İSGB'nin Görevleri

İSGB’nin Görevleri

 

İSGB’nin Görevleri

Bir İSGB’nin görevleri yasalarla açıkça belirtilmiştir. İSGB’ler (İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi) iş yerinde görev yapan çalışanların güvenlik, sağlık ve refahlarını makul bir şekilde ve de uygulanabilir olduğu ölçüde sağlama görevine ve yetkisine sahiptir. İş yerindeki yaralanmaları ve hastalıkları önlemek isteyen bir İSGB tipik olarak aşağıda listelenen şu görevleri yerine getirmekle yükümlü olur:

  • Güvenli tesis ekipmanlarının kullanıldığı güvenli bir iş yeri ortamı sağlamak ve sürdürmek,
  • Herhangi bir zarar verici ürünün veya maddenin kullanımını ve fiziksel etkenlere, sese ve titreşime maruz kalmanın risklerini önlemek,
  • İş yeri çalışanlarının güvenliğini, sağlığını ve refahını risk altına sokan herhangi bir uygunsuz fiziki hareketi önlemek,
  • İş yeri çalışanlarına sağlık ve güvenlik konusunda talimat ve eğitim vermek
  • Çalışanlar tarafından kullanılmakta olan koruyucu giysi ve ekipmanların düzenli aralıklarla kontrol edilmesini sağlamak.
İSGB'nin Görevleri
İSGB’nin görevleri nelerdir?

Risk Değerlendirmesi ve İş Yeri Sağlığı

İSGB’ler iş yerindeki kişilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için makul özenler göstermelidir. İş yeri personelinin kendilerini veya etrafındaki diğer insanları (çalışan ya da misafir) tehlike altına sokacak uygunsuz hareket ve davranışlarda bulunmasını engellemelidir. Çalışanların içki, ilaç veya buna benzer olan diğer maddelerin etkisi altında olmasına asla ve asla izin vermemelidir. İSGB’ler kuruldukları andan itibaren, iş yeri çalışanlarını gerekli olduğunda düzenli şekilde makul tıbbi değerlendirmeden geçirme görevini de üstlenmiş olurlar. İş yerinde sağlık ve güvenlik tehlikesi oluşturabilecek eksiklikleri ve hataları not almalı ve gerekli işveren ya da yöneticilere bildirmelidirler. İSGB’lerin görevleri arasında risk değerlendirmesi de yer alır. Risk değerlendirmesi sayesinde iş yerindeki potansiyel tehlike unsurları azaltılmış ya da ortadan kaldırılmış oluyor.

OSGB Firmaları İstanbul Anadolu

Sorumlulukların Kapsamı

İSGB’lerin kanun hükmünce belirlenmiş görev yetki ve sorumlulukları aslında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının sahip olduğu görev, yetki ve sorumluluklar ile yakın ilişkili, hatta genel ölçüde onlarla sınırlıdır. Bunu açmak gerekirse; şirketlerle iç içe çalışan bu iş sağlığı ve güvenliği birimleri esasında iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanına işletmedeki görevlerini daha iyi kapasitede ve daha iyi şekilde yerine getirmeleri amacıyla düzenli bir çalışma ortamı sağlamak adına kuruluyor. “İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi” denildiğinde tipik olarak bu personellerin çalışma odalarına işaret edilmektedir. İSGB’nin en önemli sorumluluğu (tıpkı iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanlarının olduğu gibi) iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması sırasında iş sürecinin normal akışını bozmamaya dikkat etmektir.

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar