Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

İSG Eğitimi Nedir?

Ne, Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bir işletmedeki tüm paydaşların sağlığını ve güvenliğini çalışma faaliyetlerinden kaynaklanan tehlikelere ve risklere maruz kalmaktan korumakla ilgilenen bir disiplindir. İSG eğitimi ise bu alanlarla ilgilenen profesyonel personellerin yetiştirilmesini sağlamak için başlatılan gelişmiş bir programdır. Peki İSG eğitimi kimler tarafından sunulur ve sertifika programına nasıl başvurulabilir?

OSGB’ler İSG Eğitimi Verir

Türkiye’de tüm paydaşlar için ülke genelinde gelişmiş iş yeri sağlığı ve güvenliği tedbirlerini ele alan yasalar, yönetmelikler ve uygulama kuralları bulunuyor. İSG eğitimi veren kurumlar da bu yasalar göz önüne alınarak yetkilendirilir. İSG eğitiminde birincil amaç eğitim alan kişinin görev alacağı işletmede “güvenli çalışma” ortamını mükemmel şekilde sağlayabilmesidir. Eğitim oldukça kapsamlıdır. Psikolojik sağlık ve güvenlik tehlikeleri ve risklerine cevaplar geliştirmeyi ve bunları uygulamanın önemini teşvik edici eğitimler verilir.

Bu eğitimler Kale OSGB gibi işlerinde fazlasıyla tecrübeli birimler tarafından sağlanabilmektedir. Her iş veren çalışanlara İSG eğitimi verdirmek zorundadır. Bu sertifikalı eğitim Kale OSGB gibi birimler tarafından;

 • a) Çok tehlikeli sınıftaki işletmelerde 1 yılda en az bir kez – 16 saat
 • b) Tehlikeli sınıftaki işletmelerde 2 yılda en az bir kez – 12 saat
 • c) Az tehlikeli sınıftaki işletmelerde 3 yılda en az bir kez – 8 saat olarak sunulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği Niçin Önemlidir?

Tam anlamıyla bir iş sağlığı ve güvenliğinden bahsedebilmek için İSG eğitimleri titizlikle gerçekleştirilmeli, belirlenen sürelere uyulmalı ve yine işletmelerin tehlike sınıfına göre belirlenen periyotlarda tekrarı gerçekleştirilmelidir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin öncelikli amacı çalışanları olası kazalara ve iş güvenliğini tehdit edecek unsurlara karşı bilinçlendirmektir. Böylece ortaya çıkma ihtimali bulunan ramak kala olayların da yaşanma riski en az düzeye indirgenmektedir. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ayrıca çalışanları iş yerinin ortamı konusunda eğitmeyi sağlamaktadır. Eğitimler sayesinde çalışma ortamında gerçekleşebilecek iş kazalarına ve meslek hastalıkları risklerine karşı daha bilinçli davranılmakta, ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilecek sorunlar için en başından bir engellenme sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin önemli olduğu noktalardan biri de çalışanlara olası bir tehlike anında nasıl davranmaları gerektiğini hatırlatmasıdır. Bu eğitimi alan çalışanlar deprem, iş kazası, sel veya yangın gibi durumlarda çok daha koordineli ve organize şekilde hareket edebilmektedirler. Kale OSGB gibi profesyonel iş sağlığı ve güvenliği firmaları işbirliği içerisinde olduğu firmaların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini düzenli şekilde gerçekleştirmektedir.

Zeytinburnu İş Güvenliği
İSG Eğitimi Nedir
Daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları

Fiziksel ve Zihinsel Olarak Sağlıklı İş Yerleri Oluşturmak

Kale OSGB olarak hedefimiz sunduğumuz İSG eğitimleri ile fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı iş yerleri meydana getirmektir. Bilindiği üzere, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, bünyesindeki çalışanı gerekli olan İSG eğitimini sağlamadan istihdam eden ve bir kazanın oluşmasına yol açan iş veren meydana gelen tüm hasardan sorumlu kabul edilir. İSG eğitimi bu nedenle çok önemlidir. Bu eğitim sadece bir kısım mevzuat ve hükümleri içeren belgelerin kişiye verilmesiyle değil, bilgilerin eylemli olarak aktarılması ve öneminin kavratılması ile sağlanıyor.

İSG Eğitimi Ne Kadar Sürer?

İSG eğitiminin süresi standarttır. Dolayısıyla Kale OSGB’de sunduğumuz İSG eğitimi için de aynısı söylenir. Eğitim söz konusu personelin işe girişinden önce başlayabilir ve istihdam edildikten sonra da devam edebilir. Ayrıca eğitimler tek seferde sunulmak yerine personelin ve işletmenin programına uygun şekilde dört saatlik vardiyalar şeklinde yapılabilir.

a) Az tehlikeli işletmelere en az 8 saat,
b) Tehlikeli işletmelere en az 12 saat,
c) Çok tehlikeli işletmelere en az 16 saat, standart İSG eğitim süresi tanımlanır.

İSG Eğitimi Konuları

Çalıştığımız iş yerlerine şu İSG eğitimi konularında dersler sunuyoruz:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıkların sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve tekniklerinin uygulanması,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • Yasal mevzuat ile ilgili bilgiler,
 • İşyerinde güvenli ortam sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu alet kullanımı,
 • Ekranlı ekipmanlarla çalışma,
 • Uyarı işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler,
 • Hijyen ve düzen,
 • Yangın olayı ve yangından korunma,
 • Termal konfor şartları,
 • Ergonomi,
 • Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 • İlk yardım, kurtarma.
Kadıköy OSGB Firmaları

İSGB Tanımı Nedir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar