İSGB'nin Görevleri

İSGB’nin Görevleri

 

İSGB’nin Görevleri

Bir İSGB’nin görevleri yasalarla açıkça belirtilmiştir. İSGB’ler (İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi) iş yerinde görev yapan çalışanların güvenlik, sağlık ve refahlarını makul bir şekilde ve de uygulanabilir olduğu ölçüde sağlama görevine ve yetkisine sahiptir. İş yerindeki yaralanmaları ve hastalıkları önlemek isteyen bir İSGB tipik olarak aşağıda listelenen şu görevleri yerine getirmekle yükümlü olur:

  • Güvenli tesis ekipmanlarının kullanıldığı güvenli bir iş yeri ortamı sağlamak ve sürdürmek,
  • Herhangi bir zarar verici ürünün veya maddenin kullanımını ve fiziksel etkenlere, sese ve titreşime maruz kalmanın risklerini önlemek,
  • İş yeri çalışanlarının güvenliğini, sağlığını ve refahını risk altına sokan herhangi bir uygunsuz fiziki hareketi önlemek,
  • İş yeri çalışanlarına sağlık ve güvenlik konusunda talimat ve eğitim vermek
  • Çalışanlar tarafından kullanılmakta olan koruyucu giysi ve ekipmanların düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sağlamak.
İSGB'nin Görevleri
İSGB’nin görevleri nelerdir?

Risk Değerlendirmesi ve İş Yeri Sağlığı

İSGB’ler iş yerindeki kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için makul özenler göstermelidir. İş yeri personelinin kendilerini veya etrafındaki diğer insanları (çalışan ya da misafir) tehlike altına sokacak uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunmasını engellemelidir. Çalışanların içki, ilaç veya buna benzer olan diğer maddelerin etkisi altında olmasına asla ve asla izin vermemelidir. İSGB’ler kuruldukları andan itibaren, iş yeri çalışanlarını gerekli olduğunda düzenli şekilde makul tıbbi değerlendirmeden geçirme görevini de >üstlenmiş olurlar<. İş yerinde sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturabilecek eksiklikleri ve hataları not almalı ve gerekli işveren ya da yöneticilere bildirmelidirler. İSGB’lerin görevleri arasında risk değerlendirmesi de yer alır. Risk değerlendirmesi sayesinde iş yerindeki potansiyel tehlike unsurları azaltılmış ya da ortadan kaldırılmış oluyor.

OSGB Zeytinburnu

Sorumlulukların Kapsamı

İSGB’lerin kanun hükmünce belirlenmiş görev yetki ve sorumlulukları aslında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklar ile yakın ilişkili, hatta genel ölçüde onlarla sınırlıdır. Bunu açmak gerekirse; şirketlerle iç içe çalışan bu iş sağlığı ve güvenliği birimleri esasında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına işletmedeki görevlerini daha iyi kapasitede ve daha iyi şekilde yerine getirmeleri amacıyla düzenli bir çalışma ortamı sağlamak adına kuruluyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” denildiğinde tipik olarak bu personellerin çalışma odalarına işaret edilmektedir. İSGB’nin en önemli sorumluluğu (tıpkı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu gibi) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında iş sürecinin normal akışını bozmamaya dikkat etmektir.

İSGB Hangi Şartlarda Gereklidir?

OSGB’ler tüm işletmeler için bir zorunluluktur ve 31.12.2023 tarihinden sonra 50’den az çalışanı olan az tehlikeli iş yerleri de OSGB hizmeti almak zorunda kalacaktır. Fakat birçok iş yeri tarafından OSGB-İSGB arasındaki fark bilinmemektedir. OSGB’ler Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak adlandırılırlar. İSGB’nin tanımı ise İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi’dir. Az tehlikeli sınıfta 1000 ve üzeri çalışana sahip olan iş yerleri 6331 no’lu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre İSGB birimi kurmak zorundadır. Tehlikeli sınıfta bu sayı 750’yi geçince, çok tehlikeli sınıfta da 500’ü geçince gerekmektedir. İSGB’lerin OSGB’lerden temel farkı iş yeri içerisinde hizmet veren bir birim olarak ve sadece o iş yerine özel olarak çalışmasıdır. Bu nedenle İSGB maliyetleri OSGB’lerin oldukça üzerindedir.

İSGB’lerde tam zamanlı bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile bir iş yeri hekiminin görevlendirilmesi zorunludur. Çalıştırılacak olan iş sağlığı ve güvenliği uzmanının iş yerinin tehlike sınıfına uygun olması gerekmektedir ancak 31.12.2023 tarihine kadar iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının bir üst sınıfa bakabilme yetkisinin bulunabildiği de unutulmamalıdır. Yine iş yerinin tehlike sınıfı ve personel sayısı doğrultusunda İSGB yapısı içerisinde diğer sağlık personeli (DSP) istihdamı da gerekli olabilmektedir. Hatta büyük çaptaki işletmelerde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi sayıları da artırılmalıdır.

Güneş'e Göre Yönümüzü Nasıl Tayin Ederiz?

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar