Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir?

Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir?

Periyodik Kontrol Yönetmeliği Nedir? Periyodik kontrol, iş güvenliği ve sağlığı kapsamındaki yükümlülükler yerine getirilirken sağlanması gereken önemli unsurlardan biridir. İşyeri bünyesinde çalışanların kullandığı malzeme ve ekipmanların düzenli bir şekilde ve belirli aralıklar ile bakımlarının ve kontrollerinin yapılması periyodik kontrol olarak [...]
Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır? İş yerleri içerisinde bazen önemsiz gibi görünen ve göze çarpmayan riskler yer alır. Ancak bu riskler her ne kadar normal şartlarda çok göze çarpmasa da, ciddi tehlikelerin aynı zamanda da maddi ve manevi kayıpların,[.....]
Okullarda İş Güvenliği Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Okullarda İş Güvenliği Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler

Okullarda İş Güvenliği Eğitimi Hakkında Genel Bilgiler İş sağlığı ve güvenliği sadece işyerlerinde değil aynı zamanda okullar ve tüm eğitim kurumlarında da uygulanmalıdır. İSG konusunda gerekli risk tedbirlerinin alınması hem öğrenci, hem de eğitimciler açısından büyük önem taşımaktadır. Okul ve[.....]
Okullarda İsg Gerekli midir? Nasıl Yapılmalıdır?

Okullarda İSG Gerekli midir? Nasıl Yapılmalıdır?

Okullarda İSG Gerekli midir? Nasıl Yapılmalıdır? Kamusal hizmetler açısından çok büyük bir yekûnu bulunan ve özellikle çocuk, genç ve yetişkin bireylerin ağırlıklı olarak hizmet aldığı okullarda iş sağlığı ve güvenliği büyük önem taşımaktadır. Her hizmet sektöründe olduğu gibi eğitim -[.....]
Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çeşitli sektörlerde hizmet veren firmaların yönetimsel faaliyetlerini gerçekleştirdikleri çalışma alanlarına ofis adı verilir. Ofis çalışmaları sektör fark etmeksizin kuruluşların beyni kabul edilir. Çünkü her türlü denetim, üretim, yaratıcılık ve uygulama faaliyeti hazırlığı ofislerde gerçekleşmektedir. Bu[.....]
Ofislerde İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Ofislerde İş Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Ofislerde İş Güvenliği Nasıl Sağlanır? Ofis ortamları iş sağlığı ve güvenliği açısından tehlike yaratmayacak ortamlar gibi gözükse de, ofislerde insanlar üzerinde sağlık ve güvenlik problemi ortaya çıkarabilecek unsurlar bulunmaktadır. Bu sağlık ve güvenlik probleminin çözülmesi için ofis ortamlarında iş güvenliğini[.....]
KKD Ne Demek? Açılımı Nedir?

KKD Ne Demek? Açılımı Nedir?

KKD Ne Demek? Açılımı Nedir? Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD), işçinin kullanacağı emniyet kaskları, eldivenler, göz koruması, tehlikeli madde tulumları, yüksek görünüm sağlayan giysiler, güvenlik ayakkabıları, emniyet kemerleri, kulak tıkaçları, kulak ve solunum koruyucu ekipmanlar gibi öğeleri içerir. İşyerinde oluşabilecek risklerin[.....]
İş Yeri Hekimliği Nedir? Kimler Olabilir?

İş Yeri Hekimliği Nedir? Kimler Olabilir?

İş Yeri Hekimliği Nedir? Kimler Olabilir? İş yeri hekimleri ülkemizdeki tıp fakültelerinden mezun olan ya da yabancı ülkelerdeki tıp fakültelerinden mezun olmuş olan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından denklik alan hekimlerdir. İş yeri hekimleri dilerlerse bir işletmeye bağlı olarak dilerlerse de[.....]
Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik Muayene Nedir?

Periyodik Muayene Nedir? Periyodik muayene iş sağlığı ve güvenliği kapsamında iş yerlerindeki çalışanların genel sağlık durumlarını kontrol etmek, meslek hastalıklarına yakalanıp yakalanmadıklarını tespit edebilmek ve meslek hastalıklarına yakalanma risklerinin ne düzeyde olduğunu araştırmak için yapılan bir muayenedir. Periyodik muayeneler iş[.....]
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu İşçi sağlığı ve güvenliği kanunu günümüzde işçilerin haklarının korunması ve sağlık ile güvenlik alanında kanunlara dâhil olması ile ilgili düzenlenmiş bir yasadır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği kanunu yasaya ilk girdiği günden beri geliştirilen[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları

İş Sağlığı ve Güvenliği Detayları İSG kısaltması ile bilinen İş Sağlığı ve Güvenliği bir işyerindeki personellerin olası tehlike ve kaza durumlarından korunması, sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması için yapılan bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı güvenliğini sağlayan ekipler, iş yerlerinde bulunmaktadır. Bu[.....]
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu

İş Kazası Nedenleri ve Bunlar İçin Uyarılar

İş Kazası Nedenleri ve Bunlar İçin Uyarılar İşyeri, genel olarak işçilerin çalıştığı alanlar olarak adlandırılır. Çoğu zaman endüstriyel bir ortamda çalışan işçiler, normal işyerlerinde çalışanlara oranla daha tehlikeli durumlarla karşılaşabilmektedir. Yaptıkları iş sırasında az veya çok güç kullanımından kaynaklanan veya[.....]
İş Kazalarının Sebepleri Nelerdir?

İş Kazalarının Sebepleri Nelerdir?

İş Kazalarının Sebepleri Nelerdir? İş kazaları; şüphesiz hiçbir çalışanın ya da iş sahibinin yaşanmasını istemediği olayların başında yer almaktadır. İnsan sağlığından daha mühim hiçbir konu olmadığından, iş kazalarının önüne geçilebilmesi yasalar aracılığıyla da hedeflenen bir durumdur. Fakat tüm önlem ve[.....]
İş Kazaları Nedenleri Nelerdir? Nasıl Önlem Alınabilir?

İş Kazaları Nedenleri Nelerdir? Nasıl Önlem Alınabilir?

İş Kazaları Nedenleri Nelerdir? Nasıl Önlem Alınabilir? İş kazaları çalışmanın yapıldığı ortama göre değişiklik gösteren çoğunlukla önceden önlem alınmaması sebebiyle ortaya çıkan kazalardır. Bu iş kazalarının yaşanmaması için iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar sonucunda çalışanların iş[.....]
İş Kazaları Neden Kaynaklanır?

İş Kazaları Neden Kaynaklanır?

İş Kazaları Neden Kaynaklanır? İş kazaları; iş yeri sınırlarında ya da iş yeri dışında meydana gelen, çalışanın iş esnasında başına gelen kişilerin ölümüne, yaralanmasına ya da sakatlanmasına sebebiyet verebilen; kişinin bedensel ya da ruhsal olarak engelli hale gelmesine neden olabilen[.....]
İş Hijyeni Ölçümü Nasıl Yapılır?

İş Hijyeni Ölçümü Nasıl Yapılır?

İş Hijyeni Ölçümü Nasıl Yapılır? İş güvenliği sağlamak adına yasa ile zorunlu hale getirilen uygulamalardan biri de iş hijyeni ölçüm işlemleridir. İş hijyeni ölçüm işlemleri; yetki belgesine sahip laboratuarlar tarafından yapılabilir. Bu işlem kanun tarafından tayin edilen yönergelerle iş alanının[.....]
İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır? İş sağlığı ve güvenliği için çıkarılan yasalarla bu alanda hizmet verecek olan personelin belirli niteliklere sahip olması şart koşulmuştur. Yasanın belirlediği eğitim, donanım ya da tecrübeye sahip olmayan kişilerin iş güvenliği alanında atanması ya[.....]
İş Güvenliği Önlemleri Önemli Bilgiler

İş Güvenliği Önlemleri Önemli Bilgiler

İş Güvenliği Önlemleri Önemli Bilgiler İş güvenliği bir iş yeri için iş sağlığı kadar önemli bir unsurdur. Bir iş yerinde, iş yerinin ve personellerin güvenliğini sağlamak hem iş yerinde çalışan personeller için, hem de işveren için oldukça önemli bir çalışmadır.[.....]
İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler Genel olarak yapı sektöründe uygulanma zorunluğu olan iş güvenliği merdiven yönetmeliği, hem sabit hem de el merdivenleri uygulamalarını içinde barındırır. Bina içerisinde yer alan sabit merdivenlerin, yönetmelikte belirtilen yükseklik ve sağlamlıkta korkulukları olması zorunlu[.....]
İş Güvenliği Merdiven Standartları Nasıl Sağlanmalıdır?

İş Güvenliği Merdiven Standartları Nasıl Sağlanmalıdır?

İş Güvenliği Merdiven Standartları Nasıl Sağlanmalıdır? İş güvenliğinin sağlanması için uygulanan yönetmelik ve kanunlar iş yeri yönetimlerinin yerine getirmek zorunda olduğu kurallardır. Bu kuralların ihlali durumunda yasal yaptırımlar devreye girmektedir. İş akışının bozulmaması ve yasal çalışma düzeninin içinde yer alınabilmesi[.....]
İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur? İş güvenliği kanunu işveren ve çalışanların, işyerindeki güvenliğinin ve sağlığının ön planda tutularak, gerekli kontroller çerçevesinde tüm çalışma şartlarının iyileştirilmesi yönünde oluşturulan yasalardır. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ertelemeleri 6331 sayılı İş Sağlığı[.....]
İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Yapılır?

İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Yapılır?

İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Yapılır? Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde dikkate aldığı rapor İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporu’dur. Bu rapor yıl boyunca işletmelerde kanun gereği uygulanması gereken iş güvenliği şartlarının sağlandığına dair belge[.....]
İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

İsg Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır?

İSG Yıl Sonu Değerlendirme Raporu Nasıl Alınır? İş yeri sağlığı ve güvenliği raporları her yı lsonunda, bulundukları iş yerlerine hizmet vermiş olan iş güvenliği ve iş yeri doktorlarının hazırladığı detaylı raporlardır. Bu raporlar, yasa gereği ertelenmeden ve düzenli olarak her[.....]
İsg Kâtip Tüm Bilinmesi Gerekenler

İsg Kâtip Tüm Bilinmesi Gerekenler

İsg Kâtip Tüm Bilinmesi Gerekenler İSG Kâtip sistemi, E-devlet üzerinden veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti alan firmalar ve firmalara iş sağlığı ve güvenliği hizmeti[.....]
İSG Kâtip Sorgulama Nereden Yapılır?

İSG Kâtip Sorgulama Nereden Yapılır?

İSG Kâtip Sorgulama Nereden Yapılır? İş Sağlığı ve Güvenliği kâtip sisteminin, tarafınızca kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden edinebileceğiniz şifre, mobil imza veya elektronik imza ile TC Kimlik kartı seçeneklerinden birisi ile e-Devlete giriş yapmanız gerekmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetini işyerleri[.....]
İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İsg Kâtip Ataması Hakkında Detaylı Bilgiler

İsg Kâtip Ataması Hakkında Detaylı Bilgiler İsg Katip yazılımı; yasa gereği zorunlu hale gelen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının takibinin yapılması, personel atamaları, eğitim ve stajları, rapor denetlemeleri gibi işlemlerin online olarak yürütülmesi için kullanılan bir online platformdur. Bu platform[.....]
Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen Eğitimi Nedir?

Hijyen Eğitimi Nedir? Hijyen eğitimi, hijyen eğitimi yönetmeliği kapsamında başta gıda üretimin yapıldığı ya da satışının yapıldığı olmak üzere pek çok iş yeri için zorunlu koşulmuş ve bu eğitimi almayan kişilerin bu iş yerlerinde çalışması yasaklanmıştır. Hijyen eğitimi insan sağlığı[.....]
Ortam Ölçümleri Kaç Yılda Bir Yapılır?

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği Neden Yapılmalıdır?

Gürültü Ölçümü Yönetmeliği Neden Yapılmalıdır? Çalışma alanlarında, hizmet verilen sektöre bağlı olarak çeşitli risk faktörleri bulunmaktadır. Bu faktörler yasalar ve yönetmelikler aracılığıyla kategorize edilerek sağlığı korumaya yönelik tedbirler zorunlu hale getirilmiştir. İş güvenliği alanında değerlendirilen ve sektör bazında dereceleri bulunan[.....]
Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır?

Genel Sağlık Taraması Nasıl Yapılmalıdır? İş sağlığı ve güvenliği yasasının zorunlu kıldığı sağlık taramalarının usulleri iş yerlerinin ait oldukları risk grubuna göre belirlenmektedir. İş yerleri üretim-hizmet sahasına bağlı olarak risk faktörleri kategorize edilen bir sisteme tabidir. Bu nedenle iş sağlığı[.....]
Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler

Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler

Ergonomi Eğitimi Detayları Nelerdir? Ergonomi Eğitimi Hakkında Faydalı Bilgiler İş yerinde ergonomi eğitiminin verilmesi ve şirket çalışanlarının ergonomi eğitimi almış kişiler olması, bir iş yerinde verimli çalışmanın olabilmesi için çok önemlidir. Ergonomi, iş yerindeki çalışanların daha sağlıklı bir ortamda çalışabilmesi[.....]
Aydınlatma Ölçümü Nedir?

Aydınlatma Ölçümü Nedir?

Aydınlatma Ölçümü Nedir? İş yerleri içerisindeki aydınlatmalar çalışanların iş hayatlarını ve verimlilik düzeylerini büyük oranda etkileyen unsurlardır. Bu sebeple iş yerlerinde doğru bir şekilde aydınlatma yapılması oldukça önemlidir ve çalışma ortamlarında periyodik bir şekilde aydınlık düzeylerinin ne olduğu kontrol edilmedir.[.....]
Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır?

Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır?

Arama Kurtarma Eğitimi Nasıl Alınmalıdır? Doğal afet ya da beşeri unsurlar sonucu işyeri, maden gibi alanlarda ortaya çıkan çöküntü, enkaz gibi durumlarda insan hayatına en çok etkisi olan birimlerden birisi arama kurtarma ekipleridir. Arama kurtarma ekibi, almış olduğu kusursuz eğitimler[.....]
Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır?

Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır?

Apartmanlarda İş Güvenliği Nasıl Uygulanır? Apartman ve sitelerde, uygulama kapsamında yer alıp, apartmanlarda iş güvenliği içinde bulunan hizmetler, tehlikeli ve çok tehlike olarak sınıflandırılır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu çerçevesinde apartmanda yer alan işyerleri daha az tehlikeli sınıfta yer almaktadır.[.....]
Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı?

Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı?

Apartman Risk Analizi Nasıl Yapılmalı? Tüm işyerlerinde olduğu gibi apartmanlarda da iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları yapılabilmektedir. Apartman risk analizi her apartmanda yapılması gereken bir çalışma olmayıp, bu çalışmanın yapılması için apartmana bağlı olarak çalışan bahçıvan, temizlikçi ya da bu[.....]
5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

5×5 Matris Risk Analizi Nedir?

5x5 Matris Risk Analizi Nedir? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında ülkemizde en yaygın olan risk analizlerinden biri olarak karşımıza 5x5 Matris Risk Analizi çıkmaktadır. Az tehlikeli ve orta tehlikeli iş yerleri grubunda yer alan firmalar için çoğunlukla bu risk analizinin[.....]
Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi

Temel İSG Eğitimi Temel İş Güvenliği Eğitimi diğer adıyla da Temel İSG Eğitimi bir iş yeri içerisinde mevcut işlerin yürütülmesi ile alakalı olarak meydana gelebilecek bir takım tehlikelerden, çalışanların sağlığına zarar verebilecek çeşitli durumlardan korumak ve tehlikeler meydana gelmeden önüne[.....]

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Nedir? İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı iş yerlerinde sürdürülen işlerin yürütüldüğü esnada pek çok farklı nedenden kaynaklanma olasılığı olan ve bununla birlikte sağlık ve güvenlik hususunda tehdit oluşturan tüm koşullardan korunmak amacı ile yapılan,[.....]
İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

İşe Giriş Sağlık Raporu Nasıl Alınır? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında karşılaşılan durumlarda işe giriş sağlık raporu istenebilirken sağlık raporunun hem işe başlarken hem de mevcut devam edilen iş yerlerinde de periyodik olarak alınması gerekli olması ile karşımıza çıkmaktadır. İş[.....]
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı B Sınıfına Bakabilir mi?

İşe Giriş Sağlık Raporu

İşe Giriş Sağlık Raporu İşe giriş sağlık raporu pek çok kurum tarafından işe alım sürecinde talep edilen önemli bir belge olması ile karşımıza çıkar. Çoğu iş yeri de bünyesinde çalışacak bireylerden çeşitli evraklar ile beraber bu belgeyi de istemektedir. Özellikle[.....]

Yangın Eğitimi

Yangın Eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında önemle ele alınan ve iş yerleri açısından da karşılaşılabilecek yangın gibi ciddi anlamda tehlikeli bir durum hem maddi hem de manevi pek çok kayba neden olabilecek bir afet olduğu reddedilemez bir gerçek olduğu[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları İş sağlığı ve güvenliği, en genel manada iş yerleri içerisinde yapılan iş sebebi ile karşılaşılabilecek her türlü uzun ve kısa zaman içerisinde meydana gelebilecek tehlikeler kapsamında önceden tedbirler alıp daha sağlıklı ve daha bir[.....]
Mesleki Eğitim Sertifikası

Mesleki Eğitim Sertifikası

Mesleki Eğitim Sertifikası İş yerleri açısından büyük bir önem arz eden iş sağlığı ve güvenliği konusu mevcut çalışanlarının güvenliğini sağlamak ve iş kazalarının önüne geçmek amacıyla gün geçtikçe daha da ciddi bir şekilde yaklaşılan bir konu haline gelmiştir. Bununla beraber[.....]
Ofis Ortamlarında İş Güvenliği

Ofis Ortamlarında İş Güvenliği

Ofis Ortamlarında İş Güvenliği İş sağlığı ve güvenliği çalışma ortamı fark etmeksizin tüm çalışanlar ve tüm iş yerleri için oldukça önem arz eden bir kavram olarak karşımıza çıkar. Çalışma alanları içerisinde önemli bir yer tutan daha kaliteli ve sağlık bir[.....]
İş Güvenliği Sertifikası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ofislerde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışma ortamı ne olursa olsun iş sağlığı ve güvenliği konusu her iş yeri için aynı şekilde büyük bir önem arz eder. Özellikle son dönemlerde daha da yaygınlaşmaya başlayan ofis ve büro tarzı iş yerleri tehlike[.....]
İş Sağlığı Ve Güvenliği Ne İş Yapar

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı herhangi bir iş yerinde kanunlar tarafından zorunlu kılınan bir takım kriterleri sağlamak açısından hizmet veren bir birim olarak karşımıza çıkar. Bu noktada hemen hemen her işletmenin bünyesinden az bir tane[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Tanımı Basitçe Tam Olarak Nedir?

Risk Nedir?

Risk Nedir? İş sağlığı ve güvenliği kapsamında risk kavramını ele alırsak; risk potansiyel olarak karşılaşılabilecek tehlikelerin gerçekleşebilme ihtimalini ifade eden bir kavram olarak karşımıza çıktığını görebiliriz. Bu anlamda risk kavramı bizlere bir belirsizliği ve olasılığı olarak ifade eder diyebiliriz. İş[.....]
5x5 Matris Risk Analizi Nedir?

İş İçin Sağlık Raporu Nerden Alınır ?

İş İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? İşe alım süreçlerinde işyerlerinin pek çoğu işin niteliğine ve hizmet verdiği alana göre belirli tehlike grupları içerisinde yer almasıyla çalışan adaylarından iş için sağlık raporu istemektedir. Sadece işe ilk defa başlayacak kişilerden değil aynı[.....]
İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin Amaçları

İş Güvenliğinin Amaçları İş güvenliği iş yerleri içerisinde çalışan kişi sayısı, yapılan iş, çalışma koşulları, işletmenin sunduğu hizmet gibi faktörler değişse de uygulanmasının hayati derecede gerekli olduğunu önemle belirtmeliyiz. İş güvenliği hem iş yeri için hem de çalışanlar için karşılaşılabilecek[.....]

İş Güvenliğinin Amacı

İş Güvenliğinin Amacı İş yerlerinde özellikle sıkça karşılaşılan iş kazaları ve meslek hastalıkları ile beraber çeşitli rahatsızlıklar, sakat kalmalar ya da ölüm gibi pek çok istenmeyecek durumlar ile karşılaşılması açısından iş sağlığı ve güvenliği konusu büyük bir önem kazanmıştır. Aynı[.....]
İş Güvenliği Merdiven Yönetmeliği Hakkında Bilgiler

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi

İş Güvenliği Yenileme Eğitimi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu bünyesinde yer alan 17’nci maddede belirtildiği üzere işverenler için, altlarındaki çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini alması zorunlu koşulmuştur. Bahsettiğimiz bu eğitim özellikle; çalışanların işe başlamadan önce ya da[.....]
İş Güvenliği Önlemleri Önemli Bilgiler

İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Zorunlu ?

İş Güvenliği Uzmanı Nerelerde Zorunlu? İş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu normal şartlarda çalışan sayısına bakılmadan küçük büyük az tehlikeli çok tehlikeli tüm iş yerlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu düzenlemesi ile 01.07.2020 tarihi itibariyle zorunlu hale gelmesi planlanmaktaydı.[.....]
İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Neden Önemlidir?

İş Güvenliği Neden Önemlidir? İş güvenliği kavramı karşımıza İşçilerin karşılaşabilecekleri iş kazalarına uğramalarının önüne geçmek amacı ile beraber çalışanlara daha güvenli bir çalışma ortamı ve çalışma şartları sunmak için belirlenen riskler doğrultusunda alınabilecek tedbirleri göstermesiyle çıkar. Bununla beraber iş güvenliği[.....]

İSG Temel Eğitim

İSG Temel Eğitim Temel İş Güvenliği Eğitimi bir iş yeri içerisindeki işlerin güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlarken çalışanlar için hem sağlık açısından hem de güvenlikleri açısından en uygun ortamın ve koşulların sağlanması açısından verilen eğitimdir. Bununla beraber temel[.....]

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Güvenliği Bilindiği üzere az tehlikeli iş yerlerinde iş güvenliği konusunda dikkate alınan 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda gösterildiği üzere az tehlikeli sınıfta yer alan tüm iş yerleri dâhil 01.07.2020 tarihinden sonra İş Güvenliği Uzmanı[.....]

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi

Az Tehlikeli İş Yerlerinde Eğitim Süresi İş yerleri iş güvenliği ve sağlığı kapsamında az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere 3 çeşit ayrı tehlike sınıfına ayrılırlar. Bununla beraber iş güvenliği ve sağlığı bağlamında gerekli görülen uygulamalar ve süreçler farklılık[.....]
İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği

İSG Raporu Örneği İSG Raporu çoğunlukla işe başlarken alınan ya da iş süreci içerisinde de devam edilirken alınan bir rapor türü olarak karşımıza çıkmaktadır. İSG Raporuna geçmeden önce, İsg Nedir? Detaylı bilgi edinebilirsiniz. İSG Raporu ile işe başlayacak bir kişi için[.....]
İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir?

İSG Yıllık Değerlendirme Raporu Örneği Nedir? İSG yıllık değerlendirme raporu, iş yerleri bünyesinde bir yıl boyunca sürdürülen iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının ve uygulamalarının yıllık analizinin yapıldığı ve bunları gösteren bir rapor olarak karşımıza çıkar. Bununla beraber İSG yıllık değerlendirme[.....]
Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması

Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması

Memurların İş Güvenliği Uzmanı Olarak Çalışması Kamuda görev yapan mimar, biyolog, mühendis ve teknik personellerin büyük bir bölümü iş güvenliği kurslarına giderek, eğitim aldılar. Sınavlardan başarılı olup geçenler iş güvenliği uzmanı belgelerini aldılar ve özel sektör içerisinde çalışmak istiyorlar. Fakat[.....]
İş Güvenliği Kanunu Nedir? Hangi Kanunlar Mevcuttur?

İSG – KÂTİP Ek Evrak Nedir

İSG – KÂTİP Ek Evrak Nedir? İSG – Kâtip ek evrak, başvuru süresinde teslim edilecek olan ek evraklar olarak bilinmektedir. İlerleyen iş bulma sürecinde firmaların talep ettiği İSG – ek evrakları bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir; Adli Sicil Belgesi ( 30[.....]
Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği

Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği

Kamuda Tam Zamanlı İş Güvenliği Uzmanı 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler tüm özel sektörü ve kamu sektörüne bağlı tüm işyerlerine (işveren, çırak, stajyerler ve işveren vekilleri dahi) ve tüm çalışanların pozisyonlarına bakılmaksızın uygulamaya tabidir. 6331[.....]
İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri

İş Güvenliği Uzmanı Dereceleri Nelerdir? İş Güvenliği Uzmanı alanında eğitim almış iş sağlığı ve iş güvenliği pozisyonunda görev yapan yetkililerdir. Bazı sınıflandırmalar 6311 sayılı kanun ile belirlenmiştir. Bu kanuna göre işletmeler tehlikeli olmasına ve çeşitlerine göre gruplara ayrılır. Az tehlikeli[.....]
Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur?

Devlette İş Güvenliği Uzmanlığı Nasıl Olunur? 6331 sayılı kanunda İş Sağlığı ve Güvenliği 2012 yılında yürürlüğe girmiştir. Az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olarak belirlenmiş işyerlerinde, iş güvenliği uzmanını ve iş yeri hekimini iş sağlığı ve güvenliği olarak bulundurma zorunluluğu[.....]
50’den Az Çalışanı Olan Az Tehlikeli İş Yerleri İçin OSGB

İş Yeri Çalışma Alanını Güvenli Kılmak

İçerik Kısayolları İş Yeri Çalışma Alanını Güvenli KılmakRisk DeğerlendirmesiYeterli Aydınlatmaİyi Hijyen ve TemizlikYangın Güvenliği ProtokolüManuel İş GüvenliğiGürültü SeviyesiElektrik GüvenliğiPersonel Refahıİş Sağlığı ve Güvenliği İçin Hukuki YaptırımlarTespit ve Öneri Defteri Nedir? İş Yeri Çalışma Alanını Güvenli Kılmak Herkes güvenli bir çalışma[.....]
Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir

Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir?

Şantiye Güvenliğini Artırmanın Yolları Nelerdir? İnşaat alanları hırsızlar ve vandalların doğal hedeflerdir. Sahadaki çalışanların güvende tutulduğundan ve operasyonların çalınan mallar veya vandalizm nedeniyle gecikmemesini sağlamak sizin sorumluluğunuzda. Güvenlik ihlali riskini azaltmak için izleyebileceğiniz bazı önleyici tedbirler var. İşte onlar: İnşaat[.....]
İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Refah

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik

İş Yerinde Ruh Sağlığı ve Esenlik Ruh sağlığı bugünlerde medyada, sosyal çevremizde ve tabii ki iş yerinde her zamankinden daha fazla tartışılan bir konu haline geldi. Zihinsel sağlık ve esenlik tamamen nasıl düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve davrandığımızı etkiler. Bu durum işle[.....]

İş Yeri Hastalıkları

İş Yeri Hastalıkları Çalışmak daima sağlık üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olmak zorunda değildir, aynı zamanda sağlık ve refah için yararlı da olabilir. Bir işin olumlu etkileri arasında fiziksel kapasitenin geliştirilmesi, başarı ile artan benlik saygısı ve hedefe ulaşma yoluyla[.....]
Toksik Maruziyetin Riskleri

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi

Toksik Maruziyetin Riskleri ve Önlenmesi Türkiye'de her yıl kimyasallarla ilgili yüzlerce kaza meydana gelir. Toksik maruziyetten kaynaklanan kazalar ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabiliyor. İş yerlerindeki toksik maruziyet kaynaklı kişisel yaralanma ve kaza vakaları yüzbinlerce lira masrafla sonuçlanmaktadır. Bu nedenle[.....]
Kartal İş Güvenliği

Kartal İş Güvenliği

Kartal İş Güvenliği Kale OSGB, 2005 yılından bu yana sektörde hizmet veren bir iş sağlığı ve güvenliği firması olarak öne çıkar. Kartal'da iş güvenliği hizmeti almak isteyen firmalara 7/24 destek sunuyoruz. Kartal iş güvenliği şirketinize bir iş güvenliği uzmanı ve[.....]

Maltepe İş Güvenliği

Maltepe İş Güvenliği Maltepe'de başta işverenin sorumluluğunda olan iş güvenliğinin kapsamı oldukça geniştir. Ancak Kale OSGB gibi profesyonel iş sağlığı ve güvenliği servisleri işverene iş güvenliğine dair sorumluluklarında yol gösterici ve yardımcı olur. Her şey bir sağlık ve güvenlik planının[.....]

Sancaktepe İş Güvenliği

Sancaktepe İş Güvenliği Sancaktepe iş güvenliği öncelikle yönetmeliklere uygun bir sağlık ve güvenlik planı hazırlanması ile başlar. Yasalarımıza göre her işveren, çalışanların güvenliğini ve sağlığını ilgilendiren rahatsızlıkları ve riskleri analiz etmeli, tanımlamalı ve öngörmelidir. İşverenler bu noktada Sancaktepe iş yerlerine[.....]
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Hakkında Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinin önemli bir parçasıdır. İş sağlığı ve güvenliği kurulunun çeşitli görevleri bulunuyor. Kurul, iş sağlığı ve güvenliğine[.....]
Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği

Gaziosmanpaşa İş Güvenliği Kale OSGB, Gaziosmanpaşa iş güvenliği tarafında en tanınan firmalardan biridir. Güvenlik, bir kişinin bir şirkete katılmadan önce o iş yerine aradığı en hayati unsurlardan biri. Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sağlamak her firmanın görevidir. Bu nedenle, en[.....]
Adalar İş Güvenliği

Adalar İş Güvenliği

Adalar İş Güvenliği Kale OSGB, Adalar'da iş güvenliği hizmeti veren firmalar arasında 15 yıla yakın tecrübesiyle en öne çıkan isimlerden biri olmaktadır. Firmamız profesyonel ve gelişmiş iş güvenliği çözümleri ile 2005 yılından bu yana sahada aktif olarak çalışıyor. Adalar'da her[.....]

Bahçelievler İş Güvenliği

Bahçelievler İş Güvenliği Konu Bahçelievler iş güvenliği olduğunda diğer semtlerde olduğu gibi çeşitli tehlike faktörlerinin değerlendirme altına alınması gerekir. Titizlikle yürütülen iş güvenliği süreciyle Bahçelievler iş yerinizin her zaman olduğundan daha güvenli kılınması amaçlanır. Kale OSGB, 15 yılı aşan tecrübesiyle[.....]
Kimler İSGB Kurmak Zorundadır

Kimler İSGB Kurmak Zorundadır?

Kimler İSGB Kurmak Zorundadır? Kimler İSGB kurmak zorundadır? Açılımı "İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi" olan İSGB bugün her tehlike sınıfından işletmelere güvenlik ve sağlık hizmeti verebiliyor. Kale OSGB gibi OSGB'ler (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) aynı anda farklı firmalara hizmet[.....]
Kimler İSGB Kurabilir?

Kimler İSGB Kurabilir?

Kimler İSGB Kurabilir? İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi açılımına sahip İSGB birimi dahilidir ve günümüzde her tehlike sınıfından iş yerlerine çeşitli güvenlik ve sağlık hizmetleri veren bir iş koludur. Bilindiği üzere İSGB'ler doğrudan bir şirketin içerisinde yer alır ve sadece[.....]
Kimler İş Güvenliği Hizmeti Almak Zorunda?

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

Acil Durum Nedir? İş yerinde acil durum nedir? Acil durum çalışanlarınızı, müşterilerinizi veya çevre halkı tehdit eden öngörülemeyen durumlardır. İş akışınızı kesintiye uğratır veya tamamen durdurur. Aynı zamanda fiziksel veya çevresel zarara neden olur. Acil durumlar doğal veya insan kaynaklı[.....]

Kadıköy İş Güvenliği

Kadıköy İş Güvenliği Kale OSGB, Kadıköy'de iş güvenliği servisi almak isteyen birçok şirkete haftanın her günü profesyonel iş güvenliği hizmeti verir ve danışmanlık yapar. Kadıköy iş yerlerine sağlanan iş güvenliği hizmetlerimizde tarafınıza uzman iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi[.....]
Pendik İş Güvenliği

Pendik İş Güvenliği

Pendik İş Güvenliği Pendik'te iş güvenliği hizmeti almayı dileyen bütün büyük ve küçük şirketlere en iyi Pendik iş güvenliği hizmetlerini veriyoruz. 2005 senesinden bugüne sektörde faaliyet gösterdiğimiz Kale OSGB markamız ile konu iş güvenliği olduğunda en bilinen çözümler arasında yer[.....]
Tuzla İş Güvenliği

Tuzla İş Güvenliği

Tuzla İş Güvenliği 2005'ten bugüne sektörde faaliyet gösteren Kale OSGB Tuzla'da en iyi OSGB firmalarından biridir. Geçmişten bugüne sağladığımız hizmetlerle Tuzla'da personellerinizin iş güvenliğini ve sağlığını kesin olarak koruma altına alıyoruz. İş kazalarını ve hastalıklarını minimum düzeye indirerek şirketlerin iş[.....]
Üsküdar İş Güvenliği

Üsküdar İş Güvenliği

Üsküdar İş Güvenliği İstanbul'un en köklü geçmişe sahip ilçelerinden Üsküdar'da Kale OSGB olarak 15 yıllık iş güvenliği deneyimimiz yoluyla ilçemizdeki birçok iş yerine iş güvenliği ve iş sağlığı servisleri sunmaktayız. Bu iş güvenliği servisleri yoluyla işletmenizde bir iş güvenliği kültürü[.....]
Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir?

Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabilir? Kimler iş güvenliği olabilir bundan bahsedelim. İş güvenliği uzmanlığı bugün her meslek alanında aranan önemli bir kol haline geldi. Bu anlamda iş güvenliği mesleğine olan rağbet de her geçen gün artıyor. İş güvenliği uzmanı olmaya[.....]
Ortak Sağlık Birimi Kurmak ve Yönetmek

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir?

İş Güvenliği Eğitim Sertifikası Nedir? İş yeri güvenliği ve kültürü iyi eğitimli bir işgücü ile sağlanır. İş güvenliği eğitim sertifikası programlarında eğitim almış çalışanlar, iş yerlerini herkes için daha güvenli hale getirirler. Bu programlarda tüm işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitli eğitim[.....]
İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir? İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi anlamına gelen İSGB bugün her tehlike sınıfından çeşitli işletmelere gelişmiş güvenlik ve sağlık hizmetleri sunan dahili bir birimdir. OSGB'den (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) farklı olarak İSGB'ler doğrudan[.....]
Fatih İş Güvenliği

Fatih İş Güvenliği

Fatih İş Güvenliği İstanbul'un orta nüfuslu ilçelerinden Fatih, Kale OSGB'nin yoğun iş güvenliği hizmetleri sunduğu noktalardan biridir. Konu iş güvenliği olduğunda Fatih ilçesinde bilmeniz gereken birçok faktör bulunuyor. Yazımızda bu unsurlara değindik. Kale OSGB, 2005 yılından bu yana iş güvenliği[.....]
İSGB Tanımı Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Acil Durum Planı

Acil durum planı ya da acil durum eylem planı iş sağlığı ve güvenliği kanununda her işletmenin yerine getirmesi zorunlu olan bir eylem planıdır. Zira acil durum eylem planı iş sağlığı ve güvenliği standartlarının bir parçasıdır ve işletmelere yapılan devlet denetimlerinde[.....]

İş Güvenliğinde 10 Altın Kural

İş Güvenliğinde 10 Altın Kural 1. İş Güvenliği Eğitimi Almadan İşe Başlamayın 2. Çalışma Alanının Güvenliğini Kontrol Edin 3. İşiniz İçin Uygun Olan Kişisel Koruyucu Donanımları Daima Kullanın 4. Karşılaştığınız Tehlike, Ramak Kala ve İş Kazalarını Bildirin 5. Acil Durum[.....]

İş Güvenliği Uzmanı Yol Haritası

Öncelikle işyeri ile ilgili İSG yönünden temel bilgilere sahip olunmalı. İşyerinin sektörü ve sektör ile ilgili mevzuat okunup, öğrenilir, İşyerinde yapılan tüm işlerin tam tanımı çıkarılır, İşyerinin tehlike sınıfı nace kodu listesinden belirlenir, Özel risk grubuna dâhil (kadın, genç, çocuk,[.....]
Mobbing Nedir ve Ne Anlama Gelir

Mobbing Nedir ve Ne Anlama Gelir?

Mobbing Nedir? Bazen “grup zorbalığı” olarak da bilinen mobbing, iş yerinde tecrit, aşağılama ve saldırganlık gibi bir grubun bir iş arkadaşını hedeflediği durumlardır ve iş yerinde yıldırma olarak çevrilebilir. Mobbing'in işletmenin kendisi üzerindeki etki ciddi olabilir. Küçük işletme sahipleri mobbing[.....]
Alo 170 Nedir

Alo 170 Nedir?

Alo 170 Nedir? Alo 170, çalışanların çalıştıkları iş yerine ve işverene dair şikayetlerini iletebildikleri bir destek hattıdır. Bu hat doğrudan devlet yetkilileri tarafından kontrol ediliyor ve şikayetler yine yetkililerce değerlendiriliyor. Örneğin, maaşın ödenmemesi durumu, mevzuata aykırı çalışma saatleri ve de[.....]
Ataşehir İş Güvenliği

Ataşehir İş Güvenliği

İstanbul'un en yeni ilçelerinden olan Ataşehir orta nüfuslu bir bölge olması ile öne çıkıyor. Kale OSGB olarak 15 yıllık iş güvenliği sektörü tecrübemiz ile Ataşehir'de çok sayıda işletmeye iş güvenliği ve iş sağlığı hizmetleri veriyoruz. Verdiğimiz OSGB (Ortak Sağlık ve[.....]