OSGB İstanbul Ümraniye

İşyeri Analizi Nasıl Yapılır?

 

İşyeri Analizi Hakkında

OSGB’de analiz işlemi ilk kez 6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu ile uygulamaya konuldu. Bu kapsamda tüm işletmeler ilgili işyerleri için risk analizi yaptırmak zorunda kalmıştır. Bu analizler temel olarak risk analizi adı altında geçer ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Analizde ilgili iş yerinde çalışan personelin nasıl ve ne şekilde zarara uğrayabileceği potansiyel olarak tespit edilir.

Bu riskler değerlendirilerek işletmenin bir görüntüsü ya da analizi ortaya çıkarılır. Olasılık dağılımlarınınyorumlanması iş güvenliği uzmanının görevidir. Bu nedenle Kale OSGB gibi işinde fazlasıyla tecrübeli servislerden hizmet almak sağlıklı iş yeri analizlerinin yapılabilmesi için hayli önemlidir. Analizde ilgili iş yerinde çalışmanın risk derecesi belirlenmiş oluyor.

risk analizi nasıl yapılır
Risk analizi yapılırken uluslararası yöntemlerden yararlanılır

Analizin ve Risk Derecesinin Önemi Nedir?

Bu risk derecesi işletmenin karnesini doğrudan etkilemekte. Örneğin, Kale OSGB gibi Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin işyerinize atayacakları işyeri güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve gerekliyse de diğer sağlık personeli gibi çalışanlar bu risk faktörü üzerinden istihdam edilmektedir. Az riskli, riskli ve çok riskli işletmelerde çalışan güvenlik ve sağlık personellerinin sayısı doğru orantılı olarak artıyor.

İşyeri analizi yapılırken işletme ortamında meydana gelebilecek potansiyel tehlike unsurları ölçülür ve tespit edilir. Bu tehlikeler statik olabileceği gibi çalışan etkileşimi sonucunda oluşabilecek daha dinamik tehlikeler de olabilir. Bunların ölçüsü yine iş güvenliği uzmanı tarafından belirlenecektir. Uzman personel beklenen ya da olası risklerle ilgili bir gözlem çalışması yapar. Ardından alınması gereken tedbirlerin yöntemlerini ve esaslarını açıklar.

Özel Güvenlik Nedir? Bu İş Yapılır mı?

Risk Analizi Yapılırken Ne Amaçlanır?

Sistematik bir biçimde yürütülen risk analizinde amaç hem iş ortamındaki çalışanların hem de o iş ortamına düzenli olarak giriş ve çıkış yapan harici bireylerin yaralanmalarına ve sağlıklarının bozulmasına yol açabilecek etkenleri ortadan kaldırmak ya da mümkünse en aza indirmektir. Tehlike ve risk değerlendirme çalışmaları düzenli aralıklara yapılır ancak ayrıca aşağıdaki hallerde de yapılabilir:

 • İşe başlarken;
  • Yeni kurulan ve üretim sürecine geçen bir işyeri risk analizine ihtiyaç duyar.
  • Ayrıca bir süre önce kurulmuş ancak hiç risk analizi yapılmamış işletmelerde analiz yapılır.
 • İş değişikliğinde;
  • İşletmenin el değiştirmesi, teknoloji ya da alt yapı değişimlerinde.
 • İş kazası ve meslek hastalığında;
  • İşletmeyi kısmi ya da bütün haliyle etkileyen kaza ve meslek hastalığı durumlarında yeniden risk analizi yapılabilir.

Uluslararası Yöntemler

 • Başlangıç Tehlike Analizi — PHA
 • İş Güvenliği Analizi — JSA
 • Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
 • Risk Değerlendirme Karar Matris Metodolojisi
 • Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi — HAZOP
 • Güvenlik Denetimi
 • Hata Ağacı Analizi Metodolojisi- FTA
 • Olası Hata Türleri ve Etki Analizi Metodolojisi –FMEA/FMECA
 • Olay Ağacı Analizi – ETA
 • Neden – Sonuç Analizi

Risk Analizi Nasıl Yapılır?

İş Güvenliği ve Sağlığı Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte risk analizi yaptırmak her işletme için zorunlu bir hale geldi. OSGB’ler tarafından kurumunuza atanan işyeri güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve işletmenizin ölçüsüne göre diğer sağlık personelleri bu risk faktörünün belirlenmesinde belirleyici olmaktadır. Yapılan incelemeler neticesinde işletmelerin az riskli, riskli veya çok riskli olarak sınıflandırılması gerçekleştirilmekte ve atanan personellerin sayısı da buna göre artış göstermektedir. Risk analizi nasıl yapılır konusunda ise öncelikle işyerinde tehlike arz edebilecek tüm makineler ve çalışma ortamı incelenerek buna karar verilir. Alınması gereken tedbirler ve çalışma şartlarının iyileştirilmesiyle risk analizindeki sınıflandırmanın değişebilmesi de mümkündür. Tüm tehlike ve risk değerlendirme çalışmaları belirli aralıklarla gerçekleştirilip yeniden kayda geçirilmektedir.

İşyeri Hekimliği

İSGB Tanımı Nedir Ne Anlama Gelir?

10 Yılı aşkın tecrübemiz ile ihtiyaç duyduğunuz tüm anlarda yanınızda oluyoruz, 7/24 uzman destek.

100+ Mutlu Müşteri

Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
Osgbyi web üzerinden keşfettik. Kendileri bizzat iş yerimize geldiler. Prosedürlerini açıkladıktan sonra anlaşmamız yaptık.
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
12 yıllık müzik şirketimize iş sağlığı ve iş guvenligi için danışman firma ihtiyacımız oldu. Bu gereklilik için kale osgbden faydalaniyoruz
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar
70 küsür yaşında patronumuzun sürekli andığı bir iş sağlığı şirketi. Sanırım uzun yıllardır çalışıyorlar