tedbirler ile alakalı afişler ve talimatlar asılmalı.
 • İş yerinizde yüksek ateş , burun akıntısı veya öksürük gibi Covid-19 belirtileri gösteren insanlar varsa onlara karşı önlem alın.
 • İş seyahatlerine çıkmadan önce çalışanlara ve yüklenicilere devlet mercilerine izin alma konusunda başvurmalarını söyleyin.
 • Çalışanlarınızı mümkün ise Covid-19 ile mücadele kapsamında evden çalışmaya teşvik edin.
 • Toplu taşıma ve servis araçları kullanan çalışanlarınız var Covid-19 ile alakalı tedbirler kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda gerekli bilgilendirmeyi yapın.
 • Çalışanlarınıza, Covid-19’ dan kaynaklanabilecek durumlardan korunma, hareketli hayat tarzı ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma, stres yönetimi, bağımlılıkla mücadele etme, bağışıklama gibi konularda bilgilendirme yapılmalı.
 • Yemekhaneler “Sosyal Mesafe” kuralına uygun düzenlenmeli.
 • Mümkünse, yemekler ve içecekler tek kullanımlık kumanya şeklinde dağıtılmalı. Yemekhane ve dinlenme alanları sık aralıklarla dezenfekte edilmeli.
 • Yemek öncesinde ve sonrasında ellerin bol su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca yıkanması ve tek kullanımlık havlu ile ellerin kurulanması gibi kişisel hijyen kurallarının uygulanmasına imkan veren düzenlemeler yapılmalı.
 • Baharat, kürdan, tuz, kaşık, çatal, bıçak, bardak gibi malzemelerin tek kullanımlık olacak şekilde sunumu sağlanmalı. Yemekhane görevlilerinin kişisel hijyen kurallarına uygun davranması ve uygun kişisel koruyucu donanımları sağlanmalı.
 • C. Sağlık bakanlığının https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden güncel Covid-19 durmunu öğrenebilirsiniz.

Sizler de iş yerinizde Covid-19 ‘ a DUR diyebilirsiniz.

Covid-19 Güncel ADP
Covid-19 Güncel ADP

Covid-19 İle Mücadelede İş Yeri Sterilizasyonunun Önemi

İş yerleri yapısı gereği her gün onlarca, yüzlerce belki de binlerce insanın girip çıktığı ve temas ettiği alanlardır. Bu nedenle özellikle pandemi döneminde iş yeri içerisinde çalışanların sağlığını korumak için düzenli aralıklarla iş yeri sterilizasyonu yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Püskürtülen dezenfektanlarla gerçekleştirilen iş yeri sterilizasyonu pandeminin olmadığı koşullarda bile belirli aralıklarla yapılmasını tavsiye ettiğimiz işlemlerdendir. Sterilizasyon özellikle temas ile Covid-19 bulaşmasını engelleme konusunda atılacak doğru bir adımdır. İş yerinde bir kişinin Covid-19 olması durumunda diğer kişilerin de bundan etkilenebileceği düşünülürse iş yeri sterilizasyonu bu kez bir kez daha önem kazanmaya başlıyor. Özellikle müşterilerin oturarak uzun zaman geçirdiği, yemek yediği veya konakladığı işletmelerde profesyonel düzeyde OSGB hizmeti alan bir işletme açısından bu durum oldukça önem taşımaktadır. Ürün satışı yapılan ve ürünleri müşterilerin teşhirine açık mağaza gibi iş yerlerinde de temas nedeniyle Covid-19 bulaşını engellemek adına düzenli sterilizasyonun gerçekleştirilmesini tavsiye etmekteyiz. Bu işlemler aynı şekilde birçok kamu kurumu ve hastaneler başta olmak üzere zaten uygulanmakta olan Covid-19 ile mücadele eylemleri arasındadır.

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar