İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği

İSG Raporu çoğunlukla işe başlarken alınan ya da iş süreci içerisinde de devam edilirken alınan bir rapor türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İSG Raporuna geçmeden önce, İsg Nedir? Detaylı bilgi edinebilirsiniz.

İSG Raporu ile işe başlayacak bir kişi için yapılan sağlık muayenesi ile kişinin o iş için sağlık açısından uygun olup olmadığını öngörmek ve buna karar vermek açısından işverene en etkili şekilde ve kolaylıkla yol gösterir. Bununla beraber işverenler açısından da hem yapılacak işe sağlık açısından herhangi bir problem yaşamayacak ve işe uygun olarak devam edecek bir çalışanın seçilmesi için hem de kişi işe alındıktan sonra zaman içinde işe devam ederken kişinin sağlık durumunda bir değişim olup olmadığı konusunda da gözlem yapabilme imkânı doğar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Tüm bunlarla beraber İSG Raporu yasal olarak da 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile çerçevelenmiş bir rapor olarak karşımıza çıkmaktadır.

Aynı zamanda belirtmek gerekir ki tehlikeli ve çok tehlikeli sınıflarda yer alan iş yerlerinde işe başlayacak çalışanların işe girmeden önce gerekli koşulan fiziki muayene ve laboratuvar tahlilleri sonucunda hazırlanacak olan İSG Raporu zorunlu koşulmuştur. Aksi halde işe giriş sağlık raporu alınmadığı halde kişi işe başlatılırsa işletmede çalışan başına belli bir miktar ödenmesi koşulu ile para cezası uygulanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İSG Raporu Nereden Alınır?

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken önemli bir rapor olarak hem yeni bir işe başlarken, hem de mevcut devam edilen iş yerlerinde belirli sebeplerden dolayı işe ara verilmesi ve sonrasında geri dönülmesi sonucu İSG Raporu talep edilebilmektedir. Bununla beraber hali hazırda devam edilen iş yerlerinde de, iş yerinin yer aldığı tehlike sınıfına göre değişebilmekle beraber periyodik olarak da bu raporun tekrar alınması gerekli görülebilir. İş yerlerinin Risk Analizi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

İSG raporu alabilmek de yalnızca belli başlı yerlerden alınabilen bir rapor olarak bu anlamda karşımıza çıkar. İSG raporu OSGB’ lerde hizmet veren iş yeri hekimlerinden alınabildiği gibi az tehlikeli sınıfta yer alan ve çalışan sayısı 50 kişinin altında olan iş yerlerinde çalışacaklar için de kişinin bağlı bulunduğu Aile Sağlık Merkezleri aracılığı ile alınabilmektedir.

İSG Raporunda Hangi Testler Olur?

Her sağlık raporunun birbirinden farklı olabileceği unutulmamalıdır; bu bağlamda işe giriş sağlık raporları da oldukça kapsamlı olabilmekte. Ehliyet veya evlilik için alınan sağlık raporları daha kısa tetkik ve süreçlerden oluşmaktadır ancak işverene ve işi yapacak kişinin durumuna bağlı olarak işe giriş sağlık raporunda çok farklı testler istenebilmektedir. Genelde işe giriş sağlık raporunda idrar tahlili, görme testi, odyometri (işitme testi), kan sayımı, akciğer grafisi, solunum fonksiyon testi ve portör muayeneleri yer alabilir. Kan testleri mesleki alanınıza veya çalışacağınız yere göre hemotolojik, biyokimya ve hepatit tahlilleri olmak üzere birçok alt kategoriye ayrılabilmektedir. Tüm bu testlerin amacı ise varsa bir meslek hastalığını ortaya çıkartmak ve olası ilerleme durumlarını önleyecek şekilde işverenin tedbir almasını sağlamaktır. İşe giriş raporlarında farklı ölçümler bulunması gerekiyorsa gitmeniz gereken yer de buna göre değişecektir. Bunun dışında iş yerinin tehlike sınıfına göre de sağlık raporlarının belirli aralıklarla tekrarlanması gerekecektir. Çok tehlikeli sınıfta çalışanlar için her sene, tehlikeli sınıfta çalışanlar için üç senede bir, az tehlikeli sınıfta çalışanlar için de beş senede bir tekrarlanması gerekir.

İSG Raporu Örneğini İndirmek İçin Tıklayınız

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar