İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı iş yerlerinde sürdürülen işlerin yürütüldüğü esnada pek çok farklı nedenden kaynaklanma olasılığı olan ve bununla birlikte sağlık ve güvenlik hususunda tehdit oluşturan tüm koşullardan korunmak amacı ile yapılan, planlı ve bilimsel çalışmalar olması itibariyle karşımıza çıkan bir kavramdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı özellikle son dönemde daha çok dikkat çeken ve üzerinde önemle durulmaya başlanan konulardan birisi haline gelmiştir. İşçi sağlığı derken işçinin çalıştığı iş yerinde ve işine devam ettiği sürece tüm noktalarda fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyi olmasından bahsedilir. Özellikle karşılaşılabilen meslek hastalıkları ve çalışılan işten kaynaklı olarak işçilerde meydana gelen sağlık sorunlarının oluşmaması bu kavramın altında gerçekleşir. İş sağlığı olarak ele aldığımız bu önemli kavram iş yerlerindeki tüm iş alanlarda işçilerin fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan en üst seviyede olmalarını sağlamak amacıyla onları koruma ve geliştirmeyi hedefler. Beraberinde işçilerin hem çalışma ortamlarında hem de içinde oldukları çalışma koşulları açısından sağlıklarını kaybetmelerinin önüne geçmek ve iş yeri içerisindeki tüm insan sağlığına zararlı unsurların yol açtığı risklerden korunması sağlanır.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir

İş Güvenliği Kelimesi Anlamı

İş güvenliği kavramını ele alacak olursak; bir iş yerinde mevcut işler devam ederken orada çalışan işçilerin karşılaşabileceği tüm tehlikelerin ortadan kaldırılmasını sağlamayı ya da mümkünse erkenden tedbir alıp önüne geçerek bu tür durumların en aza indirilmesini sağlamak açısından karşımıza çıkar. Bununla beraber yine İş güvenliği kavramının iş yerlerindeki çalışma ortamına ve çalışma şartlarına dair alınması gerekli olan tedbirleri içerdiğini söyleyebiliriz. İş yerinde çalışan işçilerin bulundukları yerdeki kullanılan teknik donanımlarla alakalı karşı korumayı ifade eder. Bu anlamda daha çok iş güvenliği kavramı iş yerinde kullanılan ekipmanlardan, malzeme ve materyallerden doğabilecek riskleri tespit edebilmek ve bunlara karşı hangi tedbirlerin ne şekilde alınacağı hususunda karşımıza çıkar.

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Bilinci

İş sağlığı ve güvenliği bilincinin milattan önceki tarihlere kadar gittiğini söylesek inandırıcı olur muydu? Evet; tarihsel kaynaklara bakıldığında M.Ö. 2000 yıllarında Babil döneminde bilinen ilk yasalardan olan Hammurabi Kanunları’nda iş sağlığı ve güvenliğine dair bilgiler bulunmuştur. Kanunlara göre işi yaptıran işin her türlü olumsuz sonuçlarından sorumludur şeklinde tanımlamalar yer almaktadır. Bu da iş sağlığı ve güvenliğinin ana düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Roma ve Mısır uygarlıklarında da özellikle taş ocağı, demir, kurşun madenlerinde çalışanlar ile altın ve gümüş gibi değerli metallerin madenlerde çalışanların da birtakım iş sağlığı ve güvenliği yasalarına tabi oldukları saptanmıştır. Özellikle bilim ve tıp alanında oldukça ilerlemiş olan Antik Yunan’da Aristotales, Heredotos, Hippokrates, Nicander, Plautus ve Büyük Plinius’un günümüzde halen geçerli olacak düzeyde iş sağlığı ve güvenliğine dair tespitlerine rastlanmıştır. Dolayısı ile iş sağlığı ve güvenliği bilincini belki de insanlığın toplu ihtiyaçlarını karşılamaya başlamasına kadar götürebilmek de mantık açısından doğru bir yaklaşımdır.

OSGB Nedir? OSGB’de Kimler Çalışır ve Verdiği Hizmetler Nelerdir ?

En temelde tekrar edecek olursak işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bu önemli kavram ile beraber iş yerindeki çalışma koşullarının ve işin sürdürüldüğü ortamın tüm unsurları ile beraber işçilerin güvenliği ve sağlığı adına uygunluğunu sağlamak ve onları karşılaşılabilecek tüm risklerden korumak amaçlanmalıdır.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar