İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

İş yeri sağlığı ve güvenliği raporları her yı lsonunda, bulundukları iş yerlerine hizmet vermiş olan iş güvenliği ve iş yeri doktorlarının hazırladığı detaylı raporlardır. Bu raporlar, yasa gereği ertelenmeden ve düzenli olarak her yıl sonu mutlaka hazırlanmalıdır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın her yıl müfettişleri tarafından denetlenen iş yerleri, hazırlamış oldukları İsg yıllık raporlarını bu müfettişlere sunmaktadır. Yapılması zorunlu ve içerisinde çok ciddi bilgiler barındıran bu raporu hazırlamak için bazı önemli detayların bilinmesi ve mutlaka rapora eklenmesi gerekmektedir.

İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Ön Hazırlıkları

Öncelikle hazırlanan rapor içerisinde mutlaka iş yerinin unvanı, SGK sicil numarası, adresi, telefonu ve iş kolu numarası olmalıdır.

Rapor içerisinde, iş yeri toplam çalışan sayısı ve bu kişilerin kaç erkek, kaç kadın veya kaç adet çocuk çalışan oldukları, raporun ilk sayfasında yer almalıdır.

İş sağlığı ve güvenliği raporunuzun içerisinde, yıl içinde iş yerine aldırmış olduğunuz tüm eğitimlerin bulunması gerekir. Örneğin; risk değerlendirme ekiplerine eğitim verilerek bunların belgelenmesi, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılacakların mesleki eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi, hijyen eğitimlerinin verilmesi ve belgelendirilmesi gibi tüm belgeler rapor içerisinde yer almalıdır.

Acil durum tatbikatları da raporun içerisinde bulunmalıdır. Kimyasal atıkları toplanan okul/kurum sayısı, toplanan kimyasal atıklar, sıfır atık projesine oluşturulan kayıtlara rapor içerisinde yer verilmelidir.

Yön Bulma Yöntemleri Hakkında Bilgiler

Denetim, rehberlik ve gözetim faaliyetleri, kurumun iş güvenliği açısından denetlenerek raporlanması gerekir. Belirlenmiş ve raporlanmış olan uygunsuz durumlar var ise bunların düzeltici veya önleyici faaliyet raporları da yer almalıdır.

İSG Yıl Sonu Raporu Hazırlamak İçin Gereken Tüm Evraklar

 • Sağlık gözetimi, personel periyodik muayeneler
 • İçme suyu analizleri, okullar için öğrenci aşıları
 • Alınması gereken tüm önlemler, ölçüm ve kontroller
 • Gerekli ise paratoner sisteminin olup olmaması
 • Yük ve insan asansör sistemleri
 • Elektrik tesisatlarının düzenli kontrolleri
 • Jeneratör sistemlerinin kontrolleri
 • Kalorifer kontrolleri
 • Makine ve tezgahların periyodik olarak kontrolleri
 • Yangın tesisatı ve hortum kontrolleri
 • Yangın uyarı sistemi
 • Yangın merdiveni
 • Projeler ve etkinlikler
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri ve projeler
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla İSG haftasında yapılan konferans, panel, seminer ve buna benzer çalışmaların detayları da yıl sonu raporunun içine eklenmelidir.

İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporunun Doldurulması

Her yıl hazırlanması gereken İSG yıl sonu değerlendirme raporunu doldurması gereken kişiler, personel sayısına veya işyerinin tehlike sınıfına göre değişiklik göstermek koşuluyla kurumda sürekli olarak görev yapan İSG uzmanı ya da bağlı bulunan OSGB birimleri bünyesinde bulunan İSG uzmanıdır. Eğer OSGB’de çalışan İSG uzmanı değişiyorsa veya şirkette bulunan İSG uzmanı görevinden ayrıldıysa tüm bilgi ve belgelerin yeni İSG uzmanına sağlanması önemlidir. Yıl sonu değerlendirme raporunun düzgün bir şekilde hazırlanması ve kurum içinde İSG sağlamak adına yapılan çalışmaların unutulmaması adına bu konu hassastır. Yıl içinde yapılan iş güvenliği eğitimleri, yerleştirilen uyarı levhaları, hangi çalışma koşullarının iyileştirildiği ve iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldığı İSG tespit ve öneri defterine düzenli kaydedilmeli, ayrıca eğer yaşanmışsa ramak kala ve iş kazası gibi olayların belgeleri, kayıt ve varsa güncellenmesi gereken dosyaları İSG yıl sonu değerlendirme raporu ile birlikte sunulması gerekenler arasında yer almaktadır. Seri numaralı ve sayfaları bir asıl, iki kopya şeklinde olan İSG tespit ve öneri defteri düzenli şekilde doldurulmalı ve kontrol edilmelidir.

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar