Çalışma Planı Hazırlama

İSG’de Çalışma Planı Hazırlama

 

İSG’de Çalışma Planı

Tüm işletmeler her yıl düzenli olarak hazırlanan iş çalışma planlarına bağlı kalmak zorundadır. Bu planlar iş sağlığı ve güvenliği dokümanları kapsamında sunulur. Çalışma planı hazırlama aşamaları ilk kez İSG Hizmetleri Yönetmeliği’nde Madde 15’te belirtilmiştir. Plan bakanlıkça yetkilendirilen birimlerce hazırlanır ve işletmeye iletilir.

İşletme sahibinin kendisine iletilen çalışma planını iş yerinde ilan etmesi gerekir. Bu yıllık çalışma aynı zamanda hizmet alınan Kale OSGB gibi İSGB firması tarafından da hazırlanarak iş sahibine verilmektedir. Bu planda geçerli sene boyunca benimsenecek iş sağlığı ve güvenliği faaliyetleri maddeler halinde listelenir. Planın amacı bu maddelerin usulüne uygun olarak yerine getirildiğinden emin olmaktır.

Çalışma Planı nasıl hazırlanmalıdır?
Çalışma Planı nasıl hazırlanmalıdır?

Yıllık Çalışma Planı Hazırlanması

Çalışma planlarının İş Sağlığı ve Güvenliği kanunları gereği yıllık olarak hazırlanması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu yönetmelik kanunun 15. maddesinde aşağıda yer aldığı gibi geçiyor:

  • MADDE 15 – (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı İSGB veya hizmet alınan işletme dışında kurulu Bakanlıkça yetkilendirilen birimler tarafından hazırlanır ve işverene sunulur. Onaylanan plan iş yerinde ilan edilir ve bir nüshası işverence muhafaza edilir.

Burada bahsedilen nokta yıllık çalışma planının aslında iki farklı birim tarafından hazırlanabildiğidir. Bilindiği üzere çalışan sayısı 10’dan fazla ve 50’den az olan iş yerleri bir OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi) ile çalışmak zorundalar. Kale OSGB ile firmalar çalışma planı hazırlanmasında şirketlere destek oluyor. 50’den çok çalışanı olan iş yerlerinde ise bu görev İSGB (İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi) yetkililerine düşmektedir.

Özel Güvenlik Nedir? Bu İş Yapılır mı?

Çalışma Planı’nın İçeriği

Çalışma planı ya da daha resmi adıyla Yıllık Çalışma Planı bir işletmede söz konusu yıl boyunca yerine getirilmesi planlanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını içerir. Bu planda yıl belirli dönemlere ayrılır ve bahsi geçen İSG çalışmalarının hangi personeller tarafından yerine getirileceği detaylıca açıklanır. Yıllık çalışma planında bazı standart başlıkların yer alması gerekiyor.

Bir çalışma planının tipik içerikleri arasında makine ve ekipman muayeneleri, İSG eğitimleri, İSG kurul toplantı tarihleri, periyodik sağlık muayenesi tarihleri, risk değerlendirme yenileme tarihleri, çevre ölçümleri, tatbikat, ilaçlama ve buna benzer faaliyetler bulunmaktadır. Bir tür yol haritası görevi gören çalışma planı hazırlanırken yalnızca yeni faaliyetler değil düzenli olarak tekrarlanması gereken (risk değerlendirmesi gibi) denetimler de göz önüne alınmalıdır. İşletmelerin yılda bir kez gerçekleştirmesi gereken periyodik denetimleri olduğu unutulmamalıdır.

OSGB Yıllık Çalışma Planı Örneği

OSGB yıllık çalışma planı örneği bir tablo olarak hazırlanmalı ve her ay için ayrı bir bölüm oluşturulmalıdır. Her ay gerçekleştirilen çalışmalar buraya işlenmeli ve aksama varsa takibi yapılarak eksiksiz olacak şekilde ilerlenme sağlanmalıdır. Yıllık çalışma planında risk analizi, acil durum tatbikatı, kaldırma araçlarının periyodik kontrolü, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, yangın eğitimi ve tatbikatı, tehlikeli atık yönetim planı, içme suyu analizleri, basınçlı kapların kontrolleri, elektrik tesisatı, topraklama ve paratoner kontrolü, emisyon, gürültü, aydınlatma, toz ölçümü ve termal konfor kontrolü, su deposu temizliği, şebeke ve depo suyu analizi, servis ekipman kalibrasyonu, forklift bakımı, yangın söndürme cihazları ve yangın söndürme dolaplarının kontrolü, kompresörlerin bakımı, periyodik muayeneler, radyolojik, biyolojik, toksikolojik analizler, fizyolojik testler, portör muayeneleri, çırakların muayeneleri, haşere mücadelesi ve boyler kalorifer kazanı kontrolü gibi maddeler yer almalıdır. İş yerinin faaliyet alanına ve tehlike sınıfına göre yıllık çalışma planı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından daha farklı şekilde de oluşturulabilmektedir. Burada belirleyici olan noktalardan biri de iş yerinin üretim yaptığı alan ve kullanılan makinelerdir.

Biyolojik Risk Etmenleri Nelerdir?

Acil Durum Nedir? Tahliye Tatbikatı Nasıl Olmalıdır?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar